fredag, september 28, 2007

Till stöd för Burmas befolkning

Tyvärr hade jag inga röda kläder på jobbet idag när jag skulle byta om till civilt. Inga röda plagg packades i ryggsäcken i tisdags kväll efter nämnd; således gapade garderoben i eftermiddags tom på kläder i dagens färg.

Det är lätt att bli lite isolerad när man lever på jobbet, men TV:s morgonsoffa med Malm och Federley gav mig en klar bild innan frukost. En eloge till Fredrik Malm och Fredrick Federley som tog initiativet att riksdagens ledamöter skulle manifestera sitt stöd! Till höger en bild från Fredrick Federleys blogg, bilden är från i morse och visar rödklädda moderater.

Röd fredag, SvD:
"- Det här blir en tydlig markering som kommer att bli en punkt på diplomatrapporteringen till Rangoon men även till Kina som ju är det land som skulle kunna sätta stopp för det här, säger Fredrik Federley till SvD.se."

Internet och telefon nere i Burma, DN
Fördömanden och sanktioner, DN:
"USA och EU införde sanktioner mot Burma redan för tjugo år sedan, och även EU har sagt sig vara beredda att införa ytterligare sanktioner mot juntan. Däremot har Kina, som är Burmas främsta handelspartner, visat sig ovilliga att fördöma händelserna i landet. Kinesiska utrikesministeriets talesman Jiang Yu sade i går i ett uttalande:

- Kina hoppas att alla aktörer i Myanmar (Burma) kan visa återhållsamhet och hantera den nuvarande situationen, för att se till att den inte förvärras och blir komplicerad, säger Jiang Yu, enligt CNN.
"
General sekreteraren, FN:
"The following statement was issued today by the Spokesperson for UN Secretary-General Ban Ki-moon:

The Secretary-General is pleased that the Government of Myanmar has agreed to a visit by his Special Adviser, Ibrahim Gambari, beginning 29 September. He calls on the authorities to engage in a constructive dialogue with his Special Adviser and to commit to a path of peaceful and inclusive national reconciliation."

Situationen i Burma uppmärksammas i media världen över. Samtidigt pågår förtryck även på andra håll; bilden till vänster är från i förrgår när Zimbawes president och diktator Robert G Mugabe talade i FN:s generalförsamling.

Frihet, jämlikhet och solidaritet är folkpartistiska ledord. Många människor i världen lever under förtryck; folken i Burma och Zimbawes är några. De behöver vårt stöd, igår, idag och imorgon. Solidaritet med dessa människor är centralt för mig som liberal!

Etiketter: , , ,

tisdag, september 25, 2007

Förskolorna Gladan och Skeppet

Idag höll Barn- och utbildningsnämndens förskoleutskott sitt första studiebesök. Förskoleutskottet består utav Natasha Ringblom (m), Anette Haaf (s), Gunilla Fredlund (s), Mehmet Coksürer (v), Morgan Sehlberg (c) samt undertecknad, som ordförande.

Vi besökte förskolan Gladan och förskolan Skeppet, vilka idagsläget båda hör till Haga rektorsområde i Vendelsö. Nästa år kommer förskolorna ha egna rektorer och rektorsområden, då kommer Gladan att tillhöra Haga förskolerektorsområde tillsammans med Duvan och Talgoxen, vilket även är fallet idag; medan Skeppet kommer tillhöra Vendelsö gårds förskolerektorsområde tillsammans med den nya Vendelsö gårds förskola. Uppdelningen i rektorsområden beslutades av nämnden, §99 i år. Haga förskolerektorsområde kommer då omfatta 13½ avdelningar och Vendelsö gård 14 avdelningar. Syftet är bl.a. att möjliggöra ett bättre pedagogiskt ledarskap, vilket även idag framkom att det välkomnas av personalen.

Annat som framkom var bl.a. att det kan vara läge att se över hur vi når ut med budskapet att ett förskoleutskott finns, vilka vi är och hur vi kontaktas. Detta förstärktes sedan vid nämnd då en ledamot av F-5-utskottet berättade hur han blivit kontaktad i en förskolefråga. Vid utskottssammanträdet i juni gick diskussionen så här, (från minnesanteckningarna):
"Morgan tog upp frågan om vi borde anslå bild, namn och kontaktinformation till utskottets ledamöter ute på respektive avdelning. Anette berättade att tidigare områdesutskott haft det. Utskottet slutade vid att inte driva frågan då de föräldrar som önskar få kontakt troligt ändå kan finna oss via bl.a. hemsidan."
Hemsideinformationen kan kanske ändras för att göras mer lättillgänglig, och anslag kommer tas upp till ny diskussion på nästa utskottssammanträde. Större frågor kommer med säkerhet också att dryftas; Vilka framgångsfaktorer har vi kunnat se? Vilka goda exempel har vi funnit? Vad har vi gjorts medvetna om som är av generell karaktär och av vikt för framtida beslut? Hur ska vi sätta oss in i dagbarnvårdsverksamheten på bästa sätt?

Utskottet kommer den 1 oktober (internationella barndagen) att ägna en heldag åt att besöka förskolorna Aspen, Tallen och Lärkan; därefter har tre rektorområden och en fristående förskola besökts. Fyra olika rektorer/chefer, fem förskolor, tiotals avdelningar, hundratals barn.

Barnen jag träffade idag var glada, nyfikna och delade med sig. Frågor som vilka vi var och med följdfrågor vad politiker är varvades friskt med frågor om varför jag har ett plåster på hakan. Intrycken från idag är många av personal, verksamhet och barn: Sömndruckna, snickrande, cyklande, frågande, mellanmålsätande, stolta stora syskon som visade upp såväl småsyskon som teckningar; spektrat var stort, åldern 1 - 5 år.

Etiketter: , ,

lördag, september 22, 2007

Dagens Eko kvart i fem

I fredags på vägen hem från jobbet lyssnade vi bl.a. på Dagens Eko kvart i fem. Vi hann med en hel del samtalande sinsemellan och ganska mycket radiolyssnande, jobbet har nämligen hux flux förflyttat sig från Muskö och förtöjt i Karlskrona. En charmig detalj som följer med mitt yrkesval är att högre chef när som helst kan komma och skicka iväg oss. Tur för mig att jag inte gjort några planer för varken torsdags eller fredagskvällen.

Kvart i fem Ekot bjöd på två riktigt nedslående uppgifter. Den ena uppgiften var hur barn som misstänks vara utsatta för människosmuggling inte tas om hand. Den andra uppgiften var att det mitt under Kvart i fem Ekot kom en påannonsering för Ekots Lördagsintervju.

Att barn som misstänks vara utsatta för människosmuggling släpps tillbaka i klorna på förrövarna är beklämande och definitivt en fråga som kräver att riksdagspolitikerna börjar syna de lagar som skapat ett sådant system.

Det som gör påannonseringen värd att ta upp är dess ämne och nyhetsämnet som behandlades precis före påannonseringen. Först nyheten att Svenskt näringsliv bjuder in LO och PTK för att diskutera ett nytt Huvudavtal d.v.s. förändra reglerna för kollektivavtalsförhandlingar. Det nämndes även att LO:s ordförande Wanja Lundby Wedin var positiv till såväl samtalen som att SN vill förhandla fram ett nytt Huvudavtal. Sedan kom påannonseringen:
"Han e kapitalisten som går sin egen väg.

- Jag har lite svårt för den här gnäll attityden och att det är så många problem för företagare i Sverige. Jag upplever ju att om man ser på det här landet så finns det väldigt goda förutsättningar att driva företag.

Daniel Sachs, vd i Proventus och gäst i Ekots lördagsintervju, 1303 i P1. Än så länge är det fredag och det här Dagens Eko."
Lite väl lägligt för min smak att en påannonsering för en intervju kommer mitt under nyhetssänding, särskilt som SR och SVT på många bloggar (länk till ett exempel) anklagats för att vara (s)tatsradion och (s)tatstelevisionen. Jag kan förstå den misstänksamhet som blir när nyheten om att SN, LO och PTK ska omförhandla huvudavtal (och att det välkomnas av LO) vägs upp med påannonsering om Kapitalisten som går mot strömmen.

Omförhandlat Huvudavtal innebär eventuellt förändrad konflikträtt; då kan en Kapitalist med uppfattningen att kritiken mot nuvarande system är gnäll komma lägligt till pass. Eller?

Länk till Dagens Eko kvart i fem, 21 september 2007.

Etiketter: , ,

onsdag, september 19, 2007

Glesbygd i Storstockholm

Haninge är en del av Storstockholm, 2 mil in till Centralen och en ort utan egen tidning. Samtidigt finns här glesbygd i skärgården, med dess speciella förhållanden. Muskö där jag arbetar är det exempelvis många gånger långt mellan bussavgångarna, men ändå en levande skärgård med egen skola.

(Bilden visar områdesindelningen i Haninge; bilden och mer information om områdesindelningen finns på Haninge kommuns hemsida.)

Ett tips till alla i betongdjungeln, besök ett lantbruk! De finns här i Haninge.

Bl.a. Arla organiserar besök för skolbarn, de har en verksamhet som går under namnet Arla miniorer.

Etiketter: , ,

söndag, september 16, 2007

Sjukförsäkring - ingen vanlig försäkring

En gemensamt finansierad sjukförsäkring är generellt sett samhällsekonomiskt lönsam, dock måste även systemet för utbetalning vara konstruerat så att sjuka får vård och en ekonomisk grund tryggad, samt konstruerat så att systemet inte missbrukas.

Det är lätt att svänga sig med att en viss sak är samhällsekonomiskt lönsam eller olönsam, underbyggt bör ligga logik och grundläggande nationalekonomi. Ändå lyckas politiker på olika kanter lyfta fram argument för eller emot en viss fråga. Socialförsäkringssystemets vara eller icke vara är inte uppe för debatt, utan istället vad som kan te sig teknokratiskt d.v.s utformningen av systemet.

Alliansen måste våga förändra system men syfte och utfall måste även kommuniceras. Det räcker inte med att avfärda en snedvriden debatt av osanningar, osakligheter och gnäll som just gnäll, det måste bemötas. Nedan har jag klippt in folkparitets pressmeddelande och sedan lite om debatten i bloggosfären:
"Pressmeddelande från folkpartiet liberalerna i riksdagen 2007-09-13

Tobias Krantz (fp):
Ett sjukförsäkringspaket med liberal profil

- Regeringens sjukförsäkringspaket är kraftfullt och har tydlig liberal profil. En rejäl rehabiliteringsgaranti inrättas, människor som är sjukskrivna får rätt till ordentlig uppföljning och finansiell samordning, som innebär att sjukförsäkringspengar kan användas till att korta vårdköer, införs. Nivån 80 procent i sjukpenningen ligger fast och det blir inga ytterligare karensdagar.

Det säger riksdagsledamoten Tobias Krantz (fp), folkpartiets talesman i socialförsäkringsfrågor, i samband med att regeringen idag presenterar en rad reformer på sjukförsäkringsområdet.

- Under de senaste 30 åren har andelen av befolkningen som får sin försörjning från sjukförsäkring, arbetslöshetsersättning eller från socialbidrag fördubblats. Sedan 1970 har andelen förtidspensionärer tredubblats. Bakom siffrorna döljer sig mänskliga tragedier och stora samhällsekonomiska kostnader. Folkpartiet har därför under lång tid krävt ordentliga reformer av sjukförsäkringen. I den kommande budgeten tas viktiga steg i den riktningen, säger Tobias Krantz.

..."
Björn Fridén och Johan Sjölander (s) valde båda att fokusera på centerpartisten och socialförsäkringsutskottetsledamoten Fredik Federleys ordval. Johan Lundberg (s) gjorde ett litet längre inlägg, där han försöker påskina att förändringarna görs för att finansiera förmögenhets- och fastighetsskatterna. Per Källén bemöter dock Johan Lundbergs villfarelser väl. Henrik Sjöholm (c) lyfte bl.a. fram hur förslaget mottogs av pressen "För ovanlighetens skull har jag förståelse för den irritation som lär finnas i regeringskansliet över rubriksättningen på DN Debatt. När Statsministern och Socialförsäkringsministern presenterar ett omfattande paket för att reformera sjukförsäkringarna får en marginell sänkning av ersättningen all uppmärksamhet i rubriken, trots att förslaget också innebär kraftigt höjda ersättningar för stora grupper."

Är vi på rätt väg nu? Ja, jag vill mena att så är fallet. Dock måste alliansen både på riks- och lokalplan bli bättre på att berätta vad vi gör, varför vi gör det och konsekvenser. Med den här majoriteten blir det lättare och bättre att leva i Sverige och Haninge. Låt det komma fram!

Etiketter: , ,

söndag, september 09, 2007

Haningedagen

Vore det inte för Haningedagen och att jag är hundvakt så hade jag nog inte lagt så många timmar utomhus den här helgen. Bortsett från regnet var Haningedagen riktigt trevlig, vi får se om nästa år kan bjuda på lite uppehållsväder eller kanske till och med lite sol.

På Haningedagen för två år sedan i solskenet nere vid Rudan kontaktade jag Folkpartiet för att bli medlem. Jag såg även den "trailer" av uppsättningen Gudomliga Ord som Kulturföreningen RoJ satte upp. Gudomliga Ord gick jag sedan för att se 05 och sedan Scrooge en Julsaga 06, i år blir det repris på 06 och den tål att ses, första gången jag såg En Julsaga var i Kilafors 01.

Två år som medlem i Folkpartiet liberalerna. Det var för mig länge ett stort steg att bli partipolitisk, ett steg jag inte ville ta. Jag ville föra fram mina åsikter utan att kopplas till någon grupp. De folkpartistiska idéerna sammanföll allt som oftast med mina åsikter och det hade jag varit medveten om sedan länge, men mitt föreningsengagemang hade kanalierats åt andra håll under uppväxten. I början på gymnasiet letade jag bland ungdomsförbunden men efter kontakten med SSU gav det avsmak. Värnplikt och officersutbildning gjorde att jag från 2000 till 2004 veckopendlade och då kändes inte ett politiskt engagemang förenligt med min vardag. Först efter examen vid Karlberg, anställningsort och nedslagna bopålar i Haninge förändrades vardagen och det var med nya ögon jag såg på politiskt engagemang. Jag ville vara aktiv på min nya hemort och jag ville förbättra skolan!

Det ville jag då, det vill jag nu.
- En friare och bättre skola.
- Välhushållna skattepengar.
- Alla lika, alla olika.

Etiketter:

lördag, september 01, 2007

Volontärer

Polismyndigheten i Stockholms län driver projektet Volontärer. Där utbildas enskilda under tre tillfällen för att sedan intervjuas av en polis innan de tillåts bli Volontär. Volontärerna deltar sedan bl.a. i kvällsvandringar som den jag deltog i ikväll. Själv var jag inte med som Volontär utan som politiker, inbjudna av Civilförsvarsföreningen att delta. Det är Civilförsvarsföreningen som organiserat kvällsvandringar tidigare och nu tillsammans med Volontärsamordnare. En volontärsamordnare, Jenny Ögren, skrev i vintras:
"Polisen och andra offentliga instanser bör sträva efter att kunna erbjuda medborgare så stor insyn som möjligt i verksamheten"
Insyn känns stundtals ganska svenskt, samtidigt någon som borde fungera bra. I förrgår skrev jag lite om hur möten med polisen kan upplevas. Här dök så ett gott exempel upp.

Vad gjorde vi då? Vi samlades på polisstationen i Handen klockan 2000, delade oss i grupper och gick respektive körde ut till olika områden. Jag gick med en grupp som vandrade i centrala Handen. Det här hade säkert kunnat bli väldigt spännande läsning fylld av detaljerade beskrivningar. Men nu visade det här sig vara en extremt lugn kväll, kanske beroende på de 120 poliser som ägnade sig åt trafikövervakning i Haninge under kvällen.

Fikapaus vid 23 och sedan ut igen till ett Handen som verkade närapå övergivet av människosläktet. Några sågs till men det gjorde även en del harar/kaniner. En lugn kväll.

Etiketter: ,