torsdag, juni 30, 2011

Låt tusen blommor blomma men ta ansvar för konsekvenserna

Hängslen och livrem. Hur många försäkringar, utredningar och underlag behövs för att kunna fatta ett klokt beslut? Från försvaret har jag med mig begreppet "70/30-lösningar". Agera! 70 % rätt, 30 % fel men agera för att inte agera är 100 % fel.

Det innebär inte att man medvetet ska fatta 30 % felaktiga beslut, bara att det är okej att beslut blir fel ibland. Risker bör fördelas på de som kan få vinster och annat självklart, vilket det går att fördjupa sig i. Poängen här är bara att de som ryggar för problem gör 100 % fel.

Det finns problem i nuvarande regelverk för t ex byggande och det är hög tid att vi kommer till rätta med det. Detaljplanläggning är i grunden positivt eftersom det främjar ett långsiktigt hållbart samhälle. Men enskilda medborgare med fastigheter i randzonen till Haninges tätorter hamnar idag mellan stolarna om dessa fastigheter inte är detaljplanlagda vilket översiktsplanen kräver i många fall. Nu nekas de därför bygglov med hänvisning till krav på detaljplanläggning, vilket i sig är helt korrekt enligt gällande styrdokument, lagstiftning, miljö, samhällsekonomi, riskhantering mm.

Samtidigt är väntetiden för nya planer bortom innevarande mandatperiod. För den enskilde individen är det en orimlig tidshorisont. Med dagens bostadsbrist i Stockholmsregionen är människors villighet att satsa eget kapital ett välkommet tillskott som ska främjas, inte hållas tillbaka.

Dessa bygglovansökningar borde parallellt behandlas som förfrågan om detaljplanläggning. Dessutom krävs att planresurserna utökas så att mer kan planläggas i närtid. Så värnar vi den enskilde, miljön och samhällsekonomin.

Tillsammans med Tobias Hammarberg (FP) skrev jag lite längre om detta i Mitt i Haninge 21 juni 2011, se nedan.

Etiketter: , , ,