torsdag, juli 30, 2015

BNP +3 procent! Det bådar gott.

Dagens Industri med flera rapporterar att BNP går upp klart över förväntan. Ja, 3 procent! Det bådar gott tycker jag. 

Problemet för Sverige ligger i att reformer inte görs vilket gör att vi som land blir än mer exportberoende. När exportens andel växer ökar vår sårbarhet också. Däri ligger en problematik. Sverige behöver inhemska reformer så att fler gynnas och kan stå på egna ben. Beskattning av exportföretag och anställda kan bidra till transfereringar men det är lindring snarare än bot.

Reformer som gör att också de som idag står långt från arbetsmarknaden bereds plats/möjligt att kliva in, det är vad Sverige närmast akut behöver. Därtill behövs tre saker till:

  1. Lägre beskattning på arbete generellt. Sånt kan ske på flera sätt, med olika effekt. Högre grundavdrag, statlig skatt utan brytpunkter och progressiva arbetsgivaravgifter är tre exempel.
  2. Modernare trygghetssystem. Danskarnas flexicurity brukar tas som exempel. Poängen är att ha system som individen tar med sig oavsett arbetsgivare, fack eller bransch. 
  3. Ökat fokus på arbetskraftsinvandring. Sverige kan gynnas än mer genom att företag får lättare att anställa personal från hela världen. Det gäller att Sverige då står sig i konkurrensen om de bästa - world wide.  

Peter Olevik Dunder

Etiketter: , , ,