torsdag, mars 31, 2011

Resultat framför kvoter - svensk förskoledebatt

Mätningar i förskola och skola ska fokusera på resultat, inte antal lärare. Vad uppnås måste få vara viktigare än kvoten barn/vuxen. Skolverkets rapport från igår rapporteras i Metro mfl. Krigsrubrikerna lyder larmrapport. Men vad är det som rapporteras?

Utbrutet leder en mätning av barn per lärare bara till rubriker, det säger inget om vad som uppnås. Jag förstår att det kan locka till läsning, men var är analysen? Jag förstår också att det kan vara svårt att i politisk opposition driva på en synvända i svensk skolretorik men att skolverket faller igenom och agerar likt en lobbygrupp är bortom mig.
"Kraven på förskolan tydliggörs
1 juli kommer den nya skollagen och en reviderad läroplan att börja tillämpas i förskolan. Det innebär bland annat ett förstärkt pedagogisk uppdrag för förskolan. Verksamheten i förskolan ska främja barns utveckling, kreativitet och lärande. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för verksamheten.
- Utvecklingen mot allt fler stora grupper i förskolan är oroväckande eftersom en kvalitetsfaktor är just barngruppernas storlek och sammansättning. I dag går allt fler barn i förskolan under allt längre tid och då är kvaliteten mycket viktig, säger Carina Hall [undervisningsråd]."
Det är inte bra att som kommun hamna sist i mätningar, även om mätningen i sig är ett oprecist instrument. Anledningen att placeringen i sig inte är bra är att debattens fokus läggs på antalet huvuden istället för resultat. Även jag vill förbättra förskolan och hoppas att vi också ska kunna göra det samtidigt som vi är en växande kommun. Förhoppningsvis kan vi dessutom förbättra barn/vuxen-parametern som dagens debatt nu kretsar kring.

Etiketter: , ,

lördag, mars 26, 2011

Earth hour ironi

Lönespec från kommunen. "Denna lön är preliminär Släck lampan på Earth Hour den26 mars kl 20.30 - 21.30!"

onsdag, mars 23, 2011

Fjärde generationens kärnkraftverk


SVTplay beskriver på mindre än en minut vad 4:e generationens kärnkraftverk skulle kunna innebära. Kort och gott, dagens avfall (100 000 år) används som bränsle i 4:e generationen och dess avfall behöver slutförvaras i (endast) 500 år.

Etiketter: , , ,

söndag, mars 13, 2011

Katederbegreppet nog för att starta en debatt i Sverige

Har ögnat i twitterflödet #merkateder och jag vill, helt utan vetenskapliga belägg för detta, påstå att det inte finns några bättre ord för att få igång en rasande debatt i Sverige än orden kateder, flum eller betyg.

Det verkar som många debattörer får ett rött skynke framför ögonen och vildsint rusar på. Det hade kanske räckt med att de sansade sig för ett ögonblick och läste det tredje sista stycket från slutet i söndagens DN debatt.

Jan Björklund (FP) skriver i DN 2011-03-13:
Valet av metod för undervisningen är ett beslut som bör fattas av respektive lärare. Men ytterst har staten ett ansvar för skolresultaten i Sverige, och staten bör ta på sig en mer aktivt normerande roll. Den under lång tid förhatliga ”katederundervisningen” måste återigen bli vanligare i svenska klassrum. Lärarledd undervisning handlar inte bara om att läraren ska gå igenom stoffet, förklara, instruera och repetera utan också att läraren har en aktiv dialog med eleverna i helklass där man vänder och vrider på frågeställningar och problem.
Leve "katederundervisningen"

Etiketter: ,

torsdag, mars 03, 2011

Borde Barkaby betala?

Tullinge och Barkaby är två fd militära flygplatser i länet. Flygflottilijerna är nedlagda och infrastrukturen har sålts till kommunerna av staten. Sedan har det fattats kommunala beslut i Botkyrka respektive Järfälla kommun om att bygga bostäder på områdena.

Kapitalförstöringen dessa kommunala beslut innebär torde få vilken skattebetalar som helst att gråta blod. Dessutom tar dessa kommuner hem vinster utan att medel avsätts för nya flygplatser i länet. Behovet av flygfält för allmänflyget kvarstår och att förstöra de avbetalda fd militära flygplatserna utan att samtidigt skapa någon ersättning är, utan underdrift, suboptimerande.

Min Volvo V70 (som förvisso är en gasbil) drar när den går på bensin mer bränsle än ett modernt östeuropeiskt flygplan. Hela bränsleförbrukningen hos allmänflyget är försvinnande liten i jämförelsen med bilar eller linjeflyg. Ändå används stundtal känslomässiga miljöargument helt utan täckning i verkligheten.

Förra sommaren landade jag efter besök i Trollhättan på gräsflygfältet utanför Kungsängen. Taxi var så ovana att köra dit att jag fick guida dem via mobilen. Efter taxifärd vidtog resa med pendeltåg söderut. En etablering i Haninge ligger strategiskt både för en regional stadskärnebildning samt för Stockholm centralt. Pendeltåg, dirketbussar och motorväg ger mycket goda förbindelser och tills för några år sedan fanns flygverksamhet (helikopter) vid Berga.

Ett anläggande av en asfaltbana är dessutom tystare än en gräsbana. Motståndet är lägre på asfalt än gräs varför flygplanet fortare kommer upp i hastighet för att lyfta, enligt AOPA. Ett flygfält med asfaltbana är således bättre för såväl flyget och som omlandet än det mer pitoreska med gräs.

Förutom privatflyget och försvaret finns även affärsflyget och den konkurrensfördel för företagen i stråket Globen-Norvik det skulle vara med tillgång till affärsflyg tål att lyftas fram. Särskilt som Swedavia (fd Luftfartsverket) för en månad sedan sagt upp avtalet med privat- och lätt affärsflyg på Bromma!

Etiketter: , ,