lördag, juni 28, 2014

Minoritetsregeringar är mer regel än undantag i Sverige

Alliansregeringen 2007-2010 var ett lysande undantag. Den enda andra svenska majoritetsregering sen jag kom till världen 1980 är regeringen Fälldin II. I övrigt har Sverige endast haft minoritetsregeringar och så lär det förbli även efter höstens val, är min starka gissning. 

I valrörelsen 2010 var chanserna goda att allianspartierna åter skulle vinna såväl en majoritet av rösterna och en majoritet av riksdagsmandaten. Fler väljare röstade på ett alliansparti 2010 än 2006 och det var fler som röstade på ett alliansparti än det var väljare som röstade på ett rödgrönt parti i båda dessa två val. Till och med så att skillnaden ökade och Alliansen stärktes mot de rödgröna partierna.

Allianspartierna backade sammanlagt 5 riksdagsmandat från 2006 till 2010. De rödgröna partierna backade 15 riksdagsmandat från 2006 till 2010! Vad kommer då att ske i de allmänna valen 2014? Ingen kan säkert veta förrän på valdagen. 

Fler och fler, tycker jag, ger uttryck för att de tror att det kommer bli stökigt efter valet. Ja, det är troligt. Valsystemet byggdes upp i en tid då Sverige hade 5 riksdagspartier (FP, S, M, C och V). Nu är det 8 (när KD, MP och SD tillkommit). Snart kanske 9 om F! gör sitt inträde också i Sveriges riksdag. Inga klara majoriteter är att vänta.

PM Nilsson i Dagens Industri skrev 17 juni 2014 om att Alliansen inte bör stänga dörren för MP. Han påpekar också att förhandlingsmaskineriet inom Alliansen (samordningskansliet) knäckt hårdare nötter än att foga samman de nya ståndpunkter MP skulle tillföra.

Som kommunpolitiker i Haninge där Folkpartiet nu i två mandatperioder samarbetet med Miljöpartiet och övriga Allianspartier så kan jag inte annat än hålla med, det går att hantera väldigt många frågor. Och skiljelinjerna mellan våra fem partier går på olika platser i olika frågor. Alliansen är på riksplanen väl samsnackade och många frågor finner sin lösning. Det är samtidigt fyra olika partier med varsin medlemskår och varsina politiska program. Ett femte parti med ännu några ståndpunkter går att hantera det också, för Sveriges bästa.

Socialdemokraterna ser ut att gå mot sitt värsta katastrofval i modern tid. EU-valets tapp för dem var ett i raden av bakslag. De sjunker inte endast i opinionsundersökningarna utan i val efter val.

Min uppfattning är, inte helt oväntat, att Sverige bäst utvecklas med ett starkare liberalt mandat i riksdagen. Jag söker ditt och andras stöd för fler liberala röster i Sveriges riksdag. Det leder förhoppningsvis till en återvald Alliansregering och det leder åtminstone till att inflytandet hos protektionister och bakåtsträvare hålls tillbaka, och allt däremellan.

Peter Olevik Dunder (FP)
Kandidat till Sveriges riksdag och Haninge kommunfullmäktige

På tisdag 1 juli samtalar Maria Wetterstrand och Lars Leijonborg om regeringsförhandlandets villkor (Plats: Mellangatan 54, Visby. Kl 10:30-11:30.)

Etiketter: , , ,