onsdag, januari 30, 2008

Det första offret i krig är sanningen

Lars Adaktusson tar i SvD (29/1-08) upp hur TV4:s rapportering efter valet 2006 ändade Erica Lejonroos (m) väg till kommunalrådsposten i Sundbyberg. Mattias Lönnqvist (fp) bloggar oförtröttligt om Sundbybergspolitiken som på senaste tiden gått ännu längre från sans och vett än när Lejonroos tvingades bort, nu är hela valutgången slängd över ända.

Adaktusson skriver:
"Att inte erkänna övertramp har under lång tid varit något av en betingad reflex inom journalistkåren. Till skillnad från exempelvis amerikanska medier har ansvariga utgivare och publicistiskt ansvariga i Sverige länge levt i föreställningen att mediernas trovärdighet hotas om egna misstag erkänns.

I själva verket är det tvärtom."
Dessutom anser jag att vi som mediakonsumenter måste ställa kvalitetskrav och ifrågasätta, här gör bloggar ett jättearbete! Kudos bloggsfären!

Exempelvis Per Westberg när han skriver om bortgången av Tysklands siste veteran från första världskriget och bl.a. påpekar översättningfel i SvD 26/1-08. Ett annat exempel är Timbros inspelning av Johan Norbergs recension av Naomi Kleins bok Chockdoktrinen som jag hittade genom C.L.K. Aqurette (m) . Norberg ger en annan bild av boken än DN som jag också länkar till.Det är dags att på allvar lyfta debatten och för att göra det tror jag att fler behöver ställa de där obekväma frågorna till politiker. Vad vill du göra och hur ska du uppnå det? Vad är då så obekvämt med de frågorna? Är det inte precis det som en politiker vill tala om? Jo, men om frågan sedan åtföljs av problematisering så börjar vi nå framgång. Med en hög bildning hos allmänheten, ibland refererat till som medelklassen, kommer inte politiker och journalister som Klein undan med ologiska resonemang, i lika stor utsträckning.

Jag tror mycket på grundskolan i Sverige. Det är redan i grundskolan som medborgaren ska ges instrumenten för att förstå och påverka vår omvärld. Därför måste också grundskolan bli bättre på att ta upp hur politik fungerar och vad olika ideologier står för. Vidare behöver utfall av ideologier belysas men framför allt behöver ideologier problematiseras.

Etiketter: , , , , ,

torsdag, januari 24, 2008

Lyssna till de som inte hörs!

Barn- och ungdomspsykiatri är som övrig psykiatri ett område som inte givits politisk prioritet. Nu syns följderna igen, SvD om socialstyrelsens beslut om nationell granskning.
"Flera rapporter har visat att den psykiska ohälsan bland barn och ungdomar ökar. Sedan Socialstyrelsens regionala tillsynsenheter noterat brister och långa köer vid BUP-mottagningarna, har verket beslutat att göra en rikstäckande tillsyn."
I en inforuta bredvid artikeln står att 5% av befolkningen drabbas av ADHD! Om var tjugonde individ drabbas, är det inte dags att åter börja bemöta dem med ADHD på samma sätt som alla andra människor. Det kan inte vara så att de med en bokstavsdiagnos ska tas åt sidan, de är lika mycket en del av samhället som alla andra och kan göra stor nytta. En vän till mig uttryckte sig härom året så här: "Det är tur att jag inte är barn nu för då hade jag fått någon diagnos och inte tillåtits komma hit."

Glädjande i den annars smolkiga bägaren är Birgitta Rydbergs agerande:
"– Vi har sett ett ökat behov av utredningar i flera år. Men det ser olika ut i länet, i norra delarna klarar man trycket bättre, säger landstingsråd Birgitta Rydberg (fp).

Hon konstaterar att dagens organisation är väldigt spretig och planerar flera förändringar under året.

– Om en vecka kommer vi att besluta om en upphandling där vi öppnar för privata vårdföretag, berättar hon. Det leder förhoppningsvis till att kapaciteten ökar så att barnen slipper vänta så länge."

Etiketter: ,

onsdag, januari 23, 2008

Batjlan eller Stenqvist

Glädjande nyheter från grannen i söder! Storsatsning i Nynäshamn refererar DN. Nynäshamn får i gamla Ericssonlokaler nära på en ny stadsdel bestående av teknikföretag, köpcentrum och bostäder. Av kommunen pressinfo framgår bl.a. följande:
"NGL har främst kommersiella fastigheter från Lund i söder till Fagersta i norr. Fastighetsbolaget jobbar redan nu med olika företag som kan vara aktuella för området som består av 55.000 kvadratmeter byggnad. De första företagen i teknikbyn kommer att finnas på plats redan 1 mars.
– Vi har aldrig varit med om en sådan respons från företag som är intresserade av att hyra in sig, säger Henrik Nauckhoff, NGL."
Förutom NGL uttalar sig ett kommunalråd och infoavdelningens journalistisk bedömning verkar ha varit att lyfta fram det färgstarka och röda kommunalrådet Ilija Batjlan. Kommunalrådet som är ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden är folkpartisten Leif Stenqvist.

Etiketter: , ,

tisdag, januari 22, 2008

Logisk att flytta Handelsprogrammet, därom är vi överens

Utanför kommunhuset stod idag en skara med megafon, plakat och facklor. Anledning att de stod där var att de ville påverka Barn- och utbildningsnämnden (BUN) att fatta ett annat beslut än BUN AU förslag till beslut i §10, 2008.

Vad är då bakgrunden till att nämnden beslutar att flytta Handels- och administrationsprogrammet (hp) till nya lokaler? Ja i korthet; våra gymnasieskolor är så populära att vi måste ha mer lokaler för att rymma alla elever som söker sig till oss.

Ytterligare bakgrund i ärendet kan ni finna i tjänsteutlåtande 004/08, BUN diarienummer 69/2007.

Det är inte lämpligt att återge vad som i detalj har sagts vid ett nämndmöte men i grova drag kan sägas att; oppositionen och majoriteten är överens om att beslutet att flytta Handelsprogrammet från Annexet på Fredrika Bremergymnasiet till nya anpassade lokaler i Riksäpplet är det logiskt riktiga att fatta.

Av andra skäl än logiska yrkade dock oppositionen avslag, votering och slutligen reserverade de sig mot beslutet. (Enligt gymnasiechefen är det första gången på 12 år som det begärdes votering i en gymnasial fråga i nämnden.) Att oppositionen skulle reservera sig framgick redan då vi klev in på sammanträdet. På bordet låg s + v reservation Lokallösning för gymnasieskolan. Reservationen är totalt innehållslös, allt den tar upp var besvarat i tjänsteutlåtandet och i föredragningen av ärendet. Trots detta lades reservationen.

En av de mest spektakulära saker som framgår av reservationen är att s + v inte anser att facklig samverkan ger reellt inflytande!

Debatten och reservationen kan sammanfattas:
  • Beslutet är det logiskt riktiga,
  • Beslutet är samverkat med facket,
  • Beslutet har tagits upp i stormöten med elever och personal av gymnasiechef och nämndordförande.
Det en nämnd sedan bör göra är att ta sitt politiska ansvar och visa politiskt ledarskap. Lyckligtvis har Haninge en majoritet som vågar och gör detta.

Dagen är en seger för sunt förnuft och jag är glad att jag var med och tog beslutet.

Etiketter: ,

måndag, januari 21, 2008

Skridskor, skridskor - för både pojkar och flickor

Nu satsas det på konståkning i Haninge! ABC rapporterar "Haninge ska skapa Sveriges första konståkningscentrum. Kommunen satsar tillsammans med Stockholms Idrottsförbund flera miljoner på att rusta upp Torvalla Ishall och alla unga talanger ser nu fram emot den nya hallen."

Det riktigt värmer i hjärtat på mig när en satsning som denna kommer till stånd. Både pojkar och flickor gagnas!

Etiketter: ,

söndag, januari 20, 2008

Förskoleutskottet - TEMA SPRÅK

Barn- och utbildningsnämnden har fyra utskott, ett av dessa är förskoleutskottet.

I fredags hölls första utskottssammanträdet för 2008. Utskottet är sedan tidigare enigt om att lyfta och fokusera vårens utskottsarbete på språk i förskolan; bl.a. men inte begränsat till svenska, modersmålsundervisning (aka hemspråk), svenska2 och flerspråkighet.

Första steget är att inhämta information om det arbete som i dagsläget bedrivs. Vi fick den stora förmånen att som första politiker lyssna till det arbete som bedrivits i Jordbro de senaste åtta åren!

Då utskottet endast för minnesanteckningar så blir inte materialet offentliggjort; för att sprida informationen och kunskapen om arbetet som bedrivits i Jordbro förskolor och till viss del skolor får vi ta till andra medel. Det här är spännande arbete och det bli en följetong så håll utkik. (Tidigare inlägg om förskoleutskottets arbete, länk 1 och länk 2.)

Etiketter: ,

torsdag, januari 17, 2008

Nya former för psykiatrisk vård

För ungefär ett år sedan tog jag upp folkpartiets vilja och ansvar för att psykiatrivården i Sverige når fler psykiskt sjuka. Då, 2007, satsades från riksnivån 500 miljoner kronor.
"Folkpartiet prioriterar det vår före detta partiledare Bertil Ohlin kallade ”det glömda Sverige”. Personer med psykiska problem är en sådan grupp. De syns sällan i tidningen om inte något våldsdåd har skett." (Citat ur rapporten En nystart för svensk psykiatri.)
Idag presenterade regeringen ett lagförslag om en vårdreform som möjliggör öppen psykiatrisk tvångsvård som ett steg ifrån sluten psykiatrisk tvångsvård. (Länk till frågor och svar om lagförslaget.) Dessutom medföljer ett anslag till kommunerna, vilket är principiellt viktigt, nya uppdrag ska finansieras!
"Regeringen har under 2007 lämnat ett särskilt ekonomiskt stöd med 150 miljoner kronor till kommunerna för att förbereda kommunernas verksamheter för den nya vårdformen. För att utveckla kommunernas verksamheter för personer med psykiska funktionshinder kommer staten att ge kommunerna ytterligare 375 miljoner kronor för åren 2008-2010." (Citat ur socialdepartementets pressmedd.)
Huruvida summan 525 miljoner täcker kommunernas utgifter kan jag inte bedöma. Dock torde det ge en kvalitetshöjning för de psykiskt sjuka som tvångsvårdas, att kunna få öppenvård på vägen ut istället för att direkt gå från sluten tvångsvård till öppen vård eller ingen vård.

Nästa steg anser jag vara att hemlösa med psykisk sjukdom eller missbruk ges tvångsvård. Det är inte acceptabelt att människor i vårat land hamnar i hemlöshet när vi har en socialtjänstlag som ålägger kommunerna ett omhändertagande ansvar.

Psykiskt sjuka och missbrukare som är hemlösa har fallit på ett personligt plan djupt och i det offentliga skattefinansierade skyddsnät som lagstiftas fram inte fångats. Uppgiften är kostnadstung och den åligger kommunerna, även om landsting, stat, samhället i stort och individen i fråga alla gynnas. Av den anledningen bör finansiering diskuteras på bredd om ett uppdrag att ge dessa hemlösa tvångsvård ska tas fram.

Etiketter: , , ,

måndag, januari 14, 2008

Grannkommunerna Huddinge och Drevviken?

Ska det hållas folkomröstning i Huddinge kommun? Det var den stora frågan i Kommunfullmäktige i Huddinge ikväll. SvD rapporterar och Huddinge kommun sände även via sin web-tv. Ja, det ser ut som om Haninge får en ny grannkommun vad det lider, åtminstone om folkomröstningsresultatet från senaste omröstningen står sig.

"För åtta år sedan fick Huddingeborna säga sitt om den östra kommundelen skulle få bryta sig loss och starta eget. Då röstade alla kommuninvånare, och 59 procent av kommuninvånarna sade nej till delning. I den östra kommundelen sade dock 65 procent ja." (SvD).

(Länk till handlingarna.) Nedan är mina anteckningar från omröstningen.
7. Propositionsordning i huvudförslaget. Votering begärdes och KF beslutade enligt KS förslag.
KS förslag - ja - 32.
Oppositionens förslag - nej - 29.

8. KS förslag mot Bo Tryggs förslag - Bo Trygg
9. KS förslag mot avslag - KS
10. KS förslag mot avslag - KS
11. KS förslag 0,8 milj mot Opp 1,8 milj - KS
12. KS 0,55m mot Opp 0,4m - KS

1, 3, 5 och 8 KS förslag mot avslag - KS

Etiketter: ,

fredag, januari 11, 2008

Kraft att rädda vårt klimat

FolkpartietDN debatt idag: "Att ökningen av temperaturen på jorden som skett de senaste hundra åren beror på människans utsläpp av växthusgaser är en accepterad vetenskaplig slutsats. Det ställer oss inför en väldig uppgift. Klimatförändringen måste hejdas."
S svar i DN: "Östros säger sig vara förvånad över att det är utbildningsministern och inte energiministern som gör detta utspel."
Inte helt oväntat har Östros som svensk s-politiker svår att se skillnad på partier och regeringen; ytterligare ett bevis på att s hade växt samman med makten och uppenbarligen fortfarande inte kan skilja på det ena och det andra.

DN om bl.a. brittiska Labour igår: "I en värld som kämpar med att minska utsläppen av koldioxid är det svårt att säga nej till en koldioxidfri energikälla som blivit både säkrare och effektivare. I Norden har Finland redan tagit steget in i den nya kärnkraftseran. En femte reaktor är under byggnad och planering pågår för ett sjätte. För Finlands del väger även de säkerhetspolitiska aspekterna tungt - landet vill inte vara beroende av rysk elimport."
Henrik Brors analys av fp i DN idag: "- Men med DN Debatt-inlägget har folkpartiet
onekligen lyckats fånga upp många av de frågor som diskuteras just nu - det
senaste årets ökade kritik mot etanolbilar och det ökade intresset för tåg som
alternativ till flyg även på längre sträckor. Folkpartikritiken mot
etanolsatsningen slår nog hårdare mot centerpartiet än utspelet om att öppna för
att börja planera för att bygga fler kärnkraftverk någon gång efter 2020.
Centern har drivit bioenergisatsningarna hårt och de är viktiga för partiets
kärnväljare, bönderna."
Brors har rätt i att c reagerar; Magnus Andersson idag: "Vad det gäller skogsindustrin så tror jag de flesta håller med mig om att ett nytt användningsområde inte kommer att slå ut den industrin. Om pappersindustrin då är så priskänslig så kan jag ärligt säga att valet mellan papper och miljövänliga drivmedel för mig är enkelt."

Sedan kommer Anderssons logiska kullerbytta när han fortsätter: "...jag tror inte att Björklund har kompetensen att döma ut biobränslen och veta hur många kärnkraftreaktorer Sverige behöver heller. Politiker ska inte vara inne och detaljstyra, det blir sällan bra."

För visso borde inte politiker styra antalet reaktorer men där är vi idag, vilket vi måste bort ifrån; fyra fler är bättre än totalstopp även om en fri marknad vore bäst. Vidare jämför Andersson i bästa vänsteranda äpplen och päron i valet mellan den nationellt viktiga pappersindustrin och en ineffektiv drivmedelsnäring. Valet som Andersson tar så lättvindigt på är precis den typ av detaljstyrning politiker ska hålla sig ifrån.

Peter Wolodarsky i DN idag: "Klimatåtgärder ska vara kostnadseffektiva och
användas där de gör störst nytta, inte för att lätta på dåliga samveten."

Tyvärr och mycket märkligt så verkar EU-kommissionen vara inne på ett nationellt perspektiv. Kommissionen föreslår under täckmantel av ordet solidaritet att de rikare EU-länderna ska minska utsläppen i större utsträckning och de fattigare EU-länderna ska minska utsläppen i mindre usträckning. Knappast är det frågan om solidaritet utan snarast någon form utav socialism. Wolodarskys kommentar till folkpartiets förslag tar upp grundläggande nationalekonomi; kommissionen borde göra sin hemläxa och med ett samhällekonomisk EU-perspektiv ta sig an miljöfrågor. Det är bättre för miljön om svenska miljösatsningar sker i billigare länder, det ger mer valuta för pengarna. (Länk till SR)

Etiketter: , , ,

fredag, januari 04, 2008

Sri Lanka, 16 JAN 2008 klockan 19:01...

2002 års avtal om eld upphör mellan staten Sri Lanka och terroristgruppen LTTE, mer kända som de Tamilska tigrarna, förhandlades bilateralt fram med Norge. Nu är det slut, rapporterar SR idag och SLMM igår.(Länk till SR):
"21:58 | fredag 4 januari 2008

Norge kan mista medlarroll på Sri Lanka

Norge kan förlora uppdraget som fredsmäklare i konflikten mellan Sri Lankas regeringen och de tamilska rebellerna.

Sri Lankas utrikesminister förklarade på fredagen att de vill att Norges roll blir annorlunda, nu när Sri Lanka förklarat att de vill bryta fredsavtalet med rebellerna.

De nordiska utrikesministrarna gjorde på fredagen ett gemensamt uttalande där de underströk sin oro över det försämrade läget i Sri Lanka."

Den lankesiska utrikesministerns uttalande, nedan, får mig att tro att SR fått det hela om bakfoten. Ja, visst upphör avtalet men sökandet efter en politisk lösning fortskrider officiellt samt att den lankesiska regeringen officiellt säger sig uppskatta Norges del i arbetet.

"...

The Government of Sri Lanka will while dealing militarily to eliminate the scourge of Terrorism from our land, will spare no effort in our bid to arrive at a practical and sustainable political settlement. In doing so our Government is conscious that the 13 th amendment to the constitution signed following the Indo-Sri Lanka agreement of 1987 itself, yet to be fully implemented.

The
Government is appreciative of the Norwegian facilitators and the SLMM as well as the role played by the Co-Chairs in their efforts to assist the Peace Process in Sri Lanka.

Sri Lanka while reiterating its sincere commitment to a negotiated political settlement through an inclusive process which includes all minority groups of Sri Lanka will look forward to the support of the International Community, as we work towards securing a sustainable peace.
Last Updated ( Friday, 04 January 2008 )"
SR refererar till de nordiska utrikesministrarna också. För att hitta det uttalandet så dög det inte med UD:s hemsida, som förvisso är uppdaterad idag den 4 och avråder från resa, men som inte länkar till uttalandet. För att slippa söka så är det bara att kasta sig över till den informationskälla som brukar vara snabbast, nämligen LTTE. Säga vad man vill om terroristerna men deras informationsavdelning vore ett välkommet arbetskraftsinvandrartillskott, ty de är effektiva.

Vid ett föredrag vid Flottans minklubb år 2006 så beskrev en monitör från SLMM för oss hur informationen var snabbare ute på LTTE:s sida än på den Lankesiska regeringens. Vilken sida som är mest vinklad ligger mycket i betraktarens ögon. Men återgivande av utrikes pressmeddelanden torde vara helt fläckfritt, annat vore underminerande av den egna trovärdigheten.

Avslutningsvis och med tyngt sinne sänder jag en tanke till alla människor som bor på ön Sri Lanka; må 2008 innehålla glädjebud för er också, må dessa nu ökande stridigheter få sig ett slut.

Etiketter: , , , ,

tisdag, januari 01, 2008

Tre måndagsaftnar i glädjens tecken

God fortsättning på det nya året! Utanför fönstren till Ovanhedens bygdegård föll stora snöflingorna i förmiddags och gav en härlig start på den första dagen 2008.

Tre måndagsaftnar, ja, nyårsafton och julafton var vi många som upplevde men måndagsaftonen dess för innan var jag den ende utomstående med hos Vägen ut i Jordbro. En mycket intressant och inspirerande kväll där jag fick chansen att uppleva stämning och atmosfär i föreningen Vägen ut och även lyssna till en del av den musik som spelats in i studion i Jordbro.

I november var jag på Debaser och lyssnade bl.a. på bandet Panetoz som är eldsjälarna bakom föreningen Vägen ut. Måndagen före jul var jag med i studion och lyssnade och såg hur inspelningarna går till, samt att jag fick lära mig en del om hiphop. Vägen ut tycker jag är ett utmärkt exempel på Studieförbundet Vuxenskolans bredd.

Förutom verksamheten som bedrevs där och då, vilket var inspelningar, fick jag även höra smakprov på hur några av de unga sångarna utvecklats under två år. Jag rekommenderar varmt Vägen uts verksamhet!

Ungdomar som utbildar ungdomar; professionellt utrustad och ideellt driven studio för ungdomar; positiva förebilder för ungdomar, tillvaratagande och kanaliserande av skaparkraft. Glädje!

Etiketter: ,