tisdag, april 05, 2011

Igår bokslut, idag budget och balanskrav

Skriver idag tillsammans med 18 andra FP-gruppledare (motsv) på DN debatt om kommunernas balanskrav.

Igår behandlade Haninge kommun årsredovisningen för 2010 i kommunfullmäktige. Bl a 143 miljoner kronor i överskott för verksamhetsåret. Det gör att vi kan avsätta 100 miljoner extra för att beta ner pensionsskulden som 2010 var 1 573 miljoner kr (2009 var den 1 617 miljoner). Genom att vi fortsatt kan betala av skulder, även de utanför balansräkningen som pensionsskulden, så förbättrar vi både soliditet och det ekonomiska utrymmet för kommande år. Räntor ställs annars mot verksamhet.

Folkpartiet har under två decennier varit med och styrt Haninge och bl a arbetat med att kommunens ekonomi ska komma i balans. På 1990-talet höjdes skatten, i bred politisk enighet, med 1 kr! Här finns också i retoriken en bred politisk enighet om att skattenivån ska återställas. Det prövades under S+FP att sänka 50 öre som tyvärr sedan fick följas av en höjning med 50 öre igen. 2011 har M+FP+MP+KD+C kunnat sänka med 30 öre, det gör att vi har 70 öre kvar för att komma ner i den nivå som rådde före Haningehem.

30 öre i skatt motsvarar strax över 40 miljoner kronor för kommunen. Kommunalskatten i Haninge är 2011 19,78 (2010 20,08).

Vi har även hållit hårt på att varje år budgetera 2 % i överskott, inte bara för att klara balanskrav utan även för oförutsedde händelser som 09-10-säsongens snöfall samt för att betala av gamla skulder. Överskotten används också för att finansiera överföringar av överskott från ett år till nästa för Haninges kommunala nämnder. Därmed kommer vi ifrån att nämndbudgeten ska brännas i december, istället får ett ev överskott i nämnd föras med till nästföljande år*. Det måste då finansieras vilket sker med kommunens budgeterade överskott. Därmed kan engångspengar hanteras parallellt med ordinarie driftbudget.

Inför 2012 finns cirka 100 miljoner att utöka nämndernas ramar med, förutsatt 2 % i budgetat överskott. Idag finns inte det ekonomiska utrymmet för 70 öre längre skatt. För mig som folkpartist, med plånboken till höger och hjärtat till vänster, är det oerhört viktigt att vår kommun har god kvalitet i välfärden.

Ge därför fler verktyg till Sveriges kommunpolitiker att hantera balansen i den kommunala ekonomin över en längre tidshorisont än ett (1) kalenderår. För Haninges del, med vårt historika arv, kommer det med största sannolikhet inte innebära någon skillnad men principen om ökat kommunalt självstyre är den rätta. Förhoppningsvis kommer även Haninge i en framtid att kunna skörda frukterna av ett förändrat regelverk.

*Hur över- och underskott uppstår påverkar självfallet prövningen om överföring. På samma sätt ska även ett överskott i kommunen som helhet prövas mot skattesats, långsiktig finansiering och reformutrymme.

Etiketter: ,

måndag, april 04, 2011

Udd i debatten och spets i utbildningen

Ikväll behandlade kommunfullmäktige i Haninge årsbokslutet för 2010. Stundtals fanns udd i debatten och förutom den svartmålning vissa inom oppositionen gjort till sitt adelsmärke så fanns också sund granskning av 2010.

En enig revision med företrädare från både majoritet och opposition lämnade en ren revisionsberättelse. De har även under året gjort granskningar av verksamheter, t ex bygglov och kompetensförsörjning inom stadsbyggnad. Det hjälper oss till förbättring, vilket det ständigt kommer finnas utrymme för.Dagens stora nyhet är att nu spetsutbildningar på allvar ska tillåtas. Jan Björklund (FP) berättar i ovanstående YouTube om utbildningarna och att regeringen nu fattat beslut.

Kommer ihåg hur jag som ny i politiken 2007 fick igenom att dåvarande Barn- och utbildningsnämnden i Haninge skulle utreda spetsutbildningar på gymnasiet. Då motarbetades det av moderaterna, nu får nysossarna svårt. De kanske till och med kan tänka sig att omfamna tanken? (Jag är inte bitter.)

Jag gläds åt nyheten och att begåvade svenska elever nu äntligen ska mötas av den svenska skolan. Här får vi kanske något för årsbokslutet 2013 eller 2014.

Etiketter: ,

fredag, april 01, 2011

LO:s undersökning stärker FP:s a-kasseförslag

LO-tidningen skriver att LO-folk vill ha en solidarisk a-kassa. Det stärker mig och andra i Folkpartiet. Vi anser att a-kassan ska vara solidarisk!


(Ja, jag vet att det är 1:a april men det här är en för viktig fråga för att vänta med att skriva om även fast dagens datum kan ge upphov till lustiga kommentarer. Dessutom ska jag vara datorlös i helgen så det gäller att passa på att knattra loss på tangentbordet.)

Etiketter: ,