söndag, mars 13, 2011

Katederbegreppet nog för att starta en debatt i Sverige

Har ögnat i twitterflödet #merkateder och jag vill, helt utan vetenskapliga belägg för detta, påstå att det inte finns några bättre ord för att få igång en rasande debatt i Sverige än orden kateder, flum eller betyg.

Det verkar som många debattörer får ett rött skynke framför ögonen och vildsint rusar på. Det hade kanske räckt med att de sansade sig för ett ögonblick och läste det tredje sista stycket från slutet i söndagens DN debatt.

Jan Björklund (FP) skriver i DN 2011-03-13:
Valet av metod för undervisningen är ett beslut som bör fattas av respektive lärare. Men ytterst har staten ett ansvar för skolresultaten i Sverige, och staten bör ta på sig en mer aktivt normerande roll. Den under lång tid förhatliga ”katederundervisningen” måste återigen bli vanligare i svenska klassrum. Lärarledd undervisning handlar inte bara om att läraren ska gå igenom stoffet, förklara, instruera och repetera utan också att läraren har en aktiv dialog med eleverna i helklass där man vänder och vrider på frågeställningar och problem.
Leve "katederundervisningen"

Etiketter: ,