onsdag, februari 27, 2008

de Gröna mer och mer på banan

Från att ha varit ute på bananskal och halkat runt i många frågor på nationell nivå verkar miljöpartiet nu börja ta ansvar. Ut åker förslaget om medborgarlön och in kommer användningen av det goda EU.

De är med på banan vad gäller EU snart nog; Maria Wetterstrand uttalar öppet att hon inte längre stöder kravet på utträde ur EU (DN) och Peter Eriksson ger henne sitt stöd i frågan (DN).
"Peter Eriksson (mp) är inte förvånad över språkrörskollegan Maria Wetterstrands
ändrade inställning till EU. Allt fler miljöpartister blir positiva till EU och
frågan kan bli föremål för medlemsomröstning efter nästa partikongress, säger
han."
De förespråkar även en statlig a-kassa, vilket är betydligt bättre än att göra den fackanknutna a-kassan obligatorisk. Johan Pettersson (c) bloggar också om mp-förslagen.

Glädje nyheter att läsa från de Gröna. Snart kanske de tar avstånd från fackets politiska gren också.

Etiketter: ,

Ambulanshelikoptrar

När försvarets helikoptrar tagits bort från flera platser i Sverige så fylls några av de nischer dessa helikoptar hade. Smala men ack så viktiga nischer som Search and Rescue och ambulansflyg sköt nu av Norrlandsflyg AB.

Försvaret kunde leverera helikoptertjänster till samhället samtidigt som det gav övning till besättningarna. Nu köps tjänsterna istället från det specialiserade företaget Norrlandsflyg. Bägge system har fördelar. Samhällsekonomiskt är det förmodligen bättre att ha en privat aktör som utförare istället för att förlita sig på lösningar som försvaret vilken riskerar att bli en statlig budgetregulator och dessutom utsätts för många viljor.

På Norrlandsflygs hemsida står "Vi opererar uteslutande med Sikorsky S-76, totalt 9 st, som av många anses vara den finaste helikoptern i sin klass. Genom att operera med just denna modell kan vi erbjuda en mycket god plattform för våra kunder. Den är tyst, rymlig, och har en låg vibrationsnivå, vilket bl.a. möjliggör intensivvård under flygning. Tillsammans med piloternas höga kompetens och helikopterns lämplighet kan vi operera i så gott som alla väder oavsett verksamhetskategori." Inte illa!

Norrlandsflyg har nio (9) helikoptrar och köper under 2008 in ytterligare två (2) "två nya helikoptrar på sjöräddningsbaserna i Visby och Sundsvall ". Enligt TT, återgivet av DN, beställer de dessutom åtta (8) nya helikoptrar. Min förmodan är att det syftar till att ersätta viss del av nuvarande helikopterpark, eller är efterfrågeökningen i Sverige så stor? Förvisso skulle ett glapp kunna uppstå om försvarets alla helikoptrar sätts in utomlands, men ett sådant scenario synes mig osannolikt. Är fler landsting intresserade av helikoptertjänster eller är det privata aktörer som upphandlar tjänster i sådan omfattning? Det ska bli spännande att se utgången.

Etiketter: , , ,

tisdag, februari 26, 2008

Årsmöte i Föreningen Nordens ungdomsförbund i Stockholm

Föreningen Nordens ungdomsförbund (FNUF) håller årsmöte i Stockholm den 15 mars, sen passar vi på att fira "förbundet 30 år", Stockholmsavdelningen är ju några år äldre än förbundet som helhet.

Idag höll Stockholmsavdelningen (FNUS) sitt årsmöte och undertecknad omvaldes som avdelningsordförande. Tack för förtroendet!

Vi ses den 6 mars på Nordregio där FNUS arrangerar debatt mellan partipolitiska ungdomsförbund.
Från Grön ungdom kommer språkrör Jakop Dalunde och från Nordiska Centerungdomens Förbund kommer president Johan Pettersson.

Från Nordregio håller Senior Research Fellow Daniel Rauhut (PhD., B.A., M.S.Sc.) inledningsanförande.

Etiketter: ,

söndag, februari 24, 2008

Sedan gårdagen åter från Ryssland

Tullkontoret i Salla, där vi lämnade unionen.
Kirovsk stad i bakgrunden.
Vy från skidbackarna i Kirovsk.
Skidbackarna och orten "25-kilometer" utanför Kirovsk. I bakgrunden skymtas dagbrotten för apatitbrytning.

Etiketter: , , ,

tisdag, februari 12, 2008

Skolpolitiker

Från och med gårdagens kommunfullmäktige är jag befriad från mitt uppdrag som ersättare i barn- och utbildningsnämnden, och tillika mitt uppdrag som ordförande i förskoleutskottet i nyss sagda nämnd.

Jag är politisk sekreterare på heltid och nu utan att behöva byta hatt en gång i veckan och vara kommunal fritidspolitiker. För den utomstående kan det här tyckas något märkligt, jag är ju fortfarande i en del av politiken i Haninge. Men formsaker eller punkter och kommatecken om man så vill kan vara viktiga ibland för att förbättra. Det här är för mig och de jag arbetar tillsammans med dagligen en sådan förbättring i vårt arbete.

Ny för folkpartiet, eller rättare sagt nygammal för fp i barn- och utbildningsnämnden är Gunnar Höglund. Gunnar satt som ersättare i nämnden under förra mandatperioden och det är glädjande när en erfaren och drivande person tar vid, så att man tryggt kan veta att utvecklingen kommer fortskrida.

Det är samtidigt tråkigt att lämna ett så spännande och viktigt område som skolan; men det är som jag och oppositionsrådet pratade om efter kommunfullmäktige igår. Samtidigt som vi båda lämnat nämnden så håller sig bägge ajour med skolfrågor.

En vikigt skolfråga som politikerbloggen uppmärksammade i lördags och som jag bloggade om igår är det som SvD tar upp idag:
"Svenskars kunskap om politik blir allt sämre och sämst koll har unga studenter
som inte tycks veta mer om politik än sina jämnåriga utan högre utbildning. Det
visar statistik från Göteborgs universitet."
Ljuset på det nationella planet står Jan Björklund för, och det är mycket glädjande. Förslag som nytt betygssystem och fokus på kunskap tas väl emot.

Här i Haninge ligger vi i förkant och arbetar redan med kunskapskontroller, utökar dem och förfinar. Här har vi dessutom en bred politisk enighet, hela nämnden står här bakom Kunskap till 100 procent, skolplan 2008-2011.

Etiketter: , , ,

måndag, februari 11, 2008

Intellektualisera politiken

En pretentiös titel och jag lär återkomma till ämnet mer djuplodande men för stunden lämnar jag bara ett kort lästips. Förbundsordförande för Studieförbundet Vuxenskolan (SV), Berit Danielsson, avslutar sista sidan i senaste numret av impuls med raderna:

"Folkbildningens utmaning är för mig tydlig. Vitalisera demokratin - intellektualisera politiken. Vilket uppdrag, vilken uppgift!"
Det är en jätteuppgift och en jätteviktigt uppgift. Ett skrämmande exempel på det ger politikerbloggen:
"Högskolestudenter är mindre allmänbildade än befolkningen i stort. Åtminstone när det gäller politiker och samhällsfrågor."
Frågan är om det är ett resultat av att individer inte sett annan utväg än studier? Vad är fel på utbildningsnivån i svenska grundskolor och vad är fel på den svenska arbetsmarknaden?

Här ska inte politiken in och undervisa vuxna medborgare, vi ska förbättra grundskolan. Här är studieförbundens roll, här är kärnan i folkbildningens uppdrag. Förkovran av medborgare, för medborgaren utav medborgare. Gammal som ung, fattig som rik, högutbildad som lågutbildad.

Vi är alla en del av samhället och om politiken inte är tillgänglig så utestängs vissa från den delen av samhället, för samhället är mer än offentlig sektor och mer än politik.

Etiketter: ,

torsdag, februari 07, 2008

God ekonomisk hushållning i Haninge kommun

Kommunens överskott 67 miljoner kronor + realisationsvinster och exploateringsvinster.

67 miljoner i ett bokslut på 2 705 miljoner är 2,5%. Med andra ord uppnås målet med God ekonomisk hushållning i Haninge kommun. Sveriges kommuner och landsting, SKL, rekommenderar minst två procents överskott.

Vidstående resultaträkning är från kommunens bokslutskommuniké, länk.

Jag är glad att vara folkpartist och att tillhöra en majoritet som tar ansvar även långsiktigt.

Etiketter: ,

onsdag, februari 06, 2008

Fler friska, fler i jobb

SR rapporterar:

"Färre sjuka, fler har fått jobb
Det som Malmborg är allra mest nöjd med är att sjukskrivningarna minskar samtidigt som arbetslösheten gått ner. Tidigare har sjukskrivningarna ökat när ekonomin har gått bra.
– Det verkar som om att vi nu kan se ett trendbrott, men jag vågar inte lova det. Det är ju ändå ett fyrtioårigt samband som bryts och då är det något stort som händer i samhällsapparaten, säger Curt Malmborg."

(Malmborg är generaldirektör för försäkringskassan.)

Arbetet med att få ner sjukskrivningar sker även i kommunen, i dess roll som arbetsgivare. Det är ett mycket glädjande arbete. Fler friska medarbetare är positivt ur ett mänskligt perspektiv och samtidigt skapas mer kontinuitet i arbetet när färre är sjuka. Det betyder bättre verksamhet till lägre kostnad.

Etiketter: , , ,

måndag, februari 04, 2008

Ryskt visum!


Min visumansökan har gått igenom! Nu kan jag resa till Ryssland för skidåkning och turism på den ryska taigan, jippi!

Etiketter: ,

söndag, februari 03, 2008

Regionkommuner

Efter att ha ägnat delar av lördagen åt att lyssna och diskutera regioner kan jag som är hälsning i grunden konstatera att Skogslänen Värmland, Dalarna och Gävleborg intar något av en särställning. De tre länen har cirka 275 000 invånare vardera, så invånarantalmässigt så är de en bärkraftig region. De som förenar är likartade förhållanden och ett framtida krav på att kunna orientera sig utåt och samtidigt ha en tillräckligt stor egen massa.

Mer förenar än skiljer som jag ser det men regionbildningarna ska ske underifrån är det sagt så det blir inte tyckare utifrån utan hälsingarna, gästrikarna, värmlänningarna, dalkarlarna och kullorna själva som ska se och vilja. Nu har jag bosatt mig i Handen istället och hur mycket gott vi här än får ut av att vara en egen kommun eller att samarbete med andra kommuner på Södertörn så är vi ofrånkomligen en del av Storstockholm. Bostads- och arbetsmarknaden är integrerad och det här är en mycket viktig motor i Sverige!

Lördagen gav både igenom de stora penseldragen, vår Mälardalsorienterade arbetsmarknadsregion men även utfallet av region Skåne och Västra Götalandsregionen.

När kriterier diskuteras för vad en region bör innehålla med näringslivsmotor, universitet och universitetssjukhus så kan jag krasst konstatera att skogslänen i västra Svealand och södra Norrland har andra förutsättning än exempelvis Stockholm, Göteborg och Köpenhamn. Här gäller det att hitta former för att skapa konkurrensfördelar och former för stordrift men då kanske inte av egen produktion av specialistsjukvård.

De fyra nordligaste landstingen är klara på att de ska ha två regioner. Dock fortsätter de som tidigare att vara ett sjukvårdsområde till Umeå universitetssjukhus. De har gemensamt tågbolag och frågan är väl hur länge de kommer vara just två regioner innan de går samman. Kanske 10-talet år om de gör som Skåne; Blekinge och Kronoberg tittar nu på att gå samman med region Skåne. Kanske ansluter sig några gränskommuner, Kalmar har ju direkttåg till Köpenhamn.

Hallänningarna vill vara (och blir då också) sina egna och gotlänningarna blir det automatiskt vad det verkar men båda två regionerna kommer av rationella skäl bli en del av en statlig struktur som bli större, om de två stora partierna ska vilja vara med och leka. I april förra året skrev jag på liknande tema:
"Slutorden tycker jag går till Siv Sandberg som ifrågasatte om det går att tala om underifrånkrafter eller bärkraftiga, växtkraftiga regioner i hela landet (både Sverige och Finland)? Skåne, Västra Götaland och Stockholm är och kan utan tvekan bli det, men på de håll där kanske 2/3 av befolkningen är pensionärer... Utifrån hennes ord är det lätt att hamna tillbaka på mini, midi och maxi i resonemanget inte bara om primärkommuner utan även i fråga om regionkommuner. Kanske ska Halland ges en särlösning för att ta ett konkret exempel."
Federalism har inte mycket till stöd i svensk kultur men frågeställningen om det går att hitta fler områden i det lilla där primär- och regionkommuner kan ges olika lösningar så är det av godo ur mitt liberala och pragmatiska perspektiv. Ett tydligt exempel idag är lantmäteriverksamhet, vad kommer sen?

Etiketter: , ,

fredag, februari 01, 2008

PBL - Stort till smått

Plan- och bygglagen, PBL.

Stort - Översiktsplan till detaljplan.
Träffade planenheten i Haninge kommun idag, människorna bakom de planer jag läst. Fram till idag förstod jag inte hur mycket tid som läggs på att skapa en plan; det var dagens stora insikt. Att mycket av tiden i samhällsplanering är samråd är enkelt att greppa och det tror jag de flesta förstår. Överklaganden, utredningar och prövningar, men tiden innan dess, arbetstiden hos arkitekterna den pusselbiten föll på plats först idag för mig.

För politikens del krävs en vision, nationellt att förenkla PBL, lokalt att utveckla samhället för framtiden. Den utvecklingen kräver planering för att samhället långsiktigt ska gagnas, det fotarbetet sker hos planenheten.

Rent konkret gav mig dagen även kunskaper om pågående planarbeten i kommunen. En del visste jag sedan tidigare, annat var nytt men sammanhanget jag förvärvade dessa kunskaper i gav ett mervärde.

Smått - Friggebodar större från 1/1.
För er som inte läser texter från Boverket går det lika bra med DN: "Från årsskiftet gäller nya regler för svenska folkets älskade friggebod. Nu får du bygga en bod på 15 kvadratmeter i stället för tio."

Kanske ska timra upp någon liten stuga till sommaren...

Etiketter: , ,