måndag, november 17, 2008

Debatt kring bostadsförsörjning i Haninge

Kommunalråd Tommy Lundin (fp) i talarstolen. Beskriver tydligt
riktlinjerna som är majoritetens förslag, tydligt blir dessutom
tomheten och splittringen hos oppositionen som inte har några egna
förslag annat än att de vill avslå riktlinjerna.