onsdag, oktober 31, 2012

Nordiska Gemenskaper

Hade i helgen återigen förmånen att agera vice mötesordförande vid Ungdomens Nordiska Råds (UNR) session. Förra året i Köpenhamn, denna gång Helsingfors. Lika roligt bägge gångerna.

Förutom de nordiska ungdomspolitikerna talade även bl a nordiska rådets direktör, Jan Erik Enestam. Han gav UNR en resumé av Nordiska rådets jubileumsbok. Nordiska Gemenskaper - en vision för samarbetet - ISBN 978-92-893-2419-9. Så här presenteras den på Nordiska Rådets webbplats:
"I år, 2012, fyller Nordiska rådet 60 år och för att fira detta har man låtit trycka upp denna bok. Men det är ingen vanlig jubileumsbok. Nordiska rådet vill denna gång se framåt och följa upp den förnyade diskussionen om det nordiska samarbetet.  
Mycket tyder på att det nordiska upplever en renässans. Krisen i EU, välfärdsmodellens styrka och det globala intresset för den arktiska regionen är några av de faktorer som driver de nordiska länderna samman. Utrikes- och försvarspolitiken har blivit centrala områden för samarbetet vilket betyder att de strukturer som byggdes upp för samarbetet på 1950- och 70-talen inte längre är tidsenliga.  
Denna bok presenterar en vision för Norden som bygger på ett synligt, profilerat och resultatorienterat samarbete i Nordiska Gemenskaper."
Som nordist gläds jag oerhört åt att debatten tar nya steg framåt. Stoltenberg 2009, Wetterberg 2010 och nu denna visionär och samtidigt konkreta jubileumsbok. Det är inte en uppradning av vad som skett utan en lyft blick framåt.

Tankeväckande också att författaren identifierat NORDEFCO, det nordiska försvarssamarbetet, som det som tagit de nya stegen och nu bör få integreras men också få bilda modell. Vad mer ligger runt hörnet och vad mer utvecklat på egen hand kommer kunna ge nytt syre till en effektivare statsförvaltning på detta sätt? Organiserat utom NR och NMR så är NORDEFCO en av de tusen blommor som låtits blomma och nu givit avkastning och därtill hög avkastning.

Hoppas NR och regeringarna vågar lämna den trygga snart mossbevuxna stenen och ta de nya grepp som föreslås. Hoppas, hoppas. Så ska jag med spänning ta del av utfall och bidra till vad jag kan. För nordiska gemenskaper och Nordiska Gemenskaper.

Peter Olevik Dunder
Fd ordförande i Föreningen Nordens ungdomsförbund i Sverige (FNUF Sverige), fd vice ordförande i Föreningarna Nordens ungdomsförbunds arbetsutskott (FNUF Norden), fd representant/observatör för FNUF Norden i UNR:s presidium.

Etiketter: , , , ,

fredag, oktober 19, 2012

Förbättrad miljöräddning i skärgården

Kustbevakningen och Skärgårdsstiftelsen meddelar idag att de tecknar ett samarbetsavtal för snabbare miljöräddning "Snabbare insatser vid oljeutsläpp och större möjligheter att konstatera utsläppskällan, är huvudinnehållet i det nya samarbetsavtal som Kustbevakningen och Skärgårdsstiftelsen har slutit. Stiftelsens tillsynsmän förstärker därmed Kustbevakningens förmåga att förhindra miljöskador i skärgårdsområdet."

Parterna undertecknar avtalet kl 1400 idag fredag hos Kustbevakning i Stockholm.

Haninge kommun har tillsammans med Nacka, Nynäshamn, Södertälje, Tyresö och Södertörns Brandförsvarsförbund gemensamt gjort en oljeskyddsplan. På kommunstyrelsen 29 oktober kommer Haninges tilläggsarbete till oljeskyddsplanen, kort och gott prioriterade skyddsvärda naturområden i vår skärgård vid oljepåslag.

Det är bra att fler tar initiativ för att förbättra skyddet i skärgården och KBV:s och stiftelsens initiativ borgar för ett förstärkt skydd vilket är helt i linje med Haninge kommuns arbete och Folkpartiets mångåriga arbete för ett bättre skydd av hav och vatten. Se t ex på det nationella planet inrättandet Havs- och Vattenmyndigheten.

Etiketter: , , ,

onsdag, oktober 17, 2012

Romer i Haninge

När kommunstyrelsen tillsatte mig och en grupp andra politiker till samrådet med sverigefinnarna som ett led i kommunens arbete som finskt förvaltningsområde så gavs även ett vidgat uppdrag. Vi skulle också arbeta med övriga nationella minoriteter, dvs tornedalningar, judar, samer och romer. De förstnämnda tre är vad vi kunnat se inte många i Haninge, eller funnit andra vägar till politiken. Romerna i Haninge däremot har vi inlett ett arbete kring och med.

Hittills har hållits ett antal samrådsmöten 2011 och 2012 med 10-20 deltagare i Handen och Brandbergen, den nystartade romska kulturföreningen har fått viss hjälp och funnit vägar till studieförbunden. Vi undersöker nu intresset för förskola, bl a med syfte att underlätta för mödrar att utbilda sig och arbeta.

Det är mycket utbildning och arbete samtalen kretsat kring. I det sammanhanget är det extra glädjande att en folkhögskola från västkusten där romer läst vidgat sin verksamhet och helt nyligen etablerat sig i Haninge.

2012 har romer bott minst 500 år i Sverige. Nästa kommunfullmäktige, 12 november, kommer detta uppmärksammas i Haninge.

Redan nu står att läsa på Brännpunkt "Imorgon, den 17 oktober, möter finansmannen och filantropen George Soros Sveriges regering för att diskutera romernas situation i Europa." På Brännpunkt skriver George Soros med statsråden Birgitta Ohlsson och Erik Ullenhag om att Europa måste ta tag i romernas situation. De har rätt, här finns att göra. Mänskliga rättigheter som kommit i skymundan allt för länge, en ung och växande befolkning som till skrämmande stor del lämnas utanför. En outnyttjad resurs i ett Europa med annars åldrande befolkning. Här finns orättvisor att ta tag i.

Peter Olevik Dunder

Etiketter:

onsdag, oktober 03, 2012

Första spadtag för Ribby ängars hyresrätterna

Bild från dagens första spadtag. 148 hyresrätter som nu börjar byggas i (etapp 2 av) Ribby ängar. Byggherrarna har option även på etapperna 4 och 5. Här i denna inledande etapp har försvaret via MHS-stiftelsen tecknat avtal på 70 lägenheter för gruppbefäl, soldater och sjömän. 

Både vi i kommunen och försvaret är måna om att dessa nya försvarsanställda erbjuds bostäder integrerade bland andra. Ribby ängar ligger på gångavstånd till service och spårbunden kollektivtrafik samt bara någon kilometer från Berga. Här i Västerhaninge (cirka 15 000 inv) går också att förutom små lägenheter även att finna bostad i radhus eller villa och några pensionerade sjöofficerare bor även i vackert belägna bostadsrätter. Föreningsliv, skola och service - här är ett samhälle att slå ner bopålarna både för den nyanställde som för den som bildar familj. Sociala nätverk på orten och nära till övriga regionen. Västerhaninge har anor och fortsätter utvecklas. Här läggs nya årsringar till orten och Ribby ängar några hundra meter från systemet, pendeln och ett av kommunens många naturreservat är en ideal plats för detta projekt.

Arkitekten har inspirerats av funktionalismen och även trädgårdsstaden så området får hus utformade med enkla linjer, parkering löses längs gatorna och området ska andas nutid men hålla för lång tid. (Inga p-torg utan mer av småstadsmiljö.) De har även anpassat hyresrätternas uteplatser till väderstrecken men om det är för grillkvällar eller morgonkaffe kan jag inte ge besked om. Däremot kan jag berätta att inflyttning (enligt tidplan) sker från maj månad 2013 och ska pågå till början av hösten nästa år, så detta är nära förestående. Mycket nära för att vara i många byggsammanhang. Industribyggda hus från Norrland är svaret på hastigheten från spadtag till nyckelfärdigt hem.


Foto från FM/Amf 1

måndag, oktober 01, 2012

Spänningar i demokratiska institutioner

Jasenko Selimovic beskrev på debattplats i Göteborgs-Posten igår att EU kommer gå stärkt ur krisen som är men att det är viktigt att inte bygga in spänningar i ett tätare samarbete, eller som Selimovic skriver - inte bygga in spänningar i en federation.

Glasklart så, det räcker med att titta på våra egna kommuner i Sverige. Kommunreformerna främst de på 1970-talet som gav oss de kommuner vi har idag släpar flera på arv. För Haninge fanns under en tid t ex ett lokalparti för de södra delarna av kommunen. I grannkommunen Nynäshamn finns 10(!) partier i kommunfullmäktige på 41 platser vilket bara det är ett tecken på ett missnöje, även om det hade kunnat vara ett tecken på en mycket väl fungerande lokal demokrati men så är inte de demokratiska institutionerna i Sverige uppbyggda så det vore en illusion eller att vilseleda väljare.

Förrförra veckan lyssnade jag bl a till Gunnar Wetterberg på temat är det fel i svensk planering. Vilket gott kan förtjäna ett alldeles eget blogginlägg. En sak som dock framkom var den för vår tid lite lustiga detaljen varför det var socknarna (det som sen blivit kommuner) som blev den lokala politiska nivån och inte häraderna som var det folk i gemen identifierade sig med. Det hade att göra med tvåkammarriksdagens införande och därmed ståndsriksdagens avskaffande och hux flux landad politiken på sockennivå istället för häradsnivå. Så till den milda grad har det sedan format oss att vi idag  knappt kan namnge det härad vi geografiskt bor i. Tänk om våra efterkommande ser på någon administrativ nivå vi har idag och ställer sig frågande vad den geografiska administrativa enhet de bor inom en gång kan ha varit och hetat.

Skulle vi i Storstockholmsregionen må gott av att göra oss fria från arvet av kompromissen efter ståndsriksdagen? Förmodligen, är mitt svar. Det riskerar såklart att leda till ett antal lokalpartier som värnar status quo, spänningar för att tala klartext. Det skulle samtidigt kunna ge oss geografiska administrativa enheter i Storstockholm, tillräckligt stora, för att väcka en krets journalisters intresse. Det sker för lite granskning av lokalpolitiker i Storstockholm, vilket skiljer sig från landet men där det istället finns andra utmaningar.  Så kanske skulle större enheter också kunna göra att medborgare får en tydligare bild av vilka de ska rösta på eller rösta bort när de lägger sin röst i kommunalvalen.

På Europanivå har nu startats European Daily. Undrar om den kommer kunna ta plats i det allmänna medvetandet. Annars har vi europavänner som Jasenko Selimovic som kommer fortsätta skriva, visionera, kritisera och driva på vår nationella Europadebatt.