tisdag, november 17, 2015

Sveriges stöd till Frankrike är helt avgörande, men inte för Frankrike utan för Sverige

Utrikesnämnden har sammanträtt; det vill säga statschefen, talmannen och 9+9 riksdagsledamöter. Med dem hörda har regeringen svarat positivt på Frankrikes begäran att lämna stöd. 
Vad Frankrike sen lämnar för önskemål i detalj till Sverige är en senare fråga och av underordnad betydelse. Det viktigaste är Sveriges tillmötesgående och skyndsamma svar också när detaljerna kommer. Det handlar nämligen om Sveriges trovärdighet, ett område vi som land har lämnat en del att önska från 1800-talet och framåt.
Lissabonfördraget (artikel 42.7 och 222) skapar ett politiskt tryck på Sverige att lämna stöd. Delvis för att Sverige skrivit på fördraget men främst för att vi som land sen år 2009, både regering Reinfeldt och regeringen Löfven, uttalat att vi kommer att komma till andra EU-medlemsländers och nordiska länders hjälp samt uttalat att vi förväntar oss att de agerar på samma sätt. 
Inte osannolikt en av anledningarna till att Danmark och Norge på 1940-talet valde NATO istället för en nordisk försvarsunion var att Sverige gång på gång i historien duckat undan att komma till de andras undsättning. Ett upprepande nu skulle bränna broar, vara ännu en förlorad livlina och allt vad som går att uppbringa i metaforväg. För Sveriges är det helt avgörande att vi som land uppfattas som pålitliga denna gång.

Här några artiklar på området:
2015-11-17 Sverige kan inte tvingas ge militärt stöd till Frankrike. DN:s säkerhetspolitiske reporter Mikael Holmström beskriver kärnfullt ramverket kring stödet till Frankrike.
2015-11-17 Utrikesnämnd på Kungliga slottet. Kungahuset beskriver på sin webbplats vad en utrikesnämnd är framom att beskriva innehållet vid dagens sammanträde.
2015-11-17 President Niinistö: Begäran är pinsam för Finland. Citatet syftar på den finska lagstiften som också försvårar finsk-svenskt militärt samarbete. Mer intressant det president Niinistö lyfter kring att Frankrike väljer EU och artikel 42.7 istället för NATO och artikel 5. 
En sak kan vara att skapa en tyngdpunktsförflyttning till EU, vilket är det president Niinistö lyfter. En annan skulle kunna vara att inte hamna i att ses som en kopia av 9/11. Omvärldsläget är också ett annat idag än 2001 så att aktivera NATO:s artikel 5 och ens riskera ett magert utfall skulle kunna väga tungt till fördel för Lissabonfördraget. Varför riskera att visa blottor i en säkerhetspolitisk lösning med högt förtroende när det går att med ett lägre risktagande få samma, eller bättre utfall, genom EU.
Peter Olevik Dunder

Etiketter: , , ,

onsdag, november 04, 2015

En spaning bortom Migrationsöverenskommelsen, vad kan tänkas ske sen?

Svenska statens ekonomi står sig stark också vid mer än fördubblade utgifter för flyktingmottagande. Ungefär så skriver Anders Billing i Fokus (Nov 3, 2015 nr 44) under rubriken "Krisen är störst på kanslihuset" och jag är benägen att dela den uppfattningen. En utgiftsökning motsvarande hela försvarsbudgeten är -bevisligen- hanterbar också på ett år. Problemen/utmaningarna nu handlar därtill om sånt pengar svårligen kan lösa; begränsade tillgång på lämplig logi med mera. Det sitter inte i pengarna. Åtminstone inte för de närmsta åren. Utmaningarna ligger istället några år framåt i tid.

10 000-tals människor lämnar då språkutbildningar och yrkeskurser för att sen vänta en till två mandatperioder på att släppas in på arbetsmarknaden. En personlig katastrof för var och en som berörs samt ökade kostnader för den kommun där de bor. Det knyter sig i mig. Alla dessa människoöden. Statistiken är så talande och det är inga färska siffror som uppstått av att många kommit nu. Nej detta är vad som kan avläsas bakåt i tid. Ändå görs väldigt lite för att ändra det. Här behövs reformer! Gärna mindre justeringar, utvärderingar och utredningar. För sånt kan ge effekt. Problemet är om frågor på förhand avfärdas eller helt förnekas, vilket ibland sker i den politiska debatten.

Migrationsöverenskommelsen mellan sex partier i all ära men den behöver följas av fler överenskommelser. Ett sätt att ta sig an utmaningar kommande år kan självfallet vara att använda statens så kallade reformutrymme till att fortsätta kompensera kommuner för utgiftsökningar men jag tror det vore såväl mänskligt som ekonomiskt att föredra reformer på arbetsmarknaden med mera. Och sånt underlättas väsentligt av breda överenskommelser. Sådana handlar om att ge och ta. Då kan motståndarlägrets förslag x, y eller z (kanske under visst gny) accepteras. För det som annars vore otänkbart blir plötsligt möjligt när varje part inte längre är fånge i politiska slagord. Hedras överenskommelsen byggs sen förtroende inför nästa förhandling och så vidare. Lite det allianspartierna byggt upp sinsemellan under ett decennium, och varför KD (och delvis M) skapar sådana problem nu.

Åter till breda överenskommelser. Vad är det då som komma skall? Avtalsrörelsen pågår nu och en svensk regering skulle knappast våga sig på trepartssamtal (som regeringen Sipilä i Finland). Dessutom vore det för sent att skjuta in något sådant nu. Ståndpunkter ska deklareras tidigt och tydligt. Däremot tror jag att vi kommer se sånt när avtalen slutits och arbetsfred råder. Förmodligen ser kanslihuset det också vilket knappast gör vardagen enklare för dem, med kopplingen S/LO. Det kanske till slut ändå blir det som presenteras i någon av de kommande breda uppgörelserna. Reformer för 2020-talets arbetsmarknad istället för 1970-talets. Statens ekonomi står sig stark genom åren med alliansbudgetar och Göran Perssons tid dessförinnan. Ska det sen hålla långsiktigt behöver Sverige stärka konkurrenskraften och där som så ofta annars kan vi dra nytta av våra nordiska grannländer, i det här exemplet Finland, men det kan vara Flexicurity från Danmark (dvs gott omställningsstöd oavsett fack och arbetsgivare) eller villkor för vårdpersonal i glesbygd från Norge (som gör att personal väljer att stanna längre, se Fastlegeordningen). Tillsammans bygger vi framtiden här i Sverige och Norden. En ljusare framtid.

Peter Olevik Dunder

Etiketter: , , , ,