måndag, april 30, 2012

Eld fördriver det onda

Valborgsmässoafton och majkasarna (brasor) står som spön i backen, åtminstone att tyda av alla Twitter- och Facebook-uppdateringar. Visst är det härligt att våren är här och dessutom väldigt trevligt med stora brasor att se på och att samlas kring.

Hade för ett (frustrerat) ögonblick förresten kunnat tänka mig att min båt kunde förpassas till en varmare plats idag när jag var ute för att laga en skada och göra den i ordning inför helgens sjösättning. Men som en klubbkamrat uttryckte saken igår, att ha segelbåt är som att stå i en kall dusch och trampa sönder tusenlappar. Det är ändå något terapeutiskt över att ha en liten båt att behöva stöka med. Mycket av våren går annars i vanlig ordning till att antingen fundera över föregående års ekonomiska utfall eller nästa års budget i kommun, bostadsrättsförening och liknande. Slutligen kommer så den egna ekonomin och gör sig påmind, deklarationsdags.

För sista året hoppas jag så sker min deklaration på pappersblankett, sen ska det väl gå elektronsikt. Till mitt försvar att jag inte ännu gått över till e-deklarering säger jag bara blankett K4. Staten lägger en särskild uppmärksamhet vid enskilda medborgare med sparkapital i aktier. Nåväl, det bidrar åtminstone till svensk skogsindustri och därmed landets välstånd/välfärd. Skatt å andra sidan passerar vidare till folkvalda som mig (inte privat) som har att förvalta enorma summor gemensamma medel. Där tycker jag den allmänna debatten i Sverige är på tok för lam. Är verkligen gemensam finansiering alltid det effektivaste sättet och nödvändigt att fatta kollektiva beslut kring så stora andelar av samhällsekonomin?


Mer ifrågasättande av vad skattekronor går till men för att fritt återge vad som sagts vara sir Winston S Churchill svar på frågan om kulturen skulle stå tillbaka till förmån för krigsinsatsen: vad kämpar vi då för?

BBC rapporterade på temat brännande kultur för några dagar sedan om ett italienskt museum som bränner konstverk i protest mot minskad budget, som (enl artikeln) skulle innebära att verken ändå långsiktigt förstörs.