tisdag, april 23, 2013

Infrastruktur för cykling skriver jag om på Newsmill

CykelkartaSkriver idag på Newsmill om cykelinfrastruktur och spenderar hela dagen på Nederländernas ambassad i Stockholm för att lära av dem som lyckats riktigt väl. Kort kan sägas att:
 
Cykling i vår region ska vara ett bra sätt att ta sig fram både för den bekväme motionären och vardagspendlaren som väljer cykeln. Det behöver vi politiker bära med oss.
 
Enligt den statliga cykelutredningen är vi i vår region är mer benägna än svensken i gemen att cykla längre sträckor och vi som region har en trängselproblematik att hantera. Därtill är cykelvägar mindre kostsamma än alternativen är. Detta är extra aktuellt nu när länsplanen överöses med nya objekt och en utdragen tid medan pengaregnet knappt duggar.

För Haninges del är 2013 ett spännande cykelår. Stadsbyggnadsnämnden, där jag är ordförande, beslöt i strategi och budget för 2013 bland annat följande: “Under 2013 stärker vi det offentliga rummets ställning genom framtagande av arkitekturprogram, parkplan och revidering av cykelplan.”'

Cykelplanen från 2010 är det kommunala dokument i Haninge som bland annat beskriver vilka cykelvägar som ska byggas ut. 2010 är med kommunala mått nyss, ändå finns anledning att redan revidera planen. Idag vet vi mer och vi vet också att det finns saker vi inte vet så som var folk cyklar. Egentligen är främst den statliga vägen från Västerhaninge till Berga och Årsta havsbad som idag med säkerhet kan sägas vara viktigare än annat i cykelsammanhang i Haninge. Övriga investeringar identifierade 2010 behöver kunna ifrågasättas för att vi ska vara säkra på att maximera samhällsnyttan.

Årets karta, cykelkartan över Haninge (se bild), hoppas jag kan vara både till nytta och glädje men även till inspiration för andra. Därtill ska vi ta nya steg för att förbättra för cykling och cyklister. Vi behöver samla data om beteende, göra information tillgänglig i appar och sist men inte minst bygga ut cykelinfrastrukturen rätt.

Peter Olevik Dunder (FP)

Etiketter: , ,

Natoberoendet för Sverige


Dammar av den här YouTube-filmen från 2009. Då hade jag nyligen kommit hem från att ha tjänstgjort i en multinationell stab utanför den estniska kusten. Filmen gjordes för Folkpartiets internprovval 2009 men har sin aktualitet ännu idag.

Allan Widman (FP) skriver på DN debatt idag om Sveriges Natoberoende och

På riksdagsvalsedeln i Stockholms län 2010 återfanns mitt namn (på plats 29) och det är min avsikt att åter ställa upp i rikdagsvalet 2014. Svenskt medlemskap i NATO är en av flera frågor som behöver ändras i Sverige. SR/SVT:s Valpejl samlade svar från många av oss som ställde upp i valet 2010, där går att se mina svar på de frågor SR/SVT såg som viktiga att besvara.

Peter Olevik Dunder, löjtnant i flottan och riksdagskandidat för Folkpartiet

Etiketter: , , , , , , ,