onsdag, oktober 30, 2013

FRA-lag behövs i Europa! Satt kaffet i vrångstrupen?

Amerikanska underrättelsemyndigheter med flera har ägnat sig åt att avlyssna politiska ledare, har rapporterats. Vad blir då svaret? Det politiska svaret i Sverige och Europa, det vill säga. Delvis att det nog vore bra med en lagreglering.

Missförstå mig rätt. Det som saknats på flera håll i världen är en reglering. FRA-lagen med alla sina brister är åtminstone en reglering på ett område som innan saknade sådan.

Jag kan också tycka, möjligen färgad av mitt yrkesval som officer, att underrättelseverksamhet mot andra länder är väsenskilt från övervakning inom det egna landet och det egna landets medborgare.

Staten har inget att göra med vad medborgarna ägnar sig åt. Snack om rent mjöl i påsar står sig slätt mot invändningen att staten inte ska leta i andras påsar. Däremot bör, som en rimlig avvägning, polis efter prövning/särskilt beslut få avlyssna en misstänkt kriminell. Likaså bör, som en rimlig avvägning, underrättelsetjänst efter prövning/särskilt beslut få vända ut och in på sig själva för att gräva fram information i ett visst syfte - t ex författningsskydd eller nationell säkerhet. Det kan aldrig vara så att vi alla medborgare omfattas av detta, det är inget vi ska behöva tåla, det är inget som ens ska upp till avvägning. Möjligt att jag och andra politiker ska förväntas tåla mer, i övrigt allt lika.

Peter Olevik Dunder (FP)

Etiketter: , ,