tisdag, april 07, 2009

Hans Bergström drar en lans för Jan Björklund

Både och är bäst skriver Bergström och avslutar med 'Kan ingen klarsynt, tung politisk kraft utropa ”ja till både vägtullar och kringfartsleder”, ”ja till både aktiv innovationspolitik och tillväxtvänlig skattepolitik”? Kanske rentav våra fackliga ledare?' men mellan raderna läser jag in; kliv fram Jan Björklund, du har verktygen.

Möjligheten att föra en kontracyklisk finanspolitik är en av de saker Bergström tar upp och som Björklund och mitt eget parti vurmar för. Själv är jag inte fullt ut övertygad om förträffligheten i att förändra reglerna kring kommunernas balanskrav. Nu ska frågan i alla fall utredas så får vi se om den skulle ge vid handen att fördelarna överväger med att förändra spelreglerna. Dock bör åtminstone en ny skattereform genomföras, vilket min partivän Karin Pilsäter förslår.

Jag anser att regeringen bör fortsätta på den inslagna linjen: "Alliansregeringens samlade resurstillskott till kommunsektorn blir med detta besked nästan 28 miljarder kronor högre 2010 jämfört med 2006. Det innebär att kommunsektorn får viktig hjälp att hantera en snabbt uppkommen svår ekonomisk situation. Det till trots kommer det att krävas betydande politiskt ledarskap och åtgärder för att nå ekonomisk balans i många kommuner och landsting." Samtidigt bör en ny skattereform utredas.

Kommunalt självstyre skapas inte genom statliga allmosor eller ökade möjligheter till skuldsättning, (ty den som är satt i skuld är inte fri*), istället är det genom att förändra skattesystemet samt värna finansieringsprincipen som vi skapar större långsiktighet för kommunsektorn.

* Andra teoretiska utfall kan diskuteras/problematiseras längre.

Etiketter: , , , ,