tisdag, maj 29, 2007

SMS från SAS

Flera har skrivit om HTF:s strejk, bl.a. Per Westberg och Magnus Andersson. Nu är dock strejken över och jag som stundtals är SAS-kund fick ett textmeddelande med informationen:
"HTF strejken är över. Med start onsdag morgon 30 maj kommer vi att flyga enligt tidtabell. Mvh SAS"
Klart kul att SAS använder sig inte bara av sms för att sprida nyheten utan dessutom av sms-svenska, "HTF strejken...". För hur hade det sett ut med HTF-strejken eller HTF strejk? ;-)

Etiketter: ,

onsdag, maj 23, 2007

Medborgarkontakt

Nyligen hemkommen från Polen, sittande på ett kust-till-kust-tåg i de småländska skogarna blev jag idag uppringd av en förälder. Han berättade om sin syn på de 20 miljoner kronor som Barn- och utbildningsförvaltningen ska spara. Vi berörde de 39 miljoner som tillförts förvaltningen; vi talade om kommunens totala budget och budgeten för barnomsorg och skola. Vi talade om kvalitet, lärare och prioriteringar. Han fick framföra sina åsikter och jag några av mina.

På det hela taget så är jag mycket nöjd över att en förälder tog kontakt för att ge sin syn, det är bra med fler ingångsvärden att grunda bedömningar på.

Vi samtalade i 12 minuter innan täckningen försvann och samtalet bröts; turligt nog hade jag hunnit förklara var jag befann mig och att det således fanns risk för att samtalet skulle brytas.

Det här var första gången en medborgare kontaktat mig i min egenskap av politiker.

Etiketter: ,

måndag, maj 07, 2007

Det minst dåliga valet

Sverige må stundtals te sig som ett land handikappat av socialistisk jantelag men efter att ha läst in mig på debatten i Frankrike så bleknar vid jämförelse det mörkröda Sverige. Utrikespolitiska institutets Världspolitikens dagsfrågor nr 2 2007 gav en god grund att stå på när jag skulle försöka bilda mig en uppfattning om skeendena i det franska presidentvalet, sen är blogosfären en bra komplement även det och samt en och annan svensk dagstidning.

Det jag finner slående är den enligt mitt tycke stora bevakning det franska presidentvalet fått i svensk media. Tanken har slagit mig att den svenska eliten, om man kan tala om en sådan, fortfarande har ett nära förhållande till det franska. Amerikas Förenta Stater och kulturimperialism från den anglosaxiska världen med inte minst världsspråket av idag finns i Sverige men det är allmängods; till skillnad från det franska. En annan tanke är att den utvecklingshämmande franska politiken inte bara påverkar Frankrike och EMU-länderna den påverkar även Sverige negativt; därför blir också valutgången högintressant för svenska intressen.

Ickesocialisten har vunnit, Reinfeldt gratulerar, fransmän omse om jublar eller demonstrerar. Jag är övertygad om att valet av Nicolas Sarkozy är det minst dåliga och jag hoppas att han som vågar ta tag i och reformera i Frankrike. Reformer i Frankrike är ett måste för dem samt att det i förlängningen gynnar hela EMU-området och även övriga EU.

För utträdesförespråkare/tvivlare på att vi är sammanbundna i Europa hänvisar jag till en aktuell DN-artikel om utvecklingen i Öresundsregionen.

Etiketter: , ,

söndag, maj 06, 2007

Media och kommunikation

Har i helgen varit i Göteborg med Föreningen Nordens ungdomsförbund för att lära om media och kommunikation.

Det har varit intressant att lyssna till Birgitta Jacobsson Ekblom, Ashar Khan, Magnus Fredrikson och Anette Carlsson. Samt att det har varit kul att lära lite om de organisationer andra kursdeltagare kommit ifrån; vad sägs om Svenska Celiakiungdomsförbundet? Det är många organisationer och initiativ som inte är kända i vidare kretsar; en fråga är om de behöver göras kända i vidare kretsar och om så är fallet hur ska det ske på bästa sätt? Det är några av de frågor som jag känner mig bättre lämpad att svara på idag än innan helgen.

Att tydligt koppla kommunikationsmål till verksamhetsmålen;
Att kommunikationsplanen besvarar frågor som varför, vem, vad, hur, var och när vi vill kommunicera;
Att vi med vår kommunikationsplan också når rätt publik och att det eventuellt kan vara genom massmedia;
Att vid begagnande av massmedia veta hur redaktionssekreterare och journalister arbetar och värderar nyheter.

Sedan fick jag även mig till livs lite om hur att agera i mötet med journaliser, hur konsumerar vi media i Sverige, hur uppkom Gringo och vad har det gjort i Sverige de senaste åren.

Kort och gått en lärorik helg med både generella allmänbildande inslag och handgripliga kunskaper.

Etiketter: , ,

tisdag, maj 01, 2007

Effektivt spenderade skattepengar

Idag går att läsa om en rörbomb i en bil som står i Jordbro, som ligger några kilometer söder om mitt hem. Bombtekniker på plats... Men hur effektivt är det att ha flera separata verksamhetsgrenar inom statsverket med uppgift att oskadliggöra bomber/EOD? I Afghanistan är det Ingengörsregementet, SWEDEC och 4. Sjöstridsflottiljen som turas om att skicka EOD-personal. Hemma i Sverige sker det dels med civila och dels med militär personal. Vad är då skillnaden mellan att låta armén och marinen dela på bördan i Afghanistan och mellan att låta civila och militärer dela på bördan hemma i Sverige? Jo, skillnaden ligger i att svenska myndigheter har stuprör som de agerar inom, armén och marinen ingår i myndigheten Försvarsmakten medan polisens bombteknikerna ingår i olika polismyndigheter. Att dessutom utbilda och upprätthålla två eller flera organisationer parallellt är inte ekonomiskt försvarbart anser jag.

Här en artikel om att poliser utbildas i CBRN. Här en länk till Totalförsvarets skyddscentrum i Umeå där värnpliktiga och officerare utbildas inom CBRN. Förmodligen utbildas polisens personal vid skyddscentrum, KBM betalar, men frågan är om polisens uppgift är att skydda samhället mot CBRN-hot? Vidare måste frågan ställas om det är polisens uppgift att skydda samhället mot oexploderad ammunition eller improviserade sprängladdningar? Min personliga uppfattning är att polisen ska ägna sig åt polisiära uppgifter och Försvarsmakten ska skydda samhället från sådant som är kopplat till CBRN och sprängämnen.

Etiketter: ,