måndag, april 27, 2009

Vattenfalls FoU

Klimatneutral 2050, halverat koldioxidutsläppen 2030. Vattenfalls
intention för vågkraft 2030 är 30 TWh.

Vattenfall besöker idag Haninge kommun och berättar om sina idéer/
projekt för vågkraft, solkraft, CCS, vindkraft med mera.

En stor förmån att få lyssna till. Jag kunde dock endast lyssna till
den första timmen av tre.

måndag, april 20, 2009

Högre krav inför högre utbildning

Utbildningsminister Jan Björklund går från klarhet till klarhet, för även de som inte håller med honom kan svårligen missförstå budskapet: Det ska löna sig att plugga.

Sänkta ingångskrav leder till att fokus läggs på fel saker. En gymnasieskola som får reparera brister i grundskolan är lika fel som en högskola som ska reparera brister i gymnasieskolan.

Se DN-artikel om högskolans framtida ökade intagningkrav och Lotta Edholm om grundskolans 10:e år i Stockholm.

Etiketter: ,

tisdag, april 07, 2009

Hans Bergström drar en lans för Jan Björklund

Både och är bäst skriver Bergström och avslutar med 'Kan ingen klarsynt, tung politisk kraft utropa ”ja till både vägtullar och kringfartsleder”, ”ja till både aktiv innovationspolitik och tillväxtvänlig skattepolitik”? Kanske rentav våra fackliga ledare?' men mellan raderna läser jag in; kliv fram Jan Björklund, du har verktygen.

Möjligheten att föra en kontracyklisk finanspolitik är en av de saker Bergström tar upp och som Björklund och mitt eget parti vurmar för. Själv är jag inte fullt ut övertygad om förträffligheten i att förändra reglerna kring kommunernas balanskrav. Nu ska frågan i alla fall utredas så får vi se om den skulle ge vid handen att fördelarna överväger med att förändra spelreglerna. Dock bör åtminstone en ny skattereform genomföras, vilket min partivän Karin Pilsäter förslår.

Jag anser att regeringen bör fortsätta på den inslagna linjen: "Alliansregeringens samlade resurstillskott till kommunsektorn blir med detta besked nästan 28 miljarder kronor högre 2010 jämfört med 2006. Det innebär att kommunsektorn får viktig hjälp att hantera en snabbt uppkommen svår ekonomisk situation. Det till trots kommer det att krävas betydande politiskt ledarskap och åtgärder för att nå ekonomisk balans i många kommuner och landsting." Samtidigt bör en ny skattereform utredas.

Kommunalt självstyre skapas inte genom statliga allmosor eller ökade möjligheter till skuldsättning, (ty den som är satt i skuld är inte fri*), istället är det genom att förändra skattesystemet samt värna finansieringsprincipen som vi skapar större långsiktighet för kommunsektorn.

* Andra teoretiska utfall kan diskuteras/problematiseras längre.

Etiketter: , , , ,