onsdag, oktober 03, 2012

Första spadtag för Ribby ängars hyresrätterna

Bild från dagens första spadtag. 148 hyresrätter som nu börjar byggas i (etapp 2 av) Ribby ängar. Byggherrarna har option även på etapperna 4 och 5. Här i denna inledande etapp har försvaret via MHS-stiftelsen tecknat avtal på 70 lägenheter för gruppbefäl, soldater och sjömän. 

Både vi i kommunen och försvaret är måna om att dessa nya försvarsanställda erbjuds bostäder integrerade bland andra. Ribby ängar ligger på gångavstånd till service och spårbunden kollektivtrafik samt bara någon kilometer från Berga. Här i Västerhaninge (cirka 15 000 inv) går också att förutom små lägenheter även att finna bostad i radhus eller villa och några pensionerade sjöofficerare bor även i vackert belägna bostadsrätter. Föreningsliv, skola och service - här är ett samhälle att slå ner bopålarna både för den nyanställde som för den som bildar familj. Sociala nätverk på orten och nära till övriga regionen. Västerhaninge har anor och fortsätter utvecklas. Här läggs nya årsringar till orten och Ribby ängar några hundra meter från systemet, pendeln och ett av kommunens många naturreservat är en ideal plats för detta projekt.

Arkitekten har inspirerats av funktionalismen och även trädgårdsstaden så området får hus utformade med enkla linjer, parkering löses längs gatorna och området ska andas nutid men hålla för lång tid. (Inga p-torg utan mer av småstadsmiljö.) De har även anpassat hyresrätternas uteplatser till väderstrecken men om det är för grillkvällar eller morgonkaffe kan jag inte ge besked om. Däremot kan jag berätta att inflyttning (enligt tidplan) sker från maj månad 2013 och ska pågå till början av hösten nästa år, så detta är nära förestående. Mycket nära för att vara i många byggsammanhang. Industribyggda hus från Norrland är svaret på hastigheten från spadtag till nyckelfärdigt hem.


Foto från FM/Amf 1