måndag, juni 29, 2009

Folkpartiet agerar för att minska ungdomsarbetslösheten

Förslag att inrätta en ny anställningsform: Lärlingsanställning.

Det fungerar idag på vissa yrkesområden, tingsmeritrring för
jurister eller AT-tjänst för läkare. Även 2 års lärlingstid inom
kollektivavtalet för Byggnads. Där är det 1.a året på 50%
lägstalön, 2.a året på 2/3 av lägstalön.

Sen har lärlingen yrkeskunskap, en relation till arbetsgivaren och
möjlighet att vara produktiv som motsvarar den lönekostnad som
lägsta lönen innebär istället för att vara en utgiftspost.

Grundbultarna är: Kunskap/erfarenhet och personliga kontakter/
referenser, samt att lönen är på rätt nivå.

söndag, juni 28, 2009

Säkerhetspolitiskt sommartorg - Krigsrapportering

Folk och försvar arrangerar kvällsseminarium om Krigsrappotering.

Här problematiseras bl a kring källkritik. Kritik mot vem? Hur mycket
kan en journalist skriva om den NGO de är inbäddad hos - även NGO:s
har en agenda och kan vara "känsliga".
Även att få visum nästa gång av den regimen i det land de
rapporterar ifrån.

Twitter m fl ofiltrerade källor konkurrerar eller kompletterar
korrespondenter. Det är inte ett problem men det är heller inte
journalistiskt behandlat.

Återigen kritiseras Combat Camera samt mobilbilder från okända
avsändare. Försvarsmaktens informationsdirektör (ur publiken)
ställs till svars. Här visas att det är redaktionernas ansvar att
göra ett urval.

Kärnan är: Mediavärdering och självständig granskning.

Mantrat: "Allt är redaktionernas fel." Men även att
journalistutbildningen inte får komma för tidigt, dvs ge journalister
en gedigen grund innan de slukas upp av hantverket.

Lösning för den enskilde: Läs engelskspråkig lokalmedia som
komplement till svensk media.

Snuvad på konfekten

Gudrun Schyman kan få lite välförtjänt uppmärksamhet idag. Lars Ohly känner sig nog istället snuvad på konfekten när MP gjort gemensam sak med regeringen om arbetskraftsinvandring och hans företrädaren på partiledarposten ger en känga i jämställdhetsfrågan. Noterbart i Expressen är att Schyman tar upp Reinfeldt och Borg som exempel men, förmodar jag, törst hon inte nämna Birgitta Ohlsson. För i ärlighetens namn, ska vi tala feminism så kommer Liberala Kvinnor att vara en del av samtalet/debatten.

Åter till rubriken: Själv blev jag nyss något snuvad på choklad när det visade sig att programpunkten "Styr politiska sympatier chokladkonsumtionen?" först ska hållas på torsdag. Lättsamt lockämne för att penetrera in i de spännande frågorna om vad väljarsympatier. Feltryck i programmet eller inte så får detta stå tillbaka eftersom jag på torsdag tänkt fokusera på Röda korsets och Amnestys Vägen till Europa - om migranter och flyktingars rättigheter. Då blir det mer av statsrådet Billström.

Inför aftonen ska det som alltid blir spännande att lyssna till kvällens partiledartal, även om jag inte har allt för höga förhoppningar om att Ohly vågar reagera på dagens debatt så tror jag ändå att det står klart och tydligt för oss alla att V har framtiden bakom sig.

Etiketter: , , , ,

Vem får skörda frukterna?

"Med de nya, öppna och flexibla reglerna för arbetskraftsinvandring har Sverige gått före andra länder. Genom detta initiativ visar vi att vi menar allvar när vi säger att migration är en positiv kraft i dagens globaliserade värld." Tobias Billström och Mikaela Valtersson på DN debatt idag.

Fortsättning följer... Det här blir mitt tredje år i Almedalen och det kommer som vanligt att finnas mycket att kommentera och diskutera. Huvuddelen av samtalen förs dock i vimlet i Visby, i text kommer förhoppningsvis veckans förmodade lärdomar förr eller senare dock inte allt på bloggen. Nu dags att lära sig om väljarsympatier och väljarbeteende.

Etiketter: , , , , ,

tisdag, juni 23, 2009

Vem ska bära kostnaden?

Fack och föräldraförsäkring - utifall att du skulle vilja arbeta eller skaffa barn?

Fackförbundet Byggnads brände förtroendekapital när de 2004 skandalerade "Go Home!" till lettiska arbetare i Vaxholm. Byggnads har tydligen varit ute i tassemarkerna igen, även om de denna gång hållit sig från det främlingsfientliga så har de än en gång dömts för lagöverträdelser. Nu väljer en företagare som tvingats i konkurs pga Byggnads olagligheter att begära skadestånd från dem. Anförande står att finna på SvD Brännpunkt. Därmed inte sagt att Byggnads är skydliga denna gång, men låt frågan bli prövad för vem som ska bära kostnaden?

Vi som samhälle är alltid förlorare i konflikterna mellan parter på arbetsmarknaden. Därför ligger det i allas vårt intresse att konfliktdagarna minimeras. Ett sätt att uppnå detta har varit att göra konflikterna olagliga där kolletivavtal finns, omvänt lagliga där de saknas. Därutöver sker vilda strejker vilket synts exempel på så sent som i förra veckan då personal på Lagena i Jordbro trots gällande kollektivavtal valde att strejka för att få uppmärksamhet på vad de ansåg som ett kryphål. Tidpunkten var briljant vald mellan student- och midsommarfirande, Lagena lagrar nämligen ädla drycker.

Fortsättning följer...

Etiketter: , ,

tisdag, juni 16, 2009

Komvux - Gör din plikt, kräv din rätt

Jag tycker att betyg ska kunna läsas upp som kvällskurser, det vore betydligt mer samhällsekonomiskt. Gymnasiet är offentligt finansierat, lika så komvux, men det kan inte vara meningen att vi gemensam ska betala två gånger för att några vill läsa upp sina G till VG eller MVG på dagtid istället för att arbeta och bidra till vår gemensamma välfärd.

Motargumentet att det finns högre arbetslöshet nu än i högkonjunktur håller inte, sök då jobb dagtid eller var en av de 9 av 10 som har jobb även vid 10% arbetslöshet.

Nu finns chansen att till och med 1 OKT tycka till om den nya skollagen. Gör det, men tänk längre än att blöta fingret och hålla det i luften. Aftonbladet knuffade fram att Pagrotsky 2006 var inne på samma spår som Björklund är nu, även om detta nu precis som FRA eller trängselskatter blivit en obekväm kappvändningsmanöver för S-oppositionen.

Åsikterna om den nya skollagen svallade även vid dagens lunch. Min grundhållning är att försvara gymnasiet som frivillig skolform. Däremot tycker jag att även grundskolan skulle kunna bli mer individualiserad, en åsikt som även delas av Robert Noord (också Haninge) när han skriver "För en del betyder det att grundskolan kan klaras av på sju år, för andra betyder det kanske så mycket som 11 år."

Rättighetslagstiftning må ha sina baksidor men rätt till ett visst antal undervisningstimmar tycker jag, till skillnad från Noord, varje grundskoleelev bör tillförsäkras. Målstyrning bör vara huvudfokus och grunden i timmar garanterad, i annat fall kan vi hamna i en framtid där elever som uppnår G efter sju, åtta år tvingas ut. Alla grundskoleelever (100%) har rätt nå målen, men de ska även vara garanterade undervisningstimmar så att även högre betyg kan nås.

Etiketter: , , ,

torsdag, juni 11, 2009

Live-blogg ang. Stoltenbergrapporten

Denna gång är det inte Stoltenberg själv utan istället Sverre
Jervell som talar.

Sedan jag lyssnade till Stoltenberg har nu ministrarna diskuterat
rapporten men denna gång kanske ambassadörerna kan tala friare
eftersom det inte är några politiker här.

Visserligen gav bl a Islands ambassadör svenska S en näsbränna
förra vändan men det kom sig av den extrema naivitet/populism så den
svenska S-företrädaren uppvisade.

Nu är det "tjänstemannaperspektivet" på nordisk säkerherspolitik.
Spännande vad som kan bli av med de 13 förslagen.

Live-blogg med bristfällig täckning? Biskops-Arnös charmiga isolation

Johan Fritzell från Institutet för framtidsstudier tar vid efter Hans-
Albin Larssons historiska överblick.

Den nordiska välfärdsstatsmodellen.

Live-blogg från Biskops-Arnö: Norden - more than Scandinavia

Mats Hellström inledningstalar för 50-talet ambassadörer mfl samlade
för ett heldagsseminarium på temat Norden - more than Scandinavia.

söndag, juni 07, 2009

Folkpartiets valvaka

Marit Paulsen (FP)!

LSU:s valmingel

Zaida Catalan framför några tankar och anekdoter från valrörelsen.

fredag, juni 05, 2009

Frequency for Europe

Hip hop varvat med politik, på ungdomars villkor. Jordbro Ungdomens
hus.

Studieförbundet Vuxenskolan, Vi Unga, RFSL ungdom samt Kultur- och
fritidsförvaltningen.

Skriftliga omdömen är ett stöd och en hjälp

SR uppmärksammar bl a att 13/14 rektorer är positiva till skriftliga omdömen. Konstigt vore annat, eftersom det ger positiva resultat för eleverna.

SR Rektorer positiva. SR Rektorer stressade.

Det är bra att förstaklassare får skriftliga omdömen, det vore bra om även förskoleklassare fick det i hela landet. Jag har av den anledningen motionerat till Folkpartiets landsmöte att skriftliga omdömen ska ges från förskoleklass samt att normen för skriftliga omdömen ska fastställas nationellt. Nedan följer min motivering:

Förskoleklassens verksamhet regleras i skollag och läroplan. Skriftliga omdömen regleras i grundskoleförordningen och förskoleklass är inte undantaget i förordningen.

Lagstiftaren har genom kopplingen till skollag och läroplan angivit förskoleklassens status, uppföljningsarbetet i förskoleklass bör därför ges samma status och kvalitet. Skriftliga omdömen är en del av uppföljningsarbetet och förskoleklass bör därför anges i förordningen.

”Lpo 94, sidan 4: Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform skall vara likvärdig, oavsett var i landet den anordnas (1 kap. 2 §). Normerna för likvärdigheten anges genom de nationella målen.”

För att uppnå likvärdighet måste måluppfyllelse mätas och mätningarna måste vara jämförbara. Med nuvarande regelverk fastställs utformningen av skriftliga omdömen lokalt av rektor. Normen för skriftliga omdömen bör istället fastställas nationellt för att skapa grund för jämförbarhet.

Trots skolans kommunalisering har inte den kommunala nämnd som beslutar i skolfrågor idag beslutanderätt över utformningen av skriftliga omdömen. Det skapar problem både inom kommuner och inom landet. Lokalt kan problemet lösas genom överenskommelser med rektorer och ett fastställande i den kommunala nämnden. Redan idag skulle således beslutanderätten behöva flyttas upp från rektor till den kommunala nämnden, eller till nationell nivå.

Ett modernt statligt huvudmannaskap för skolan måste innefatta även beslutanderätten över utformningen av skriftliga omdömen. Kommunala särlösningar, eller särlösningar på enskild skola, inom betygsskalor skulle aldrig accepteras men precis så fungerar nuvarande regelverk för skriftliga omdömen. Därför ska utformning av skriftliga omdömen fastställas nationellt.

Etiketter: ,