fredag, juli 31, 2015

Skadan av en ryckig energipolitik

Belgien vänder 180 grader om två av kärnkraftsreaktorerna i landet, berättar EU Observer. Istället för att avvecklas i år 2015 ska de två reaktorerna drivas vidare till år 2025. Jag tror det skapar problem för Belgien.

Genom att på målsnören förlänga 10 år på två reaktorer så säkrar Belgien sin energiförsörjning men förlorar samtidigt på lång sikt. För om ett lands politiker ändrar regelverk på kort sikt så slås investeringskalkyler omkull. Det är långsiktigt dåligt.

I sak så kan säkert reaktorerna gå 10 år till, det är inte det jag ifrågasätter. De kanske t.o.m. kan gå längre än så med bibehållen säkerhet. Problemet ligger i att framtida investeringar kommer ha större osäkerhetsmarginaler och därmed bli dyrare. Både kärnkraften i Belgien och andra energislag lär bli dyrare när risken i en investering blir större. Förutom kapitalförstöringen att avveckla något innan deras livslängd är slut så slår kortsiktigheten således bredare.

Peter Olevik Dunder

Ps. Jag är fortsatt framtidsoptimist. Och vill allt jämnt att Sverige ska satsa på 4:e generationens kärnkraftverk. Detta så att dagens och gårdagens kärnavfall kan användas som nytt bränsle och få väsentligt kortare slutlagringstid. Ds.

Etiketter: ,