lördag, januari 09, 2010

Topplast i nuvarande system blir en droppe i havet

El för 4 miljoner hushåll från Vattenfalls
Nordsjövindkraftsatsning. Fantastiskt och farligt.
http://www.dn.se/nyheter/sverige/vattenfall-storsatsar-pa-nordsjovind-1.1024022

För vad händer när tex kylan slår till? En dansk tillverkare
meddelar att de satt säkerhetsnivån vid -30 grader. Verken kan
förmodligen köras vid längre temp med bl.a. ökad materialtrötthet
som följd. Frågan är om kostnaden att konstruera verken för extrema
fall är konkurrenskraftigt i jämförelse med alternativen? http://www.dn.se/ekonomi/ingen-vindkraft-med-kung-bore-1.1024
126

Svenskans ledare beskriver svagheten i svensk energipolitik men nämner
inte de gamla "hederliga" topplastkraftverken. Monopol har sina
baksidor och handel (med bl.a. el) gynnar oss men vi kan inte för det
strunta i att ha en back up.

Det är inte rimligt att uteslutande förlita sig på att Polen eller
Finland ska lösa Sveriges energiproblematik när det smäller till!
http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/skyll-inte-pa-kladerna-det-finns-daligt-vader_4054163.svd

Kan lagring av energi i väte vara lösningen eller ska vi ha
överkapacitet i andra energikällor än vind? Det går åtminstone
inte att ignorera. Nu står vindkraften för en dryg procent av
produktionen men om några år har det mångdubblats. Då om inte förr
blir de uppenbart att vi blir mer beroende av flera kompletterande
källor.

fredag, januari 08, 2010

Militärpoliserna talar i egen sak

"Det kommer att behövas många fler militärpoliser när försvaret övergår från att ha värnpliktiga till anställda inom försvaret. Det skriver Livgardet" /citerar SR. http://www.sr.se/Stockholm/nyheter/artikel.asp?artikel=3357934

Eller så behövs bara Lagen om disciplinansvar i totalförsvaret skrivas om. Det har skett så sent som 2007 och det kan säkert ske ytterligare förnyelser. Å andra sidan gäller lagen redan för utlandstjänst vilket torde vara det viktigaste och då gäller den för all personal, inte bara manskapet.
http://riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1994:1811

Etiketter: