fredag, januari 25, 2013

Avgå! Ingen...

Avgå, alla! Ett uttryck för upprördhet och den enklaste lösningen för ansvarsutkrävande. Tyvärr vore notan orimlig om riksdagsledamöterna alla avgick nu

Jag vill heller inte att de många duktiga och hårt arbetande riksdagsledamöter Sverige har ska packa sin kappsäckar för att dra sin kos. Däremot ska de ställas till svars, oavsett när allmänna val hålls.

Avgångna ledamöter som lever på inkomstgaranti, så kallad politikerpension, har mycket att förklara. Notan som skickades till skattebetalarna 2011 var 63,3 miljoner kronor. Lägg därtill vad kommuner och landsting utbetalar. Riksdag & departement 2012-03-12.

"De som utnyttjar inkomstgarantin i högst utsträckning är tidigare ledamöter för Vänsterpartiet och Socialdemokraterna (63 respektive 59 procent av ledamöterna), följt av Miljöpartiet (40 procent). För allianspartierna är sifforna som följer: Kristdemokraterna 31 procent, Centerpartiet 23 procent, Moderaterna 13 procent och Folkpartiet 13 procent." Dagens Nyheter 2012-05-13.

Äntligen diskuteras på allvar att ändra systemet. Men bara för nyvalda 2014. Omvalda ska fortf omfattas av äldre frikostiga regelverk. Gävleborgaren Anders W Jonsson fick i SVT 2013-01-24 säga samma som han sa i TV4 2012-11-30, det blir ett märkligt system med ett A- och ett B-lag. En adel och de nyvalda.

Politiker som tjänstgör i riksdagen eller på annat håll på hel- eller deltid bör de (och jag) liksom andra ha pensionsvillkor som andra, dvs tjänstepension. En omställningsförsäkring är också rimligt, liksom det är för andra. Däremot bör inkomstgarantier, det som populärt kallas politikerpensioner, tas bort. De är skapade i en annan tid för ett annat samhälle än dagens. Sosseadelspriviligier hör inte hemma i ett modernt samhälle. Inkomstgarantier oavsett vem som inrättat hör inte hemma i ett modernt samhälle, de sprider dessutom en vrångbild många hårt kämpande politiker oförtjänt får dras med.


Etiketter: , ,

onsdag, januari 23, 2013

Cykelmotorvägar

Begreppet cykelmotorvägar har nu ett nytt svenskt ord cykelstrada. Förmodar att ordet kommer ur autostrada. Holland har länge legat långt framme vad gäller cykling i stadsmiljö men även Danmark och Brasilien.

Här är en helt okej illustration på Vimeo (2min) hur en cykelstrada kan te sig i praktiken. Mer finns på Copenhagenize eller cykelambassaderna från Nederländerna respektive Danmark.

För Haninges del kommer 2013 att bli ett spännande cykelår. Stadsbyggnadsnämndens strategi och budget som beslutades i november innehåller bland annat följande text: "Under 2013 stärker vi det offentliga rummets ställning genom framtagande av arkitekturprogram, parkplan och revidering av cykelplan."

Cykelplanen från 2010 har givit utbyggnad av gång- och cykelvägar men idag (redan i höstas dvs) vet vi mer och det finns anledning att under 2013 se över de prioriteringar som ska göras för ett än cykelvänligare Haninge.

Etiketter: , ,

tisdag, januari 22, 2013

IKEA avser öppna vid Globen

Självfallet hade jag liksom alla andra kommunpolitiker runt om i Sverige gärna sett ett IKEA på hemmaplan. De vore hjärtligt välkomna också till Haninge. 

Jag är ändå glad för greppet över den mentala förflyttning av IKEA --köpladornas köplada in i stadsmiljö-- som nu sker med intentionsavtalet vid Globen. Åtminstone är det vad jag läser in i den tänkta placeringen vid Globen och som IKEA och Stockholms kommun uttrycker det: "Stockholms stad ambition med Söderstaden är att skapa en blandning av bostäder, kontor, kultur, idrott och handel." Bra! Så som jag skrivit tidigare behöver vår region mer av blandstad.

Peter Olevik Dunder (FP)

Etiketter: , , ,

söndag, januari 13, 2013

Fyrhjulsdrift och miljön

Det har rapporteras problem för ambulanserna i Stockholms läns landsting. Nu senast (ABC idag 13/1) med anledning av att Stockholmsambulanserna har tvåhjulsdrift istället för fyrhjulsdrift. Ambulanserna kommer därmed inte fram i lika många lägen och vinterväglaget försvårar en situation som redan normalfallet har uppmärksammats. Tidigare har länets långa framkörningstider för ambulanser jämfört med andra län varit det som kritiserats. (Sen har ambulanser i hela landet kritiserats för att de klarar sig dåligt i bilprovningen.)

Under julen befann jag i Hälsingland och fick då höra att landstinget där gjort en färdtjänstupphandling med krav på miljöbilar. Färdtjänsten hanteras till stor del av taxiföretag och för Gävleborg kommer det betyda att taxiåkarna kommer behöva leta miljöbilar för att kunna vara med och konkurrera. Bara bra kan tyckas, om det inte vore för bristen på fyrhjulsdrivna miljöbilar. Helt plötsligt skapas en situation när framkomligheten kan bli ett problem. Då ställs miljöambitioner mot möjligheten för den som behöver färdtjänst nu.

Missförstå mig rätt, jag vill att vi ska använda mer miljöbilar och jag kör själv gasbil när jag inte går eller åker kollektivt. För oss som inte är beroende av färdtjänst eller ambulanstransporter är det på sin höjd väldigt obekvämt när väglaget är svårframkomligt i tvåhjulsdrivna fordon. Patienter och andra hjälpbehövande ska, enligt mig, kunna få den högre säkerhet fyrhjulsdrivna fordon innebär.

Det är möjligt att ha fyrhjulsdrift på ambulanser, t ex har Tvärsnytt, Sundsvalls nyheter och Vårdförbundet rapporterat om. Folkpartiet i Norrbottens läns landsting vill utöka antalet ambulanser och det skulle kanske behövas även i Stockholms läns landsting.

Peter Olevik Dunder (FP)

Etiketter: , , ,

torsdag, januari 10, 2013

Publicerad på Newsmill för regionalpolitik i pågående försvarsdebatt

För personalförsörjningen anser jag att regionalpolitik bör in i försvarsdebatten, vilket jag argumenterar för i en idag publicerad artikel på Newsmill

Min uppfattning är att fler kan shanghaias till Försvarsmakten om förband sprids över landet. I artikeln fokuserar jag på försvarets behov av personal. Därtill kan läggas att bor fler officerare, soldater och sjömän runt om i landet kommer fler svenskar ha chans att själv komma i kontakt med yrkesmilitärer och därigenom sker en folkförankring.

Jag satt ikväll på styrelsemöte med Flottans minklubb så det var inte förrän jag kom hem på senare på kvällen som jag såg att artikeln godkänts av Newsmillredaktionen och publicerats. Lite roligt när min vardag är kommunpolitiken i Haninge att samma dag både styrelsearbete i vapenskråets egen förening samt att få debattera försvarspolitik.

Etiketter: , , ,

onsdag, januari 09, 2013

Värderingar vinner val, en glimt av Eskilstuna

Förutom snö, god mat, resor och mys bjöd julledigheten på politik. Här 3,33 min YouTube där jag möter Niklas Frykman (FP) i Eskilstuna.

Värderingar vinner val, brukar EU-minister Birgitta Ohlsson säga. Länk, länk och länk. Vad det betyder i Eskilstuna berätta gruppledarkollegan Niklas Frykman.

Etiketter: , ,