torsdag, december 29, 2011

300 lägenheter för försvarsanställda

Kartbilaga till optionsavtalet.
Diarienummer: KS-MEX 31/2011
300 nya hyresbostäder ska byggs för försvarsanställda vid Ribby ängar i Västerhaninge. Vilket uppmärksammats av bl a Sveriges Radio P4.

Bostäderna byggs av bolagen Bygg-Fast och Hemfosa fastigheter i samverkan. Bolagen har tecknat ett samarbetsavtal med stiftelsen MHS-Bostäder som hyr ut bostäder till anställda i försvarsmakten. Avtalet möjliggör nyproduktion av 800 bostäder, varav de första 300 i ett pilotprojekt i Haninge där bolagen har en option på tre fastigheter i Västerhaninge (se karta).


Fastigheter Ribby 1:478, 1:480 samt 1:481 är de som omfattas av optionen. Dess gränser ses rödmarkerade på kartbilden.

Vågrätt högst upp i kartbilden ses Österhaningevägen norr om vilken den nya Prästängsvägen tillkommer som blir tillfart för nya ägande- och bostadsrätter vid den Prästgården från 1923. I övre vänstra hörnet, under kommunens vapen, skymtar Västerhaninge kyrka i blått. Etapp 1 (D60) av Ribby ängar är utbyggt och syns både på kartan ovan samt bilden nedan. Optionen omfattar etapperna 2, 4 och 5.

Rödmarkerade byggnader på orange botten (D54_1) är högstadieskola och idrottshall. Ribbyskolan skriver om sig själva: "Utmärkande för vår skola är våra intresseklasser. Vi har idrottsklasser med inriktning på hockey/handboll, innebandy och hästar. Våra matte-NO-klasser, språkklasser, svensk- och bildklasser har utökat antal lektionstimmar och fördjupningsämnen inom olika områden."

Nybebyggelsen syftar till att täcka Försvarsmaktens behov av bostäder. På Berga har efter värnpliktssystemet ersatts anställts ett antal hundra gruppbefäl, soldater och sjömän (GSS). Under sin grundutbildning bor de innanför grindarna på garnisonsområdet på bl a Berga men när de sedan börjar arbeta flyttar de utanför grindarna och in i samhället. 

Det är en uttalad önskan från Försvarsmakten som t ex jämfört med Nederländerna och det stämmer även väl med kommunens strävan om social hållbarhet: Soldaterna ska bo i samhället.

Närheten till Västerhaninge centrum gör därför Ribby ängar idealiskt för att kunna ge inte bara bostäder utan även samhällsservice. Här finns butiker, bibliotek, skolor, idrottsanläggningar och föreningsliv. Kollektivtrafikförsörjningen är god med såväl bussar både till Berga och inom Haninge samt pendeltåg i kvartstrafik (efter 2017 möjlighet till 10-minuters trafik).

Förstärkning av VA-nätet våren 2011,
inför utbyggnad av Ribby ängar.
Teknikchefen Lars Höglund
och undertecknad besöker arbetet.
Fr.v. Etapp 1, Västerhaninge kyrka
samt Österhaningevägen.
Försvarsmakten är redan idag största arbetsgivare i Haninge, kommunen som arbetsgivare undantagen. Efter försvaret kommer storleksmässigt Coca Cola.

Fram mot slutet av 2010-talet ska personalkategorin GSS dubbleras/tredubblas från 300-400 till 800-900.

Första inflytt i de nya bostäderna på Ribby ängar sker 2013. Mitt över Österhaningevägen byggs samtidigt av andra bolag ytterligare etapper kring Prästgården. 50 bostäder i ägande- och bostadsrättsform är vad som tillkommer denna gång. Det byggs även bostäder (med blandade upplåtelseformer) i andra delar av Haninge kommun.

Gruppbefäl, soldater och sjömän bor i likhet med specialistofficerare och officerare idag som regel på ordinarie bostadsmarknad. Så kommer även fallet vara i framtiden. Försvarsanställda är en del av samhället och deras möjlighet till bostadskarriär i bostadsrätt eller hus skiljer sig inte från andra.

Men för att kunna rekrytera unga män och kvinnor från hela landet krävs tillgång till bostäder. Försvarsmakten i vår region står där inför större utmaningar än garnisonerna i andra delar av landet. Långsiktig personalförsörjning och försvar av landets största region och huvudstad kan inte vara beroende av bostadssituationen, därför är pilotprojektet på Ribby ängar så viktigt.


Projektet är en stor utmaning med fokus på en prisvärd produkt och likhet med andra större projekt har det även en tydlig energi- och miljöprofil. Klimatsmart och till en rimlig kostnad.


Flerbostadshus ryms inom gällande detaljplan för Ribby ängar och genom att använda befintlig plan kan bygget starta och tidplanen enligt ovan hållas.


Den politiska debatten i Haninge har på sina håll börjat ge sken av att detaljplaner ska ändras och mark säljas för maximal vinst, dvs bostadsrätter men vi i Folkpartiet och den politiska majoriteten står upp för variation och blandade upplåtelseformer.

Etiketter: , ,