onsdag, augusti 31, 2011

Välkommen åter från sommarens ledigheter

Jag hoppas alla haft en vilsam sommar och att det riktigt börjat klia i fingrarna efter nytt arbete att gripa tag i. Politiken gör, med undantag av myndighetsutövning som t ex bygglov och socialtjänst, likt skolorna och tar sommarlov. Efter politikerveckan i Almedalen på (grannkommunen) Gotland sätts politiken på paus men nu är det dags igen, skolstart och start på höstterminens politiska arbete.

Folkpartiets kommunalpolitiska grupp (KPG) startade hösten den 22 augusti under ledning av vice gruppledare Martin Lundqvist då jag befunnit mig till sjöss utanför Lettland. Nu fortsätter hösten med nämndernas strategi- och budgetarbete för 2012 och fortsatt arbete med de vallöften vi gav väljarna 2010.

I början av 2012 inleds arbetet med mål och budget för 2013 och då är näst sista chansen innan valet andra söndagen i september 2014 att påverka inriktningen för kommunen. Det är kommunpolitikens tidsperspektiv och här kan finnas ett pedagogiskt problem ibland. För hur många väljare lägger in stöten första kvartalet 2013?

Här finns en skillnad mellan de som är insatta i hur byråkratins och politikens kvarnstenar mal och övriga medborgare. Frågan är om det är det samma som avståndet som ibland talas om mellan "politiker" och väljare? Och hur ser egentligen gemene man på begreppet politiker? Hel- och deltidspolitiker i Haninge är de facto ett fåtal, fullmäktigeledamöter och andra fritidspolitiker desto fler men till och med om alla aktiva medlemmar i ett politiskt parti skulle innefattas i begreppet politiker så är det en försvinnande liten del av alla Haningebor. Det finns med andra ord en risk för att ett avstånd upplevs mellan folk och folkvalda, mellan flertalet och fåtalet.

För mig som ägnar större delen av min tid åt politik blir det därför extra viktigt att också hålla mig ajour med mitt "civila" yrke, som är minröjning till sjöss. För mig bidrar det till den verklighetsförankring jag tycker alla som kallas politiker bör hålla sig med. Dessutom är Försvarsmakten en mycket stor (samt växande) arbetsgivare i Haninge. Vad som sker där påverkar därför vardagen för många Haningebor.

Folkvalda med fötterna på jorden är jag helt övertygad om gagnar Haninge kommun, våra gemensamma tillgångar och de uppgifter som vi medborgare valt att lösa kollektivt. Vi kan alla borra ner fötterna i myllan på vårt eget sätt, jag genom att ibland gå till sjöss med försvaret och du på ditt vis. Tillsammans ger vi en bredd till lokalpolitiken.

(Bli medlem om du inte redan är det.)

Etiketter: ,