lördag, april 05, 2008

Næstformand i Föreningarna Nordens ungdomsförbund

"Föreningarna Nordens Ungdomsförbund (FNUF) är ett samarbetsorgan för de nationella Nordenföreningarnas ungdomsorganisationer eller motsvarande organ i de nordiska länderna och de självstyrande områdena. Medlemmarna är Foreningen Nordens Ungdom, Danmark; Pohjola-Nordens Ungdomsförbund, Finland; SORLAK, Grönland; Nordkúbburinn, Island; Föreningen Norden, Norge och Föreningen Nordens Ungdomsförbund , Svergie. "

Vid FNUF vårmöte idag valdes jag att ingå i arbetsutskottet som vice ordförande på svenska, (næstformand på dansk).

Arbetsutskottet består i övrigt av:
Formand Marika Sahlo-Aho från PNU i Finland och medlem Jens Sand från FNU i Danmark.

Jag vill gratulera Marika och Jens och tacka FNUF som givit oss förtroendet att leda organisationen i två år.

Etiketter: