onsdag, november 05, 2008

Världen efter Bush

Jag tycker att det ska bli spännande att se fortsättningen på hur Obama mottas i världen. Första dygnet efter omröstningen har som sig bör varit en dans på rosor, och nu finns på alla möjliga sätt gott om manöverutrymme att göra förändringar från valprogrammet. En två år lång valkampanj som visserligen förändrats över tid, men nu ska löften omsättas i politik och det i ett annat världsläge än på länge. Jag hoppas vi får se mer av frihandel och kanske inte så tung beskattning i USA, som ändå är en stor motor i världsekonomin.

Jag hyser stort hopp till att mellanöstern kan få en annan utveckling, inte främst pga Obamas politik utan pga att hur media och människor framställer respektive tror på en förändring. Tro kan försätta berg och det behövs extraordinära händelser, som en svart president, när det är helga berg som i mellanöstern.

Jag hoppas även att USA sluter upp bakom EU vid COP-14 och COP-15 och förmår bidra till att skapa ett mer hållbart klimat. EU är den största miljörörelsen i världen och omfattar 1/13 av jordens befolkning - vi påverkar mycket både avseende utsläpp, utsläppsminskning, ny teknik och kapital - men det är genom att få med oss övriga 12/13 som vi får till stånd en varaktig förändring, där behöver vi USA. Ambassadören i Stockholm har visat att Bush-folk kan leda utvecklingen och det vore mycket bra om Obama ägnade en del av sin tid till årsskiftet med att sända signaler i den riktningen.

Slutligen så finner det mycket hoppingivande att "negative campaining" inte dominerat. Eftersom amerikanska modeller studerats av flera politiska läger i Sverige så hoppas jag att vi även får se en positiv valrörelse i Sverige både 2009 och 2010. Seger för Alliansen!

Etiketter: , , ,

4 Comments:

Anonymous Anonym said...

Om du hoppas på mer frihandel under en demokratisk president, och lägre skattetryck tror jag du hoppas på fel saker.

Och att alliansen skulle vinna val 2009, jag antar att det är eu-parlamentsval du syftar till, är inte troligt. Mig veterligt går ni väl inte till val tillsammans då?

25 november, 2008 22:57  
Blogger Peter Olevik Dunder said...

Hej Anonym,

1. Nej du har missförstått. "förändringar från valprogrammet... Jag hoppas vi får se mer av frihandel..." Hoppas du förstår andemeningen bättre nu.

2. Nej du missförstår även här. Negative campaining är anti-alliansens paradgren och kommer vi bort från sådant även i de svenska valrörelserna 2009 och 2010 så tror jag att det vore positivt för hela den etablerade politiken inklusive anti-alliansen.

08 december, 2008 16:11  
Anonymous Anonym said...

Aaa, tack för förtydligandet. Nu förstår jag definitivt bättre. Intressant blog du driver för övrigt!

/Joakim Skoog

10 december, 2008 22:34  
Blogger Peter Olevik Dunder said...

Tack för de värmande orden Joakim! Glad lucia :)

13 december, 2008 15:19  

Skicka en kommentar

<< Home