tisdag, mars 27, 2012

Less is more - även i stadsplanering


Google uppmärksammar idag den tyske arkitekten Ludwig Mies van der Rohe. Kul när arkitektur och stadsbyggande kan bli populärkultur!

Vi som lever och verkar idag ska enligt min mening kunna sätta avtryck från vår tid i våra ständigt utvecklande stadsmiljöer. Se bara YIMBY:s bloggpost från igår på temat för att förstå vikten av detta.

Den politiska uppgiften bör vara att fatta beslut om detaljplaner (tidigare stadsplaner) som bygger stadens gemensamma delar och som ser till helheten för den hållbara staden. 

Förhoppningsvis kan dessa detaljplaner göras så allmänna att de tillgodoser förutom dagens behov och exploatering även kommande behov. Samt möjliggör såväl dagens som morgondagens arkitektur. För att vara närmast utopisk i svenska planeringssammanhang skulle jag vilja lägga till även ett framtida ändrat användande i någon måtto.

Kort och gott: Less is more, även i planeringssammanhang

Bland annat detta samtalade stadsbyggnadschefen och jag om igår. #Kommunalpolitikens vardag.

tisdag, mars 20, 2012

Södertörns rådslag 2012 - Infrastruktur och konkurrenskraft!

Kommunerna Botkyrka, Nynäshamn, Haninge, Salem, Södertälje, Huddinge, Tyresö och Nykvarn samarbetar gott för regionens bästa. 

Ämnet för dagen är infrastruktur, konkurrenskraft och tillväxt. Där det förstnämnda är en förutsättning för de följande två men ingen garanti för dem.

Oerhört viktigt i den kraftfullt expanderande stockholmsregionen och  för regiondelen Södertörn.

Syftet med dagen är att med kunskapsinhämtning och reflektioner se möjligheter som skapas med tillkommande infrastrukturen på Södertörn. 

Mitt och andras arbete som kommunpolitiker blir att utifrån ovanstående agera för att maximera konkurrenskraft och tillväxt. Sen ska självfallet inte stickas under stol med att jag och andra som kommunpolitiker på Södertörn också gemensamt ägnar kraft åt att påverka statsmakterna för att säkra upp rimliga infrastruktursatsningar för regionen. 

Infrastrukturministern får helt säkert ett stort antal propåer under eftermiddag, även om reellt påverkansarbete i mångt och mycket sker av tjänstemän mot tjänstemän.

Har du följdfrågor vad detta innebär för Haninge? Hör av dig!