måndag, april 27, 2009

Vattenfalls FoU

Klimatneutral 2050, halverat koldioxidutsläppen 2030. Vattenfalls
intention för vågkraft 2030 är 30 TWh.

Vattenfall besöker idag Haninge kommun och berättar om sina idéer/
projekt för vågkraft, solkraft, CCS, vindkraft med mera.

En stor förmån att få lyssna till. Jag kunde dock endast lyssna till
den första timmen av tre.