fredag, maj 31, 2013

Värna skärgådrstrafiken!

Skriver i tidningen Skärgården tillsammans med Folkpartikollegor. Bland annat om att: Sjötrafiken i skärgården får inte krympas - den måste bibehållas, i minst nuvarande omfattning. Skärgårdsstiftelsens frågor kring trafikeringen till en rad bryggor måste också få ett ordentligt svar. De små rederierna måste ha möjlighet att lägga anbud, eller bli underentreprenörer.

Peter Olevik Dunder (FP)
gruppledare Haninge

torsdag, maj 30, 2013

Vill du veta mer om vatten och avlopp i Haninge?

Haninge kulturhus ikväll kl 18-20 kan du få veta mer om vatten och avlopp i kommunen. VA-chefen Johanna Blomberg med flera tjänstemän närvarar, likaså närvarar jag som nämndordförande.

Bild: Haninges första nya brunnslock.
Det lades på plats i Brandbergen av undertecknad i november 2010.
Kommunens VA-personal gör, i det dolda, en viktig insats för samhället. Brunnslock kan vara en påminnelse i vardagen att vi tar ansvar för god dricksvattenförsörjning och avloppshantering.

Att dricksvattenförsörjning fungerar är något som lätt tas för en självklarhet i vardagen. Samma sak är det med avlopp. Nya brunnslock är ett sätt att synliggöra VA-verksamheten, ett öppet möte på kulturhuset ett annat.

Kontinuerligt kommer de gamla locken i kommunen att bytas ut och under året kommer en VA-rådgivartjänst att skapas till gagn för medborgarna.

Peter Olevik Dunder (FP) stadsbyggnadsnämndens ordförande

Etiketter:

onsdag, maj 29, 2013

Alliansregering, folkpartiregering och grundlagens nya krav på en statsminister

En Expressenjournalist ringde upp och frågade mig ett antal frågor om tiden efter valet 2014. Ibland blir jag inte helt klok på journalisters frågeställningar, kanske att jag ser gråskalor som svårligen återges med trycksvärta.

Folkpartiet ska enligt min mening gå till val för ett förnyat förtroende för Alliansregeringen.

Folkpartiet, liksom alla andra riksdagens partier har ett ansvar att ta oavsett valutgång, men det vi möter väljarna med och det vi söker stöd för är en Alliansregeringen. Det är vad som är alternativet - inget annat.

Sverige har ett system som hanterar minoritetsregeringar, det har varit det vanliga under mycket lång tid, Alliansregeringen 2007-2010 ett lysande undantag. Sverige hade i början av 1980-talet (korr) 1978-79 en helt folkpartistisk minoritetsregering och det är klart att det kan vara ett teoretiskt utfall.

Vidare då till den återkommande löpsedelsfrågan nämligen att tillåta några partier i riksdagen att ikläda sig rollen av vågmästare. Jag ser inte scenariot, ingen kan beskriva scenariot för mig heller. (Gör det gärna i kommentarsfältet om du har ett svar.) Vågmästarrollen skulle bygga på att någon väljer samarbete eller tillåter ett parti att ställa sig på sidan och inte ta ansvar.

Vänsterpartiet har väl aldrig i svensk historia gjort annat än stött S-regeringar och huruvida de någonsin tagit ansvar kan vi lämna därhän. De har fortfarande riksdagsledamöter som Lars Ohly och många av de ledande politikerna gick med i Vänsterpartiet kommunisterna. Deras förtryckarideologi och blodbesudlade historia gör att de är ointressanta och de gillar knappast liberaler heller så det är nog ömsesidigt.

Sverigedemokraterna stöder i riksdagen olika förslag och gör även närmast gemensamma initiativ i utskott, bl a tillsammans med S i försvarsfrågan här på vårkanten. Ingen vill samarbeta med dem så det lär inte vara något nytt under solen där. De i likhet med Vänsterpartiet gillar knappast heller liberaler, återigen ömsesidigt.

Socialdemokraterna stödde, om än passivt, de FP-regering som fanns på 1980-talet. Knappast deras förstahandsalternativ 2014 men vilka alternativ har de? Egen minoritetsregering som så många gånger förr? Knappast realistiskt. Regering med Vänsterpartiet så att Miljöpartiet svetsas samman med Alliansen? Knappast önskvärt för dem. Regering med Miljöpartiet men med Vänsterpartiet i opposition och läckage av vänstersosseväljare till valet 2018 som följd? Det var väl Mona Sahlins förstahandsalternativ förra gången det begav sig. De rödgröna 2010 återbrukas 2014? Knappast väljarnas val så det lär straffa ut sig. Mer frihetligt sinnade miljöpartiväljare fick sig en känga av kongressbesluten i helgen. Ännu en spark vore organiserat regeringssamarbete med Vänsterpartiet. Å andra sidan kan liberaler leva med kristdemokrati i regeringen så en del går att svälja.

Miljöpartiet vill ingå i nästa regering oavsett vad. Socialdemokraterna verkar vara deras förstahandsval men anything goes så Allianspartierna är på deras karta. En vågmästarsituation i riksdagen skulle då alltså vara att varken Alliansen eller Socialdemokraterna tillsammans Miljöpartiet kan bilda regering, varken minoritet eller majoritet. De nya grundlagskraven gör det svårare att bilda minoritetsregeringar men skulle då alltså Socialdemokraterna fälla en regering som tar in Miljöpartiet? Det förutsätter självfallet att Socialdemokraterna inte kan bilda en majoritetsregering med Miljöpartiet och Vänsterpartiet? För den händelse Miljöpartiet går till en ickesocialistisk regering i minoritet och Socialdemokraterna fäller densamma. Då återstår nyval är min bedömning.

Folkpartiet och övriga Allianspartier går till val tillsammans för att bilda regering tillsammans. All spekulation om andra regeringskonstallationer där något av Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet eller Kristdemokraterna skulle ingå är på sin höjd tidsfördriv.

Till Dig som läsare: Engagera Dig för ett bättre Sverige genom att medlemskap i Folkpartiet eller något av de andra Allianspartierna. Tillsammans håller vi socialismen, rasismen och osv borta och bygger ett Sverige där alla får många möjligheter och där solidartitet är på riktigt.

------------
Uppdatering 2013-06-01: Expressens artikel. Jag ser inte ut att ha alla med mig men är i gott sällskap med K-G Bergström.

Etiketter: , , ,

måndag, maj 20, 2013

OECD-snitt på antal lärare kanske ger bättre skolresultat

Bra lärare ska ha bra lön! Staten har nu gått in och finansierar lektorstjänster och förstelärartjänster i Sveriges skolor, det är bra. Arbetsmarknadens parter skulle möjligen ha kunnat ta en annan roll och bidragit till ökad lönespridning, men det verkar vara en svår utmaning inom stora delar av svensk arbetsmarknad.

Lektorer och förstelärare skiljer dock ut sig från det som tidigare var lärartjänster. Nu skapas en karriärväg - att vara duktigt lärare i klassrummet och få fortsätta vara i klassrummet.

Äntligen! Äntligen skapas en tydlig lönemässig och förhoppningsvis statusmässig skillnad som kan få fler att välja läraryrket. Det är nämligen duktiga lärare som gör skillnad inte att ytterligare utan urskiljning öka på antalet vuxna i skolan så som varit modellen i Sverige.
"Rapporten ”Sätt lärarna i första klass” påpekar också att de länder som visar bättre resultat än Sverige i samtliga kategorier i den internationella kunskapsmätningen Pisa har ännu lägre lärartäthet än OECD-genomsnittet. Kunde vi lägga oss på den nivån skulle alla lärare kunna få 9000 kronor mer i månaden utan att skolkostnaderna steg. Lägre lärartäthet ger förstås inte bättre kunskaper i sig, men lägre lärartäthet än dagens svenska är fullt förenlig med goda resultat." PJ Anders Linder (SvD 17/5-2013)
Låt lärare vara lärare och ge duktiga lärare duktigt betalt.

Peter Olevik Dunder 

Etiketter: , ,

torsdag, maj 09, 2013

Europadag med Europahymn

Tre filmer med tre alldeles egna bidrag till att belysa Europadagen, dess enande kraft och dess betydelse.

Etiketter: ,

torsdag, maj 02, 2013

Staten, våldsmonopolet och piraterna

På Newsmill idag skrev jag med anledning av att Riksdagen skjutit in sig på att handelsjöfarten ska tillåtas ha beväpnade säkerhetsföretag med ombord.

Nedan och med länk här följer artikeln. Den fick på fyra timmar drygt 250 läsare och under dagen knappt 500 läsare. Roligt att ens texter och tankar på ett så smalt område väcker det intresset. På Newsmill länkar jag även till källor för den som vill dyka djupare.

Beväpnade civila vakter på svenskflaggade handelsfartyg är en olycklig utveckling och Riksdagen borde sett till andra möjligheter.


Tekniken har gått framåt och det finns andra lösningar idag än då Svenska Ostindiska Companiet tungt beväpnade fraktade varor mellan Sverige och fjärran östern.

Nu lyfts vapen och civila vakter ombord till de delsträckor där det bedöms lämpligt, egentligen inget annorlunda från att teknisk specialistkompetens kan medfölja ett fartyg en viss sträcka för att lösa en avgränsad uppgift. Den brutala skillnaden ligger i verktygen och följderna; skiftnyckel eller skjutvapen - driftunderhåll eller dödligt våld.

Här hade det, enligt min mening, varit bättre att istället se till möjligheten att lyfta ombord för ändamålet utbildad militär personal.

Redan idag befinner sig svenska amfibiesoldater och sjömän i Adenviken för att skydda FN:s mattransporter och stävja det piratproblem som är. Flytande vapenlager och de risker dessa för med sig debatteras medan ökat statligt ansvarstagande inte är på agendan.

Även med en liten svensk försvarsmakt finns möjlighet att förstärka med militär på svenskflaggade fartyg i pirathärjade vatten. År 2013 uppgår den svenska handelsflottan i fjärrfart till totalt 78 lastfartyg och de behöver knappast alla eller hela tiden beväpnat skydd.

Det svenska patrullfartyget Carlskrona, det finska minfartyget Pohjanmaa och det danska stödfartyget Absalon är eller har alla varit i Adenviken och kan medföra extra personal. Det går även att lyfta ombord en skyddsstyrka utan att ha egna fartyg i området likt Finland med en styrka på 14 personer som följer med på fartyg och skyddar FN:s mattransporter.

Redarföreningens Tryggve Ahlman skrev på Brännpunkt 1 maj 2013 att ”[f]artygen måste ges rimligt militärt skydd eller möjlighet att kunna försvara sig själva” och SEKO Sjöfolks Karl-Arne Johansson skrev redan för flera år sedan att facket "sett sig tvungna att förhandla fram ett högrisktillägg för sjömän likt det som man har i krigszoner. Anledningen till detta är just ökningen av piratdåd runt Afrikas kust.”  

Redare visar i handling att de är beredda att betala säkerhetsföretag. Den betalningsviljan skulle kunna omvandlas till skatter och avgifter i likhet med hur t ex Sjöfartsverket finansierar farleder i Sverige. Kostnader även för militärt skydd skulle redare på så vis kunna vara med och bära - om staten finner det nödvändigt.

Staten bör, enligt min mening, ta sitt ansvar och lämna ett rimligt militärt skydd istället för att bygga regelverk för beväpnade säkerhetsföretag.

Peter Olevik Dunder

------
Uppdatering 2013-05-03:
Fann via Skipper den nystartade bloggen Tillfälligt skeppsbrott som i sitt första inlägg skrivit utförligt om Marin säkerhet på entreprenad.


Etiketter: , , , ,