onsdag, juni 25, 2008

Folkmord på uppsegling, igen

Rwandas och Burudnis Hutu/Tutsibefolkningar utsattes för folkmord, hade tidiga ingripanden i konflikten mellan de av Belgien två skapade folkgrupperna kunnat rädda liv? Förmodligen, men omvärlden överrumplades.

Darfurprovinsen i Sudan och angränsande områden Tchad lider människor svårt, många har dödats, massor har blivit flyktingar. Det här har pågått under en längre tid och utländsk (bla svensk) trupp finns nu på plats och lindrar nöden, om än att konflikterna fortgår.

Zimbabwe...
Läs Birgitta Ohlssons (fp) text på SvD idag:
"Demokratiska stater som Sverige ska aldrig acceptera att Mugabe håller sig kvar vid makten med hjälp av kulor i stället för via fria och rättvisa val.
Mördandet, tortyren och tvångsförflyttningarna måste stoppas. Den tysta diplomatins tid är över. Bilderna från Zimbabwe den senaste månaden har plågat mig djupt. En bekants politiskt aktiva unga broder mördades brutalt.
Det sargade liket lämnades utanför familjens hus för att avskräcka andra att engagera sig för oppositionspartiet MDC."

Läs i DN/TT om Cosatu (Zimbabwes motsvarighet till LO):
"Cosatu anklagar Mugabe för illegalt styre"

Läs i DN/TT om diplomaters och politikers åsikter:
"Ett militärt ingripande i Zimbabwe med Storbritannien i spetsen. Det kan bli nödvändigt för att förhindra att valvåldet leder till ett folkmord likt det som ägde rum i Rwanda i mitten av 1990-talet, varnar en brittisk toppdiplomat. "

"I London konstaterade förre fredssamordnaren och toppdiplomaten Paddy Ashdown att situationen i Zimbabwe kan förfalla så till den grad att det leder till "ett folkmord... något som påminner om Rwanda".
- I så fall vore ett internationellt militärt ingripande, med Storbritannien i en "delikat roll" på grund av sin position som tidigare kolonialmakt i Zimbabwe, något man måste överväga, sade han till tidningen The Times."

"Storbritanniens Afrikaminister Mark Malloch-Brown såg möjligheten att placera fredsbevarande styrkor från Afrikanska unionen (AU) i Zimbabwe som mer realistisk."

"Men störst möjlighet att pressa fram en lösning har AU och [Södra Afrikas samarbetsorganisation] SADC enligt [Sveriges ambassadör i Harare, Sten] Rylander eftersom det i Afrika finns en stark hållning om att kontinenten ska lösa sina egna konflikter."

De avslutande orden i Birgitta Ohlsson artikel på SvD Brännpunkt:
"Skulle Mugabes diktaturregim fortsätta är det viktigt att Sverige tydligt stödjer de demokratiska krafterna. På samma sätt som vi förr stolt stödde befrielse­rörelserna i södra Afrika mot kolonialismen har vi samma moraliska skyldighet idag att stödja demokratikämpar.
Ett första steg är att vägra erkänna diktator Robert Mugabes regering baserad på en statskupp utan fria val."

Jag tycker att det för Sverige är dags för en militär samövning med Sydafrika, i Sydafrika, nära gränsen. Det är dags att agera och visa att vi menar allvar. Kan Sverige skicka styrkor till södra Afrika så tror jag också att AU och SADC kommer att ha lättare att ställa styrkor till förfogande snabbare.

Etiketter: , ,

tisdag, juni 17, 2008

Almedalen 2008

Sedan månader tillbaka har Almedalen varit inplanerad i min kalender. Sedan några veckor tillbaka är boendet ordnat, vi blir en blandad grupp politiker från Haninge. Nu börjar sedan några dagar antalet intressanta föredrag tätna, så snart blir det dags att göra upp ett veckoschema.

Till hjälp kan man då ta Almedalsbloggen, det är en juste utgångspunkt som lär bli välbesökt.

Etiketter: , ,

söndag, juni 15, 2008

Transport

Transporter kan vara en stor påverkan på klimatet. I Sverige påverkar transporter relativt sett mer än i andra länder, har jag fått lära mig idag. Samtidigt lärde jag mig att den statistiken har sin grund i att svensk elproduktion till så stor del består utav kärnkraft och vattenkraft. Hade Sverige som så många andra länder använt stora mängder kolkraft för elproduktion så hade transportsektorns relativa påverkan varit mer lik andra länder.

Påverkan från Sveriges Transportarbetarförbund ter sig också avvikande, denna gång relativt Hamnarbetarförbundet. (Tidigare har jag bloggat om Transport, länk)

Man upphör aldrig att förvånas över svenska löneförhandlingar, särskilt inte när Transport blandar sig i leken. För inte kan de väl ta förhandlingar på fullt allvar när de ägnar sig åt att ställa till skada för kunder och hamnar? Eller är det kanske så att de tar sig själva på för stort allvar och inte förstå att se proportioner?

DN skriver: "Hamnkonflikten är löst
Lugnet är återställt i Sveriges hamnar. På söndagen träffades ett nytt hamnavtal och stridsyxan grävdes ner."

"- Det är mer pengar än vad medlarna föreslog, säger Per Winberg, Transports ordförande, som är nöjd med avtalet."

"Fast han är märkbart irriterad över att Hamnarbetarförbundet inte ställde upp på de utvidgade stridsåtgärderna med strejkvarsel."

"Peter Jeppsson, vd för Sveriges Hamnar och arbetsgivarparten Transportgruppen, är mycket kritisk till Transports agerande. Han tycker att facket tog till stridsåtgärder helt i onödan.

- Det här avtalet hade vi kunnat sluta utan vare sig konflikt eller medlare inblandade. Konflikten har ställt till med stor skada för hamnarna och kunderna, säger han.
"

Etiketter: , ,

onsdag, juni 11, 2008

Gymnasieregionen

Nu synas Stockholm, men vem behöver fiender med vänner som dessa?

Södertörnsavtalet eller ett avtal med alla länets kommuner att våra elever fritt får söka den skola de vill och antas på lika villkor, är det enda långsiktigt hållbara.

Ett av citaten i DN gör mig bekymrad: "- Dagens elever vet knappt vad en kommun är. De söker över alla gränser och alla borde ha samma rätt att söka vart de vill. Elevunderlaget minskar och det finns en stor överkapacitet på platser så det är egentligen skandal att Stockholm inte vill vara med fullt ut i samarbetet, säger Per Engback, rektor på Norra real i Stockholm."

1. Undervisningen i grundskolan behöver uppenbarligen förbättras om eleverna knappt vet vad en borgerlig primärkommun är efter de enda (9) åren av obligatorisk skolgång de har. Gymnasiet är frivilligt och de som inte går gymnasiet ska ändå ha kunskap om vad en kommun när de sedan ska rösta i våra allmänna och fria val till beslutande församlingar.
2. Eleverna söker över alla gränser, cirka 48% söker friskolor om jag har rätt siffror, och friskolorna står över kommunernas eventuella avtal. Eleverna antas med andra ord på lika villkor oavsett kommunal hemvist. De stora förlorarna är egentligen stockholmseleverna som vill läsa något av våra mycket populära yrkesprogram, de kan inte välja friskolor i samma utsträckning som våra elever kan välja studieförberedande friskolor i stan. Sen vore självfallet ett likvärdigt antagningsystem till alla gymnasieskolorna i regionen det optimala.
3. Elevunderlaget minskar inte förrän om något år. Om Norra real har överkapacitet så spelar det för övrigt ingen roll vilket av avtalen kommunerna har med staden, våra elever tas ju emot i mån utav plats är stadens hållning. Med andra ord, skulle en överkapacitet föreligga och våra elever söker så tas de in av staden. Problemet är att de duktiga eleverna från länet placeras efter de elever från stan som bara lyckats hålla näsan över vattenytan. De svagpresterande men röststarka stadsborna värnas på bekostnad av regionens allmänna bästa, det är å andra sidan stadens hållning i regionfrågor generellt - vad det verkar.

Etiketter: , , ,

onsdag, juni 04, 2008

Välfärd i Norden

Dagens läsetips är pressmeddelandet Norden får nytt välfärdscenter. Samt den nordiska välfärdsportalen Nordic social insurance portal.

Som den nordist jag är ligger ett Halleluja nära till hands, men jag sträcker mig till ett Mycket glädjande!

Etiketter: ,

måndag, juni 02, 2008

Nyfeodalism

"LO rekommenderar medlemsförbunden är att skänka sex kronor per medlem och år. När LO förlorar 130 00 (sic!) medlemmar får socialdemokraterna alltså drygt tre miljoner kronor mindre i fackligt stöd, räknat på en mandatperiod. " (SvD)

Feodalherrarna i LO-borgen beskattar sina undersåtar för att kunna skicka pengar till LO:s politiska gren, a.k.a. (s). Dessutom använder LO pengar på att driva partipolitik på egen hand också så den dolta (s)-skatten finns där också.

Jag känner för alla de hårt arbetande människor vars fackavgifter beskattas av SAP a.k.a. (s).

Det är beklämande att LO inte respekterar att deras medlemmar röstar på olika partier. "Alla ska med" klingar befallande och hänsynslöst.

Själv är jag med i facket och jag skulle driva en hård kamp internt om mitt fackförbund fick för sig att skicka pengar till något politiskt parti. Att LO-facken har mage att pungslå sina medlemmar för att skicka pengar till ett parti är skandal.

Etiketter: