torsdag, december 29, 2011

300 lägenheter för försvarsanställda

Kartbilaga till optionsavtalet.
Diarienummer: KS-MEX 31/2011
300 nya hyresbostäder ska byggs för försvarsanställda vid Ribby ängar i Västerhaninge. Vilket uppmärksammats av bl a Sveriges Radio P4.

Bostäderna byggs av bolagen Bygg-Fast och Hemfosa fastigheter i samverkan. Bolagen har tecknat ett samarbetsavtal med stiftelsen MHS-Bostäder som hyr ut bostäder till anställda i försvarsmakten. Avtalet möjliggör nyproduktion av 800 bostäder, varav de första 300 i ett pilotprojekt i Haninge där bolagen har en option på tre fastigheter i Västerhaninge (se karta).


Fastigheter Ribby 1:478, 1:480 samt 1:481 är de som omfattas av optionen. Dess gränser ses rödmarkerade på kartbilden.

Vågrätt högst upp i kartbilden ses Österhaningevägen norr om vilken den nya Prästängsvägen tillkommer som blir tillfart för nya ägande- och bostadsrätter vid den Prästgården från 1923. I övre vänstra hörnet, under kommunens vapen, skymtar Västerhaninge kyrka i blått. Etapp 1 (D60) av Ribby ängar är utbyggt och syns både på kartan ovan samt bilden nedan. Optionen omfattar etapperna 2, 4 och 5.

Rödmarkerade byggnader på orange botten (D54_1) är högstadieskola och idrottshall. Ribbyskolan skriver om sig själva: "Utmärkande för vår skola är våra intresseklasser. Vi har idrottsklasser med inriktning på hockey/handboll, innebandy och hästar. Våra matte-NO-klasser, språkklasser, svensk- och bildklasser har utökat antal lektionstimmar och fördjupningsämnen inom olika områden."

Nybebyggelsen syftar till att täcka Försvarsmaktens behov av bostäder. På Berga har efter värnpliktssystemet ersatts anställts ett antal hundra gruppbefäl, soldater och sjömän (GSS). Under sin grundutbildning bor de innanför grindarna på garnisonsområdet på bl a Berga men när de sedan börjar arbeta flyttar de utanför grindarna och in i samhället. 

Det är en uttalad önskan från Försvarsmakten som t ex jämfört med Nederländerna och det stämmer även väl med kommunens strävan om social hållbarhet: Soldaterna ska bo i samhället.

Närheten till Västerhaninge centrum gör därför Ribby ängar idealiskt för att kunna ge inte bara bostäder utan även samhällsservice. Här finns butiker, bibliotek, skolor, idrottsanläggningar och föreningsliv. Kollektivtrafikförsörjningen är god med såväl bussar både till Berga och inom Haninge samt pendeltåg i kvartstrafik (efter 2017 möjlighet till 10-minuters trafik).

Förstärkning av VA-nätet våren 2011,
inför utbyggnad av Ribby ängar.
Teknikchefen Lars Höglund
och undertecknad besöker arbetet.
Fr.v. Etapp 1, Västerhaninge kyrka
samt Österhaningevägen.
Försvarsmakten är redan idag största arbetsgivare i Haninge, kommunen som arbetsgivare undantagen. Efter försvaret kommer storleksmässigt Coca Cola.

Fram mot slutet av 2010-talet ska personalkategorin GSS dubbleras/tredubblas från 300-400 till 800-900.

Första inflytt i de nya bostäderna på Ribby ängar sker 2013. Mitt över Österhaningevägen byggs samtidigt av andra bolag ytterligare etapper kring Prästgården. 50 bostäder i ägande- och bostadsrättsform är vad som tillkommer denna gång. Det byggs även bostäder (med blandade upplåtelseformer) i andra delar av Haninge kommun.

Gruppbefäl, soldater och sjömän bor i likhet med specialistofficerare och officerare idag som regel på ordinarie bostadsmarknad. Så kommer även fallet vara i framtiden. Försvarsanställda är en del av samhället och deras möjlighet till bostadskarriär i bostadsrätt eller hus skiljer sig inte från andra.

Men för att kunna rekrytera unga män och kvinnor från hela landet krävs tillgång till bostäder. Försvarsmakten i vår region står där inför större utmaningar än garnisonerna i andra delar av landet. Långsiktig personalförsörjning och försvar av landets största region och huvudstad kan inte vara beroende av bostadssituationen, därför är pilotprojektet på Ribby ängar så viktigt.


Projektet är en stor utmaning med fokus på en prisvärd produkt och likhet med andra större projekt har det även en tydlig energi- och miljöprofil. Klimatsmart och till en rimlig kostnad.


Flerbostadshus ryms inom gällande detaljplan för Ribby ängar och genom att använda befintlig plan kan bygget starta och tidplanen enligt ovan hållas.


Den politiska debatten i Haninge har på sina håll börjat ge sken av att detaljplaner ska ändras och mark säljas för maximal vinst, dvs bostadsrätter men vi i Folkpartiet och den politiska majoriteten står upp för variation och blandade upplåtelseformer.

Etiketter: , ,

lördag, december 24, 2011

Lucka 21 och framåt, bland de större händelserna

Förmiddag majoritetsinterna överläggningar. Eftermiddag lanserades Nytt kultur- och föreningshus i Jordbro, att uppföras under nästa mandatperiod (2015-18).

Teve (ABC) var på plats och den fortsatta förändringen av Jordbro beskrevs i stora drag. 


(Som vi har jobbat med detta.) Åtskilliga timmar/dagar/veckor har lagts ner och här är ett av resultaten. Avsikten framåt är bland annat att i januari lämna planuppdrag i kommunstyrelsen sedan kommer stadsbyggnad, och i samråd med boende, att mejsla fram kommande detaljplanläggning av centrala Jordbro.

Kultur- och föreningshuset kommer under vårens budgetarbete göras plats för förprojektering i budget 2013-14 som då behandlas. Avsikten är att genuint ha en medborgardialog om utvecklingen i Jordbro. Närmare planläggning och projektering kan sedan ske när planprogram, förprojektering och medborgardialog är på plats.

Fr v Raymond Svensson (C), undertecknad (FP), Martina Mossberg (M), Michael Fridebäck (M).

Efter lanseringen i Jordbro följde avtackning av stadsingenjören. Kjell Eriksson går i pension som stadsingenjör efter 46 år i kommunens tjänst. Vi var många som samlades och höll tal till, och samtalade med, Kjell 67 år. (Under våren kommer Kjell dock fortsätta med avgränsade uppdrag att samla information om kommunens vägnamn.)Luckorna 22, 23 & 24


Decembers arbete avrundas. Säcken knyts ihop och arbetsveckan rundas av och färden styrs mot hälsingeskogarna för julfirande med föräldrar, syskon med respektive och syskonbarn.

Lucka 19/20 - sista måndagen innan julledighet


LUCKA 19


Måndagförmiddag majoritetsinternt i vanlig ordning. Eftermiddag till att förbereda onsdagen. Kvällen till Tungelstaberedningen.

Kommunfullmäktige tillsatte i våras beredningen (som jag leder) för att revidera Tungelsta utvecklingsprogram och nu börjar förslaget ta form på allvar. Våren och hösten har ägnats åt faktainsamling, hösten även åt öppna möten med allmänheten och nu till vintern kommer beredningen att lämna ifrån sig ett förslag som ska gå ut på remiss. Det förslaget slipades på under måndagkvällen. Beredningens ledamöter (M, S, V, KD och C) samt vår sekreterare fick också var sin burk honung från Tungelsta i julgåva av mig. Biodlare är miljöpartisten i beredningen och finansiär är undertecknads tjocka plånbok. Gåvan var ett sätt att personligen tacka för årets goda samarbete.

Tungelstabor och andra kommer ha möjlighet att under våren 2012 lämna synpunkter på beredningens förslag till reviderat utvecklingsprogram.


LUCKA 20


Tisdagen (lucka 20) ägnades delvis åt förberedelser inför onsdagens lansering men även åt vardagliga ting som Dalarö dykpark och hur det arbetet framskrider samt en ledig afton spenderad i vänners lag.

Lucka 18 - strategikonferens med FP Haninge

Eftermiddagen ägnades åt strategikonferens inför supervalåret 2014 då både Europaparlamentsvalet och de allmänna valen till Riksdag, landsting och kommun hålls. Detta basunerades självfallet även via Facebook och Twitter med #Folkpartiet som tagg. Via Twitter skickades svarshälsningen Kör hårt! från statsrådet Birgitta Ohlsson (FP).

Nya medier ger en härlig krydda. Ett annat exempel var inför valupptakten 2010 då FP Haninge fick en särskild hälsning på DVD från Europaparlamentariker Marit Paulsen (FP).

Kvällen bjöd sedan på julbord och julavslutning med partiföreningen. Otroligt prisvärd catering från Årsta slott som partiföreningen nu nyttjat både för sommaravslutning och julavslutning. Trivsamma middagar bygger relationer vilket är oerhört viktigt för möjligheten till otvungna samtal och de stora nya idéerna. Samkväm kan ibland prioriteras bort men det är ett misstag att se det som oviktigt. Politik är en förtroendebransch, både gentemot väljare men också internt inom partier.

Följ Folkpartiet Haninge på www.facebook.com/folkpartiethaninge, anmäl er till min ordförandekollega Martin Lundqvists (FP) äldrenyhetsbrev www.haningeliberalen.se eller bli medlem (or all of the above). Det senare så ökar tillgänglig information och möjligheten att påverka.

Lucka 16/17 - besök från Jabloko

LUCKA 16


Det ryska socialliberala partiet Jabloko har via SILC (Swedish International Liberal Centre) ett utbyte med bland annat Folkpartiet i Haninge. 


Partiföreningens ordförande Andreas Ribbefjord har varit, och är, engagerad i Östeuropa och i SILC:s arbete som volontär och FP Haninge hade utbyte med företrädare från Jabloko i St Petersburg både 2005 och 2006. Nu hade vi nya och gamla bekanta på besök igen kort efter deras val. (Den här gången hade Jabloko tillåtits ställa upp i allmänna val.) Jabloko fick 12 % av rösterna enligt officiella siffror och 20 % enligt inofficiella uppskattningar.

Haninge besökte de för att lära sig om hur vi arbetar med den kommunala budgetprocessen (majoritet, opposition och förvaltningar) samt hur vi arbetar med stadsplanering.

Förmiddagen ägnades åt föredragningar och diskussioner, eftermiddagen åt stadsvandringar i Jordbro och Handen för att slutligen avrundas med en öl på O'Learys följt av med en middag hos ordförande. Själv hade jag föredragit att fylla dagen med mer kaffe och mindre alkohol men det verkar som att ryssarna ser på svenskens omåttliga intag av kaffe på ett liknande sätt som vår fördom är mot deras intag av alkohol.


Handen och Jordbro är ypperliga platser för att på kort tid visa på principer och att skilja dessa från årsringarna. Mer om det kommande år.


LUCKA 17 (En lördag nästan utan kommunala engagemang)Politik och privatliv flyter samman precis som andra hobbys flyter samman med privatlivet efter en tid. Lunch med en vän som varit i Kirkenes och nu ska vidare till Chisinau. Vi träffades i Almedalen under politikerveckan 2007 och fortsatt ses sedan dess.

Kvällen bjöd på Jordbro Uniteds julshow i tidigare Jordbromalmsskolans aula och den sena kvällen bjöd på uteliv med ryssarna från Jabloko. (Passade även på att visa bibliotek i tunnelbanan och hur det påverkar.)

Lucka 14-15

LUCKA 14


Förmiddag interna majoritetsinterna möten. Lunch i Tyresö med socialnämndens ordförande (i Tyresö). Vi delade logement under första delen av värnplikten och nu har vi hamnat som nämndordföranden i grannkommunerna Haninge och Tyresö. Slumpens skördar.


Eftermiddagens på kontoret och kvällen julavslutning men extrainsatt plan- och byggutskott och ordinarie stadsbyggnadsnämnd följt av ett julbord. Nämndens ledamöter och ersättare fick en julgåva som bestod av Förhandskopia av Gestaltningsprogram för Haninge. Det blir skön läsning framför brasan under julledigheten så kommer Gestalningsprogram för Hanigne upp som ärende under våren.


LUCKA 15


Det märks att det lackar mot jul för helt plötsligt ser kalendern riktigt luftig ut. Dagen bjöd på många tillfällen att jobba undan sådant som fått stå tillbaka, dock inte att bloggandet kom upp ur högarna.

Torsdagen den 15 (kl 16-18) innehöll också, som så många andra torsdagar sedan augusti 2010, fika på kulturhuset. I likheten med torsdagen innan blev det med en person ur allmänheten. Andra torsdagar har det kommit förbi folkpartister och ännu andra har jag fått en stund att arbeta ifred.

Vill du ses, maila peter.olevik.dunder@liberal.se eller skicka ett sms till 073-642 77 67, så finner vi en lämplig torsdag.

Torsdagen innehöll inget kommunalt kvällsmöte men som engagerade förtroendevald så bestrider jag fler poster än de strikt kommunala. Denna torsdag ägnades åt bostadsrättsföreningens väl och ve. Veckan innan en glögg för medlemmar i föreningen, denna vecka ett enkelt styrelsemöte för föreningen som innehåller 634 lägenheter, en ICA-butik och en halv (dåligt nyttjad) konferensanläggning.

Lucia - lucka 13

Arbetsdagen inleddes med att gå marschaller till mötes vid entrén till kommunhuset. Stämningsfullt. 

Innanför dörren stod i år kultur- och fritidsförvaltningen och serverade glögg och pepparkakor. (Förra året var det Haninge Bostäder AB.) Förmiddagen bjöd även på luciatåg i ljusgården på kommunhuset. Fantastiskt vackert och väl i klass med förra årets framträdande som var teve-luciatåget.

Haninge står sig bra på luciafronten och det har spridit sig hela vägen till Utbildningsdepartementet. För första gången var det elever från Vikingaskola i Haninge (i andra änden av Sleipnervägen från kommunhuset sett) som lussade på deparementet och inte som vanligt elever från Adolf Frediks musikklasser.

Arbetsdagen innehöll annars mest arbete, även om lucia är lite speciellt. Bland annat ägnades min dag åt att skissa och planera vårens och sommarens arbetsupplägg i Handen.

Tisdag 13 december var även kommunstyrelsens sista sammanträde för året. Bland ärende märktes:

  • Trygghetsmätning och uppdrag att ta fram strategi och handlingsplan för trygghetsskapande och förebyggande arbete. 
  • Generell oljeskyddsplan samt handlingsplan i händelse av oljeutsläpp till havs. 
  • Borgenspolicy för Haninge kommun. 
  • Redovisning av förstudie av bussterminal i Handen samt planuppdrag.
  • Policy för uttag av gatukostnader.
  • Revidering av Mål och budget 2012 med anledning av äldrenämndens framställan om utökad budgetram.

fredag, december 23, 2011

Lucka 12 (av 24) halvvägs

Märkligt svårt det ibland kan vara att uppskatta mängden tillgänglig tid. Förvisso handlar mycket om prioriteringar och bloggande står sig slätt i konkurrensen.


Dammar nu av adventskalender 2011 som fått ligga till sig lite och i en radda korta inlägg redogör jag för vardagen.

Måndag den 12 december inleddes som alla måndagar med interna överläggningar i majoriteten. Alla nämndordföranden träffas och gemensamma frågor diskuteras. Det spänner från det dagsaktuella, över den närmsta tiden till de kommande åren.


Lucka 12 var annars också kommunfullmäktige. Ett något udda fullmäktige som delvis bestod i att se (S) interna maktkamp. Frågor deras företrädare i nämnder och styrelser varit med och beslutat om skulle det göras politik på i fullmäktige. Det fanns en uppfattning under flera år men sen hände något de senaste månaderna och nu låtsas de som om att det regnar. De hade även en politisk oppositionstjänst (20 %) som de hållit vakant sedan valet och som därför bordlagts varje fullmäktige men som de nu äntligen kunde tillsätta. Humor i den politiska ankdammen även om jag lider med dem internt och med deras väljare. Sen är det lite trist att några av utspelen riskerar ha negativa konsekvenser för kommunen; då tänker jag främst på att (S) agerande kan skapa osäkerhet vilket kan skrämma bort byggare från Haninge. Nåväl, de kanske ändrar sig igen innan valet 2014.


Fullmäktiges ordförande hade i vanlig ordning till lucia bjudit in kommunala musikskolan att lussa. De radiolyssnare som satt hemma framför brasan fick även avnjuta ledamöternas röster i allsången som bestod av en (bekännande) kristen psalm.
Värt en särskilt omnämnande från kommunfullmäktige är de två priser som delades ut vid årets sista sammanträde.
  1. Det ena var Haninges tillgänglighetspris och 
  2. det andra Haninges pris för JIM (jämställdhet, integration och mångfald).
Tillgänglighetspriset delas ut av Handikapprådet i Haninge och 2011 års pris delades mellan Bio Cosmopolite (25 000 SEK), Maria Granberg (20 000 SEK) och Ungdomsmottagningen (5 000 SEK).

Juryns motivering: "Cosmopolite är biografen där alla känner sig välkomna. Barn med särskilda behov, rörelsehindrade och personer med hörselnedsättning får kulturella upplevelser i en lokal som är ypperligt anpassad för allas behov. Med ett brinnande engagemang planeras för framtiden där ny teknik kommer att ge besökarna kulturupplevelser från de stora scenerna över hela världen."

Handikapprådets ordf: Pia Lublin (FP)
JIM-priset delas ut av JIM-kommittén och gick i år till Michael Vinsa och Jordbro Världsorkester. Kommitténs ordförande Wille Olsson (MP) synliggjorde även från talarstolen alla de som nominerats för priset.

Juryns motivering: "Michael Vinsa har med sitt brinnande musikintresse och engagemang skapat nya möjligheter genom Jordbro VärldsOrkester. Orkestern visar hur kunskap, erfarenhet och skaparglädje kan tillvaratas när olika åldersgrupper och kulturer möts. Med sitt musicerande på lika villkor har Jordbro VärldsOrkester bildat något nytt som tillför glädje, inspiration och delaktighet. Det berikar Jordbro och hela kommunen."


Michael Vinsa, Jordbro Världsorkester
Efter fullmäktige samlades i vanlig ordning 20-talet ledamöter från rödaste rött till blåaste blått på O'Learys för popcorn, öl och eftersnack. Det ger mycket positivt för samtalstonen och samarbetsklimatet i politiken långsiktigt är min uppfattning, dessutom är det trevligt. Vi vill ju alla Haninge väl.

Etiketter: , , , ,

lördag, december 17, 2011

Söndag 11 december - inget kommunalt arbete

Kors i taket, en dag utan kommunala åtaganden. Söndagen var istället en inspirerande dag med Föreningen Nordens ungdomsförbunds (FNUF) valberedning.

Tillsammans med min förbundsordförande-emeritikollega utgör jag valberedning för ungdomsförbundet i Sverige och 11 december genomförde vi en case-övning med 10 deltagare. Ett case/fall att lösa blir ett upplevelsebaserat inlärningssätt om hur en förbundsstyrelseroll kan te sig. Det är både effektivt och innehåller mer underhållningsvärde en klassisk föreläsning.


Win-win: Deltagarna får en uppfattning om vad förtroendeuppdrag på förbundsnivå kan innebära och som valberedningen får vi ännu lite underlag inför vårens årsmöte där vi ska lägga förslag på personer och team.


Bilden: FNUF Skåne hade 9-11 december besökt Nordiska museet i Stockholm och fördjupat sig kring julgrupper. Innan besöket i Stockholm hade de även bl a intervjuat en över 80 år gammal dam vars far arbetar som florist.

FNUF Skåne gick även till praktisk handling under besöket i Stockholm. Bildbeviset är här till höger. Ett helt bord fyllt med vackra julgrupper!

tisdag, december 13, 2011

Nobelupptäckter uppmärksammas långt efter att de skett

Lucka 10, Nobeldagen. I likhet med Nobelupptäckter som uppmärksammas långt efter att de skett öppnas lucka 10 några dagar sent.


Lördagen inleddes med studiebesök samt julmarknad på Ornö. Stadsbyggnadsnämndens plan- och byggutskott (där jag är ordförande) gav 30 november positivt förhandsbesked till en varvsbyggnad. Tanken är att i större utsträckning kunna nyttja den slip varvet har. Har nu besökt varvet och ser med tillförsikt på möjligheterna till mer och miljöriktigt underhåll av båtar.

Dagen avslutades i den privata sfären i andra änden av skärgården - Grisslehamn. All work and no play... Nobeldag till trots inga festtal med Tranströmer-citat men ett lyckat firande av en vän.

Etiketter: , ,

lördag, december 10, 2011

Lucka 9 / FREDAG

Lucka 9. Fredag morgon:

Näringslivsfrukost. I vanlig ordning +100 företagare. Temat på morgonens föreläsning däremot stack ut. (H)järnkoll talade tillsammans med bl.a. Max hamburgerrestauranger om att anställa individer med psykiska funktionshinder.

Fredagens rotarylunch hade Haningesonen Ulf Lindberg som föredragshållare (bild).

Finanskris, skuldkris, lågkonjunktur. Finanskrisen klarade tjänsteföretagen klart bättre än industrin. Nya jobb skapas i tjänstesektor. Kan de kunskapsintensiva tjänsteföretagen bära Sverige genom lågkonjunkturen? Ulf Lindberg (Almega) på Haninge Rotaryklubb. Almegas svar: ja.

Fredag kväll pjäsen Revisorn på Stadsteatern. Lättsam och välspelad.

Dessemellan i vanlig ordning några interna och externa möten, telefonsamtal och ett visst mått av arbete. Det hanns med i alla fall men jag tyvärr blev tvungen att välj bort förhandsläsningen av Kurage (idéskrift för det civila samhället) nr 2, 2011.

Det går inte att hinna allt även om morgonen börjar tidigt och kvällen avslutas på pendeln tillsammans med vice gruppledaren Martin Lundqvist nära midnatt.

torsdag, december 08, 2011

Världens bästa skitskola och annat som händer på dagarna

Två luckor i ett svep igen. Också två kvällar som bygger upp inför julen - julbord och glögg. Första med arbetskamraterna och andra med grannarna.


Var på SVT ikväll igen. (Tur SVTplay.se och URplay.se finns så jag slipper skaffa teve-apparat, så 1900-tal.) ABC-nyheterna om stadsbyggande härom veckan kan ses på SVTplay och URplay för den som vill se Världens bästa skitskola i efterhand.


Det senare intervjuas jag som ansvarig för lokalförsörjning i Haninge kommun. För den händelse någon undrar så gäller samma som sommaren 2010 innan valet och 2009 och 2008. Idrottshallen blir kvar och resterande del av Jordbromalmsskoletomten ska användas till annat.

Sjunde och åttonde luckan rymde annars hela spektrat från intressanta diskussioner hos Tyréns om omdaning av miljonprogramsområden till två samtal och en intervju om skärgården. Från smalare områden som nya förskolor 2012 och senare till hela Tungelstas utveckling. Kommunpolitik är fantastiskt mångfaciterat och varierat!

Min gruppledarkollega Anna Melker och jag bloggade på kommunledningens blogg om det miljösaneringsarbete som görs på en fastighet också. Mångfaciterat som sagt.


Men allt i vardagen är inte kommunen. Ikväll poppades julmusik, värmdes glögg, skållades mandlar och bjöds på både lussekatter och pepparkakor till bostadsrättsföreningens julglögg som i år drog 49 personer. Familjärt.

tisdag, december 06, 2011

Lucka 5 & 6 i ett svep


Vore detta en chokladkalender skulle det idag blivit bitar halvdan mjölkchoklad. Förhoppningen är helt att hålla nivån högre än så och att ge något litet mer i behållning för läsaren. 

Lucka 5 inleddes som en måndag vilken som helst. Måndags- och onsdagsförmiddag är alltid blockbokade för den kommunala majoritetskoalitionens interna överläggningar. 

Regelbundna och tätt återkommande möten mellan människor är en god grund för att skapa team och ett gott samarbete. Det finns stöd för detta i hur försvaret utbildar, där jag har min yrkesbakgrund men arbetsformerna här i Haningepolitiken är som så mycket annat ett arv Folkpartiet tagit med sig från tidigare mandatperioder av styre i Haninge.

Måndag lunch i stan (Sthlm) för möte med en av mina mentorer. Kring detta finns främst två saker att säga: 
1) Luncher, middagar, kaffe och barer hör till jobbet men betalas nästan uteslutande ur egen ficka.
2) Ständig utveckling, bl a personlig sådan via mentorprogram, är oerhört viktig i strävan att prestera till det yttersta.

Denna, ena av mina mentorer, är en kunnig politiker från ett annat politiskt parti. Ingångsvärdet jag lämnade till SKL, (Sveriges kommuner och landsting) som håller i det här mentorprogrammet, var att det för mig är viktigt att det var en politiker från ett annat politiskt parti.

Folkpartist är jag redan så det behöver jag inte SKL:s hjälp för. Däremot är utmaningarna i politiken många gånger inte partiknutna vilket accentueras bra genom att redan från början sätta ramarna såhär.

Sen visade det sig att jag blev den ende folkpartisten i programmet, övriga från Kommun- och Landstingssverige var i vanlig ordning S, M och C. Dessa tre, i Kommunsverige stora, partier är kanske duktigare än övriga på att nyttja SKL eller så är det bara att övriga i likhet med Folkpartiet i Stockholms län har gedigna mentorer internt.

Programmet har nu pågått i snart ett år och de fåtalet timmar som läggs på detta adeptskap ger mångfaldigt tillbaka. Nu arbetar ungdomsrådet i Haninge för att vi ledande politiker ska gå som adepter till ungdomsmentorer och jag har anmält mitt intresse till dem. Förhoppningen är naturligtvis att även den typen av erfarenhetsutbyten ger utveckling och extra bränsle.

Måndag eftermiddag och kväll såg sedan ut som måndagar brukar. Blandade avstämningsmöten med tjänstemän under eftermiddagen, igår om Haninges romska minoritet och grundskyddet för dessa samt Tungelstaberedningen. Kvällen sedan möten med andra politiker följt av att beta av vardagens sysslor. Vissa måndagar kommunfullmäktige, denna måndag folkpartigruppen. Men dessförinnan var jag även inbjuden som talare (om stadsutveckling) till centerpartigruppen - ett lite annorlunda och mycket trevlig uppdrag.

Kvällen tar sedan inte slut efter ett program som ovan. Eftersom en fullspäckad dag inte ger mycket utrymme, annat än på lediga stunder för, mail eller att förbereda frågor/ärenden så blir den sena kvällens göromål.


Lucka 6: Till vänster här är en uppradning av tidningssidor från veckans nummer av Lokaltidningen Mitt i Haninge. Varje tisdag kommer Mitt i i tryck i hemmen och på nätet och här sker mycket av den lokala debatten och nyhetsrapporteringen i Haninge.

Landsortstidningar som utkommer flera gånger per vecka ger otroligt mycket till ex Ljusnan i södra Hälsingland eller NynäsPosten i Nynäshamn och på Muskö. I de flesta kranskommuner har vi lokal nyhetsrapportering endast på veckobasis och då blir det för en kommunpolitiker den nyhetsmässiga höjdpunkten, näst intill, när tidningen kommer.

Detta nummer hade en osedvanligt god utdelning för både Folkpartiet Haninges vice gruppledare Martin Lundqvist och undertecknad. Det borde gå att klicka på bilderna för att läsa texterna. De ligger även på Mitt i Haninges hemsida en vecka.


6:e december är även Finlands självständighetsdag och Haninge som är finskt förvaltningsområde passade på att både flagga och med stråkar och finskinspirerade snittar vid ledningsinformationen för chefer i kommunen uppmärksamma denna högtid.

söndag, december 04, 2011

Andra advent - Lucka fyra

Vad bättre start på en morgon än en stadig hotellfrukost och morgontidning? Hufvudstadsbladet hade en enklare intervju med statsrådet och feministen Birgitta Ohlsson (FP) vilket var trevlig morgonläsning, men det jag fastnade för var på Hbl:s webb och det förestående finska presidentvalet.

De senaste åren, och återigen dagarna, har svenska republikaner gnuggat händer och gjort vad de kan för att fälla den svenska monarkin. I Finland har de en folkvald president, dessutom med starkare folkligt stöd manifesterat av valdeltagande än andra demokratiska institutioner. Men där beskärs presidentens makt mer och mer och det folket väljer är snart en regent utan formell makt.

Besökte idag bl a Mannerheim-museet i den villa marskalken av Finland friherre Gustaf Mannerheim bodde från 1924 till sin död 1951. Denne sjuspråkige (med svenska som modersmål) adelsman som tjänat staten större delen av sitt liv var 1944-46 till och med president vald av Finlands riksdag. Mannerheim betydde och betyder mycket för den ännu unga (1917-12-06---2011-12-06) finska nationen, vad jag kan förstå. Då under brinnande krig var det för nationen ett machiavelliskt drag att byta president och det är inget skäl att frångå allmänna val i fredstid. Med exemplet vill jag bara visa på att allt inte alltid är in-the-box.

Utan jämförelser i övrigt, och med mitt djupaste erkännande för att Mannerheim hann göra långt mycket annat för både Tsarryssland och för Finland också, passar jag på att lyfta en revolutionär tanke.

Varför inte både äta kakan och ha den kvar och samtidigt återförena de finska och svenska folken? På bägge sidor vår lilla pöl, samt gränsälvarna, finns såväl finska som svenska dialekter och släkter som bott i århundraden men som sedan 1809 skiljts av en "nationsgräns".

Sverige har ett (avlövat) kungahus som är uppskattat i bägge länder och Finland har ett uppskattat men allt mer avlövat presidentämbete. Dags för en win-win! Förena våra två länder så får vi alla både kungahus och presidentval. Tror ingen av de två ämbetena skulle finna uppgiften övermäktig.

Andra advent. Den som väntar på nåt gott...

Etiketter: ,

lördag, december 03, 2011

Bakom lucka 3 dolde sig en ledig lördag

Lucka tre kan sammanfattas i vila och kulturupplevelser. 

Bara att vandra i Helsingfors och titta på byggnader fyller ovanstående beskrivning för mig. Till det bidrar även hotellet (Linna) som jag tagit in på. Jugendbyggnaden är en upplevelse bara den. Gillar att om möjligt ta mig tid att vandra i städer jag besöker och den här helgen bjuder många möjligheter.

Därutöver har funnits rum för bl a både Nötknäpparen med ST PETERSBURG STATE ACADEMIC BALLET THEATRE of Leonid Yacobson och Svensk Resning med SVENSKA TEATERN.

Ledig lördag gör skäl för namnet!

fredag, december 02, 2011

Kommunalpolitikerns julkalender, lucka 2 - fredag 2 december


Lucka två har gått i andlighetens tecken. All work and no play makes Jack a dull boy.

Förmiddagen ägnades åt twitter, facebook, mail samt möten med tjänstemän angående VA-frågor. En helt vanlig dag.
Sen började variationen. Lunchen innehöll förutom smaklig spis även andlig dito med besök i S:t Eskils kyrka med Rotary.
Eftermiddagen for fram som ett jehu med folkpartiinternt arbete och sedan resa till Helsingfors för en ledig helg.
Installerad på hotellet. Kväll med bastu, julsånger på Spotify och att diska av några mail till och sen Helsingfors nattliv.

torsdag, december 01, 2011

Kommunalpolitikerns julkalender, lucka 1 - torsdag 1 december

1 till 24 december är tiden för advents/julkalendrar. För december 2011 är det min avsikt att under den här väntanstiden, dag för dag, dela med mig av den kommunala vardagen. En liten inblick i vad en förtroendevald, närmare bestämt jag, gör om dagarna.

1:a luckan - torsdag 1 december, en vanlig dag i kommunpolitiken

Förmiddag: Kunskapsinhämtning med frukostmöte på Riksdagen samt samtal om skärgårdsfrågor på Landstinget.
Eftermiddag: Jaga ikapp löpande arbete, mail och kontakt med medlemmar och medborgare. Samt viss avsatt tid för långsiktigt arbete också.
Kväll: Samrådsmöte på Haninge kulturhus med medborgare ur den sverigefinska minoriteten i arbetet med Haninge som finskt förvaltningsområdet.

Kl 07:45 Sjöfarten och miljön – inte bara en jakt på emissioner.
Några korta punkter från föredragen:
Stena Line: Innovationsarbete med vindkraftverk på fördäck gav inte elström som tänkt men ändrade luftströmmar runt överbyggnaden på fartyget vilket gav minskad bränsleförbrukning.

Doktorand Hannes Johnsson: Stor utmaning att nå EU:s miljömål. Dessutom växer näringen. Känd teknik och kända metoder kan minska bränsleanvändningen 17 % men det räcker inte, ny teknik måste till för att nå målen. Energiledningssystem som ISO 50001 kan vara ett steg på vägen för företagen, detta införs nu av Laurin maritime som är ett av de företag Johnsson studerar.

Professor Per Kågeson: Likabehandling av trafikslag (dvs reducera farledsavgifterna för sjöfarten med minst 90 %) skulle minska statens behov av investeringar vägar/järnvägar. De senare bär inte sina egna kostnader, dvs kostnaderna är inte internaliserade för transportslaget. Drift och underhåll av järnvägsinfrastrukturen är dessutom underfinansierad. Därtill ska läggas att nybyggnation av infrastruktur ger CO2-utsläpp som inte alltid kan reduceras av transporterna infrastrukturen löser. I många fall bättre för miljön att styra mer till sjövägarna och att elektrifiera motorvägar ute i landet än att bygga ytterligare järnvägsinfrastruktur.

Men kunskapsinhämtning är inte endast föredrag, det är minst lika mycket kontakterna och samtalen. Samtal fördes rörande färjetrafik (Tynningö) vilket har bäring på Ornö. Likaså berördes Waxholmsbolagets och Gotlandstrafikens för vintersäsongen överdimensionerade fartyg. T ex billigare och bättre för miljön att flyga gotlänningarna till Sthlm och kompettera med enstaka långsamgående godsfärjor.

Kl 10:00 Regionala skärgårdsrådet. 
Företrädare för skärgårdskommunerna, landstinget, skärgårdsstiftelsen, länsstyrelsen och intresseorganisationerna samlas för information och gemensamt arbete i skärgårdsfrågor. Ärenden i pipeline är t ex betalningstjänster i skärgården och SIKO:s bredbandsprojekt. Här beskriver jag ett av dem.

Bredbandsprojektet BUD (bredband, utbyggnad, drift) leds av SIKO (Skärgårdarnas intresseföreningars kontaktorganisation) och syftar till att förverkliga regeringens bredbandsintentionen i Stockholms skärgård. Där det konstateras att marknaden inte bygger ut bredband (100 Mb/s) ska utbyggnad ske med "byalagsmetoden" och byalagen ska få stöttning från kommunen. Länsstyrelsen följer upp att så sker med början i Värmdö nu december, Nynäshamn i januari och därefter Norrtälje. Byalagen kan få Leadermedel (EU-pengar för skärgård och glesbygd, i Haninge omfattas skärgården och Tungelsta av Leader) för projektering. Steget efter projektering blir att ta in offerter på bygge, drift och de tjänster som önskas i nätet. Därefter sker ansökan om bidrag från länsstyrelsen baserat på offerterna. Slutligen sker beställning och då står länsstyrelsen för 75 % av kostnaden!

Kl 12:15 Snabbt möte med planeringschefen (FP) på Landstinget. 
Kort och långsiktiga landstingsfrågor ur ett Haninge kommunperspektiv. T ex handlar det om att skapa förutsättningar för 10-minuterstrafik med pendeltåg till Tungelsta år 2017, vilket jag bl a i egenskap av Tungelstaberedningens ordförande skrivit till SL och Trafikverket om. (Samma följds upp av berörda tjänstemän i kommunen i samtal med Trafikverket.)

Eftermiddag.
Läsa handlingar, post och mail. Besvara internt och externt. Förbereda möten, stämma av pågående frågor och förbereda några mer långsiktiga spörsmål.

Kl 18:00 Samrådsmöte, Finskt förvaltningsområde
Sedan 1 januari 2010 är Haninge kommun finskt förvaltningsområde. Det innebär att Haninge utöver grundskyddet för nationella minoriteter (samer, tornedalningar, judar, romer och sverigefinländare) har ett särskilt ansvar för finska språket och kulturen. Första ärendet för dagen är en särskild satsning på modersmålsundervisningen för de sverigefinska barn som inte har finska språket levande hemma. Vid samrådet framkom även önskemålet att utbildningsförvaltningen också beskriver det arbete som sker på området och om det är något förvaltningen avser, eller skulle behöva hjälp med, att utveckla. Andra teman för 2012 var att ge fokus till äldreomsorgen, kulturen samt den historiska bakgrunden till de nationella minoriteterna.

Peter Olevik Dunder (FP)

Etiketter: , , , , ,