torsdag, december 31, 2009

2009 - klimat - 2010

December innehöll en hausse för klimatfrågor och min förhoppning är att det inte ebbar ut helt. Redan förra året kunde jag höra danskar som tyckte "klima" stod dem i halsen, likt HC Anderssen-firandet gjort tidigare.

COP15 är över och miljöminister Carlgren yttrade "Jag är mycket besviken. Det är inte det här som jag har ansträngt mig för och som Sverige har velat uppnå." (SvD 19 dec) Wetterstrand signerade en debattartikel i DN som snabbt bemöttes och sågades av Arkelsten.

Men den svenska debatten blir lite väl svensk ibland även när det kommer till globala frågor. Läser man Hufvudstadsbladet 22 dec får man vyerna något vidgade. Sverige kanske inte är medelpunkten i allt? "Att det juridiskt bindande avtalet skulle utebli i Köpenhamn var allmänt känt redan på förhand. En politisk överenskommelse var det mesta EU och Finland vågade hoppas på"

Min förhoppning är att vårt nationella miljö- och klimatarbete mer fokuserar på exempelvis Delegationen för hållbara städer, varifrån händelsevis bl a Haninge fick medel i december i år, och mindre på att försöka bräcka andra länder i måltal. Det finns till och med de som hävdar att vi skulle vinna mer på att komma överens om hur vi ska mäta än måltalet för mätningarna. Rekommenderar vidare läsning på Liberatis blogg för upplysning om pragmatism i alla frågor, inklusive klimatfrågan.

För att avrunda detta 2009 års sista inlägg vill jag lyfta fram det kommande företagsområdet Albyberg i Haninge. Det är för arbetet med Albyberg som Haninge fått medel från Delegationen för hållbara städer och det är bl a den typen av konkret klimatarbete som vi gör på lokalplanet. I Haningepolitiken tar vi med oss klimatfrågan in i 2010 - Gott Nytt År!

Etiketter: , ,

tisdag, december 15, 2009

1:a namn i Haninge

Folkpartiet liberalerna i Haninge fastställde igår kväll valsedeln inför kommunfullmäktigevalet nästa år. Valsedeln ger starkt uttryck för förnyelse och föryngring i partitoppen, samtidigt som den också innehåller erfarenhet och kontinuitet.

Jag har fått partiets förtroende att stå som första namn. Det känns bra, stödet jag fick och det starka lag vi skapar. Det kommer att ge ett starkt liberalt alternativ i valet nästa år!

Det är delvis ett nytt Folkparti som träder fram, med flera unga politiker och goda chanser att skapa en livaktig organisation som kan dra till sig fler liberaler.

Du är välkommen att kontakta mig 073-642 77 67 peter.olevik.dunder@liberal.se

Etiketter: , ,

söndag, december 13, 2009

Är nordisk debatt på allvar på väg upp på dagordningen igen?

DN-debattredaktionen synes mig väldigt positiva till att vara med och skapa en nordisk debatt. Det vore i allra högsta grad av godo!


På kort tid har två artiklar av Gunnar Wetterberg, på samma ämne, gått i tryck på DN debatt. 27/10 och idag 13/12. (Länk till min kommentar 27/10 samt Per Westbergs kommentarer till 27/10 respektive 13/12.)

DN 27/10 kommenteras i Pohjola-Nordens tidning av Larserik Häggman som menar att om man tar bort de längst gående förslagen så har man ett
riktigt bra samarbetsprogram. Jag tror dock att det är en nödvändighet att våga spänna bågen lite hårdare och t ex stärka ministerrådets budget på bekostnad av några nationella verk.


Förslag som genom att vara långtgående visar hur mycket vi har nära som skulle kunna göras tillsammans tror jag är den mest framkomliga vägen. Wetterberg passar också på att vara högst konkret i dagens artikel, bl a ang ambassadsamarbete. Fem ambassader på platser vi borde vara men var för sig inte finner medel nog att göra det.


Åtminstone ambassadsamarbetet tycker jag Carl Bildt bör driva på för, eller kanske rättare sagt hans danske kollega Per Stig Møller som efter årsskiftet har ordförandeskapet. (Förtydligande: Nu är det Island är ordf i NMR, så att ingen blandar samman det med ordförandeskapet i EU = Sverige.)

Etiketter: , , , ,