måndag, januari 16, 2012

Viktigt för Sverige att euron fungerar

Niklas Svensson Expressen intervjuar Håkan Juholt vid Folk och Försvars rikskonferens i Sälen 2012. (Sen sa Juholt tokigheter om försvarsbeslut men det skriver alla andra om, t ex försvarsministern): 
" 
Han fick därefter en fråga om statsskulderna i Europas länder.
- Bördan läggs nu på de som har minst att dela. Länderna drivs isär, hävdade Juholt.
- Varje land har ansvar för sina medborgare, men det finns självklart också samarbete mellan länderna. Det finns möjligheter till lån. Är det länder som har valt att inte ha ett skattesystem som fungerar, och har kostnader som skenat – då är det inte vårt ansvar. Men vi ska vara aktiva för att möjliggöra för dessa länder att ta sig igenom krisen.
Hur ser du Sveriges roll – vi är ju enormt beroende av frihandel?
- Det är djupt allvarligt. Vi är ett oerhört exportberoende land. Det är viktigt för oss att euron fungerar så att våra företag kan exportera till dessa länder.
 - Ett svenskt euromedlemskap är inte aktuellt under denna eller nästa mandatperiod, konstaterade Juholt sedan. 
"
Detta kluvna förhållande till euron är det nog många politiker som kan tänkas ha, men kan de egentligen kosta på sig detta? Vi är oerhört exportberoende. Euron är viktig för våra företag, för deras export, men självfallet även för import. Mycket av vår handel är med andra länder i Europa och vad som sker i eurozonen påverkar oavsett vi vill det eller ej.

Jag är en varm anhängare av nordiskt samarbete men för att vara realistisk så ligger i valutasammanhang euron närmare till hands för i Sverige är den nordiska debatten långt långt borta.