torsdag, december 27, 2007

Muslimer dödar inte muslimer

"Muslimer dödar inte muslimer" sa Bo Inge Andersson i SVT24 kl 15 idag och citerade Benazir Bhutto. Den muslimska civilsationen som bl.a. Per Gudmundsson skriver om i SvD och islam som religion accepterar inte att muslimer dödar muslimer. Ändå dödas människor i Afghanistan, Irak och idag Pakistan av vad som även denna gång förutsätts vara islamska extremister.

Hur ska det då gå att komma till rätta med problemet att extremister finner sig ha rätt att bringa såväl meningsmotståndare som tredje man om livet? Första steget måste vara att våga stå upp för sina ideal vilket bl.a. Bhutto gjorde.

Nedan följer fyra klipp ur debatten och sedan mitt bidrag till densamma:

Carl Bildt, Alla dessa dagar:

Bo Inge Andersson, SVT:

"Det mesta tyder på att detta är ett verk av extrema muslimska
krafter som hon utmanat, både som västinriktad och som kvinna. Hon
har klart sagt i från han hon ville bekämpa muslimska extremister.

I samband med ett attentat i höstas då hon återvände till Pakistan fördömde
hon terroristerna och hänvisade till att de handlade mot Koranen.

Kanske finns det en positiv följd av attentatet: Att den muslimska världen börjar
ställa frågor om extremistiska blodiga människoföraktande metoder."

DN:s Lilly Hallberg ger en mer negativ syn än Bo Inge Andersson:

"Sten Widmalm är långt ifrån säker på att dagens mord är kulmen på konflikter och våld i Pakistan, tvärtom: risken är stor att oron kommer att accellerera ytterligare.

Särskilt i den Nordvästra Gränsprovinsen, NWFP, har de islamistiska grupperna radikaliserats och där finns också en historia med samarbete med talibanerna i grannlandet Afghanistan sedan
1990-talet."

Per Gudmundsson, SvD

"De strider som Musharraf fört med vänster hand för att rensa landet från talibaner och terrorister kommer efterträdaren att tvingas trappa upp. Det enda ljuset i mörkret är att det folkliga stödet för Pakistans kamp mot det besinningslösa våldet kommer att öka efter mordet på Bhutto. Hennes grav kommer för alltid att bära vittnesmål om att terrorismen främst inte är någon motståndsrörelse mot USA eller Väst, utan mot civilisationen som sådan. Den mördar fromma muslimer, självständiga kvinnor och socialdemokrater. Den mördar demokratin.

Frontlinjen i den striden - inte kampen mellan civilisationer utan kampen för civilisation - skär rakt igenom Pakistan, rakt igenom Rawalpandi där Benazir Bhutto mördades."


Denna muslimska civilisation eller som Bo Inge Andersson uttryckte det i Rapport kl 18, det civila muslimska samhället. Är det vårt hopp? Ja, medelsvensson i Mellanöstern utgör grunden för demokratin precis som medelsvensson gör i Europa och resten av världen.

Hur ska vi som tror på mänskliga fri- och rättigheter då inte bara hamna i majoritet utan även vinna extremisternas förtroende? Respekt för varandras olikheter är som jag ser det ett steg, men respekt måste gälla åt bägge håll och där det fallerar idag. Hur vinner vi då respekt och förtroendet hos extremisterna? Vi måste skapa en liberalare värld, vi måste visa dessa länder och människor solidaritet. Ge människor hopp om en bättre värld, bryt fattigdom genom utbildning och frihandel. Beivra brottslighet men utan att inkräkta på yttrandefrihet och religionsfrihet.

Etiketter: , , ,

onsdag, december 26, 2007

Katten på råttan, råttan på repet...

Krav på att bolagsskatten ska ses över skriver DN och citerar riksdagsmän. Vansinne hävdar jag; att i dagsläget se över endast en del av skattesystemet och sedan hoppas att det blir bra.

Det som behövs är en generalöversyn där skattesystemet förenklas, vilket jag också skrev om på julaftonskvällen efter de första tidningarna uppmärksammat skatteverkets uttalande om bolagsskatten.

Komplicerade system hämmar mindre företag mer än det hämmar större, men komplicerade system är hämmande för alla, även de som inte direkt berörs. Indirekt drabbas vi alla och oavsett om det är en nattväktarstat, en omyndigförklarande vänstervälfärdsstat eller en frihetlig välfärdsstat som man som politiker vill att skatterna ska bekosta så är onödig byråkrati något hela spektrat kan enas om ska bort.

Varför görs det då inte när det skulle gynna oss alla? Ja, det kräver mycket tid och energi att förklara stora förändringar och sälja i dessa. Dessutom ska det förhandlas mellan olika partier och en långsiktig lösning tas fram. Senaste större reformen jag känner till var i slutet av 1980-talet när folkpartiet tillsammans med socialdemokraterna städade upp i skattesystemet, och det är ju inte precis igår.

Per Westberg tar på sin blogg poäng på att politiker försöker ta poäng. "Det handlar alltså inte bara om ett plötsligt uppvaknande julafton i Nådens år 2007. Det handlar om ett uppvaknande som kunde ha skett redan 2001. Men den gången handlade det ju inte om ett privat företag som skatteplanerade utan om en kommun."

Förr eller senare bör Alliansen bli en rörelsen som driver även denna utveckling som till viss del även måste innehålla folkbildande delar. Uppgörelser mellan partier är bra men det är gemene man som ska vinna på förenklingarna och på så sätt vinnas över till att se fördelarna med ett nytt system. Oppositionen bör bjudas in de med, både av anledningen att systemet ska vara hållbart över flera val men också för att debatten inte ska hamna i ett träsk av ovidkommande känsloargument.

Etiketter: , , ,

måndag, december 24, 2007

GOD JUL - Förenkla skattesystemet

God Jul alla bloggläsare!

Förenkla skattesystemet så blir nästa Jul ännu godare. Nu ser det ut som om Ris a la Maltan sätts i halsen och blir ris på ryggen istället. Det lär bli ris till många av oss om 60 miljarder på ett snedvridande sätt undanhålls statskassan. Snedvridningar som bekämpar små och medelstora företag är långsiktigt mycket farligt.

Vad föranleder då ovanstående ord? Jo TT-notiser i DN och SvD som citerar SVT.

Ett särskilt stort GOD JUL kom från Regeringsrätten till alla svenska storföretag. SVT rapporterar att Skatteverket analyserat en dom i Regeringsrätten och kommit fram till att:
"Domen innebär att de stora bolagen kan undgå skatt genom att kvitta vinst mot ränteavdrag i nybildade dotterbolag som inte har något annat syfte än att minska skatten.

Det är investmentbolaget Industrivärden som i ett uppmärksammat skattemål nu fått rätt i den högsta rättsinstansen. Bolagsskatten blir därmed i praktiken frivillig för Sveriges alla storföretag."

(Länk till SVT:s inslag).

Länk till regeringsrättens dom i mål nr 6699-04, 6701-04 och 6703-04. Nedan ett utdrag som beskriver det fall som Industrivärlden använde för att visa att vad de gjort inte stred mot lagen.

Sveriges skattesystem gynnar storföretag och missgynnar små och medelstora företag, vilket gör att landet på sikt kommer dö sotdöden om inget görs. Förbättringar som regeringen hittills gjort kommer i skymundan om 60-65 miljarder skattekronor riskerar att utebli, vilket motsvarar 60-65 procent av företagsskatten.

Den kritik som regeringen fått, att den genomför bra reformer men misslyckas med att kommunicera dessa; all den kritiken faller platt om regeringen inte agerar för att komma till rätta med ett regelverk där små och medelstora företagare får dra lasset och storföretagen helt lagligt undgår företagsskatt.

Ett liknande system tillämpas för privatpersoner i Sverige där alla från låginkomsttagare och hela vägen upp till de som betalar "värnskatt" får stå för fiolerna vilket är extremt kontraproduktivt. Lägre skatter och större grundavdrag för privatpersoner och ett system där alla är med och betalar skatt bör gälla generellt, såväl företag som privatpersoner.

Förenkla skattesystemet! Låt propositioner och motioner hagla. Verka för breda lösningar över blockgränserna; vänstern och högern måste sluta krama värnskatten för att den politiska debatten ska kunna gå framåt i Sverige. Ingen gynnas av värnskatten, få gynnas av krångliga skattesystem.

Från Regeringsrättens hemsida: "Varför heter domstolen Regeringsrätten?
Domstolen fick, då den inrättades 1909, detta namn av den enkla anledningen att den övertog uppgifter som regeringen tidigare ansvarat för. Egentligen borde domstolen heta Högsta förvaltningsdomstolen, men man har av historiska skäl valt att behålla det gamla namnet."

Etiketter: , ,

söndag, december 23, 2007

Schengen, framsida och baksida, insida och utsida

Igår, 22 dec, skrev jag om bl.a. Schengen.
Idag, 23 dec, skriver DN på ledarplats om Schengen.
Igår skrev SvD en artikel om flyktingsmugglingen in i EU.

En varm famn inom EU och en värmekamera som bevakar utåt. Kriminalitet ska hindras men hur ska flyktingar tas emot på bästa sätt? I den bästa av världar kan vi hjälpa människor i deras hemländer så att de inte tvingas fly, men med suveräna stater kommer förtryckta inte alltid kunna nås av vår hjälp. De som lider i Zimbabwe, Kuba, Nord Korea, Iran eller någon annan totalitär stat har inte samma möjlighet att få hjälp som de i Tchad/Sudan dit militär och hjälparbetare åker.

Vi är lyckligt lottade i EU och det ska vi dra nytta av att vårt samhälle förbättras. Samtidigt ska vi vara solidariska med de utanför EU, så att även deras samhällen kan förbättras. Liknelsen med tårtbitar av en kaka illustrerar varför våra förbättringar inte innebär försämringar för andra: Kakans storlek är inte konstant, en större kaka gör att det blir mer att dela på. Nu förbättras den fria rörligheten och det tjänar vi på.

DN 23 dec: "Livet blir mer praktiskt för både privatpersoner och företag när de slipper köer och passkontroller. Men man behöver inte vara särskilt romantiskt lagd för att också uppfatta det storslagna i den nya ordningen. Gradvis håller EU:s medborgare på att vänja sig av vid det kalla krigets mentala blockeringar och ersätta dem med andra värderingar. Europa har nu den första generationen på nästan sjuttio år som tar den gränslösa friheten för given."

Vem vet, kanske spårvagnslinjen mellan Wien och Bratislava börjar gå igen som den gjorde fram till Versaillesfreden splittrade länderna. I Sverige inför vissa länsbussbolag samma debiteringssystem som i Danmark vilket gör att kollektivtrafik kommer bli betydligt mer lättillgängligt för många av oss under bl.a. semester. Fler idéer om gränsöverskridande lokaltrafik kommer säkerligen att förverkligas; till viss del hjälpt av Schengen. Men sen har vi den yttre gränsen också, och de som varken är EU-medborgare eller har uppehållstillstånd i EU.

SvD 22 dec: "Drömmen krossades två kilometer utanför Ruska, en håla i östra Slovakien över 5 000 kilometer från Ashraf Mohammads hemort Mandi Bahauddin i norra Pakistan."

SvD 22 dec: "Ashraf är en av över 1 700 illegala flyktingar som de slovakiska gränstrupperna har gripit i år. Nästan alla vid gränsen mot det fattiga Ukraina som sedan EU-utvidgningen för drygt tre år sedan är närmaste granne med Europeiska Unionen. Till Ukraina söker sig nu flyktingar från hela Asien, Afrika och det gamla Sovjetimperiet med sina oroshärdar Tjetjenien och Moldova för att ta sig in i det förlovade landet EU."

DN 23 dec: "Vad en tidigare generation europeiska politiker framför allt var övertygade om var att deras värderingar och principer stod under hot. Sovjetdiktaturen med dess repression, slavläger och ockupationsstyrkor utgjorde en konstant utmaning mot demokratierna i väst. Den höll dem samman.

I den sammanhållningen föddes Europatanken, insikten om att bara genom att göra sig beroende av varandra skulle länderna kunna bli stabila, fria och välmående. Det nationella intresset underordnades ett övergripande europeiskt. 2007 firade den modellen, Romfördraget, 50 år och slutsatsen var given: ett bättre försvar mot diktatur hade inte kunnat uppfinnas."

Etiketter: , ,

lördag, december 22, 2007

Frihet - Information - Rörelse - Solidaritet

Post & telestyrelsen i Sverige har efter regeringsbeslut i torsdags 72 Megahertz att fördela till nya tjänster sedan marktvnätet släckts ner. I Kuba å andra sidan har det skapats en svart marknad för parabolantenner, skriver DN. Regimen på Kuba försvårar nämligen för information att nå befolkningen, vilket skapar ett informationsmässigt tomrum och en svart marknad uppstår för att fylla tomrummet.

Vår möjlighet att ta del av informationstjänster skiljer sig radikalt åt om vi är i Sverige/EU eller i Kuba. I Sverige lever vi i ett ganska liberalt informationssamhälle och vid besök i staten Kuba får vi uppleva ett ganska socialistiskt informationssamhälle.

Om vi som liberala utlänningar vid besök på Kuba undgår att gripas av statsmakten så kan vi resa åter till friheten. Kubanska medborgare på Kuba har dock inte samma möjlighet att lämna som oss utlänningar, många har ändå valt att fly förtrycket. Julklappstips: Kuba sett ur exilen av Alexis Gainza Solenzal.

Vår rörelsefrihet inom EU har dessutom utökats genom att Schengenavtalet nu omfattar fler EU-länder. Utan passkontroller blir gränsövergångarna smidigare, snabbare och således även billigare. Samhällsekonomiskt såväl som för individen är det således en vinst. Nästa steg borde rimligen vara att ytterligare minska hinder för rörlighet inom Sverige, Norden, Schengen och EU som helhet. Kanske får vi även se färre flygplatskontroller i framtiden, vilket vore positivt.

Alla människor i världen hade dock inte turen att födas i ett land som slutit sig till Schengen. Vissa människor har till och med fötts i diktaturer. Kubas befolkning behöver vår solidaritet, det gör även befolkningarna i exemplevis Burma och Vitryssland. Ett sätt att i handling vara solidarisk med dessa människor är att stödja Swedish International Liberal Centre (Silc) som: "Silc är en liberal stiftelse som arbetar med demokratibistånd. Våra projekt har som mål att stärka organisationer och personer som arbetar för demokrati och mänskliga rättigheter."

Julklappstips:
PlusGiro, Silc
55 13 35 - 3
PlusGiro, Kubas politiska fångar
12 57 83 - 1

Etiketter: , , ,

torsdag, december 20, 2007

Släpp sjuklingarna loss, det är vår!

(Tecknare: Runo Falk)
Nu möjliggörs för sjukskrivna att söka sig ett annat mer lämpligt jobb än det som de sjukskrevs ifrån. Socialförsäkringsministern i SvD idag.
"Efter tre månaders sjukskrivning ska man kunna ta tjänstledigt från sitt gamla jobb för att söka ett nytt arbete, samtidigt som man får sjukpenning. Den som hittar ett nytt jobb kan efter sex månader få prova det arbetet, dock maximalt ett halvår.

Anställningstryggheten finns fortfarande kvar hos den tidigare arbetsgivaren och den som inte orkar med de nya arbetsuppgifterna har rätt att avbryta och får då åter sjukpenning. Cristina Husmark Pehrsson menar att det nya förslaget innebär att arbetsrätten stärks."
Regeringen tar en omväg genom att inte slopa LAS utan istället göra det möjligt att med samma LAS-tid även ha rätt att pröva annan anställning! Stämningen i vänsterargumenten får mig att i rubriken travestera lite på Hasse och Tages 70-talsfilm. Fackens och oppositionens svar på SvD.
"–Det här är som att kasta ut folk i vattnet och ropa ”Klara dig själv nu!”. Och det är inte precis vad sjukskrivna människor behöver höra, säger Erland Olauson, LO:s förste vice ordförande.

De nya reglerna, som enligt regeringen ska minska antalet sjukskrivningar, innebär bland annat att den som inte är beredd att byta arbete efter sex månader förlorar sin rätt till sjukpenning. TCO:s ordförande Sture Nordh är ”oerhört kritisk”.

–Man ser en sådan obalans i regeringens sätt att se på sjukskrivningarna. Förslaget sätter en väldig press på människor som redan är sjuka. Men jag ser inget motsvarande fokus på arbets- givarna och deras ansvar för rehabilitering.

Regeringen och arbetsgivar- organisationen Svenskt Näringsliv har en annan syn. De betonar att det idag finns 550000 förtidspensionärer, trots att många själva anser att de har arbetsförmåga kvar."
Märkligt resonemang från fackligt och oppositionellt håll när socialförsäkringsministern berättar;
"Men fortfarande ska den som är sjuk och oförmögen att arbeta ha rätt till sin sjukpenning. Det gäller även den som har ”särskilda skäl”, till exempel väntar på en operation.

Redan vid sex månader kan det också bli aktuellt att istället för sjukskrivning bli förtidspensionerad. Den automatiska prövning som idag sker efter ett år tas bort.

–Du ska kunna beviljas ersättningen när som helst under processens gång om du behöver det, säger Cristina Husmark Pehrsson."
LAS är således utökad, eller förstärkt om man vill använda det ordet. Dock låses inte den anställde längre kvar till sin arbetsgivare vilket är fallet i nuvarande system och en av de bidragande orsakerna till ohälsa och arbetslöshet i Sverige.

Nu får vi lägre ohälsa och lägre arbetslöshet, jippi! Märkligt bara att SvD sätter lösnummerstexten "Tuffare regler ska få sjukskrivna aktiva" på sin öppningssida, det är så att det ger vänstervibbar. Vi får dock vänta till sommaren innan systemet införs och förmodligen ännu ett tag till innan det får effekt, men det kommer i rättan tid. Med en arbetsmarknad som behöver fler människor så utökas nu antalet människor som finns att tillgå. Styckets inledande ord Nu får således bytas mot Nästa höst men en klar förbättring är i sikte i och med förslaget och det är glädjande bara det.

Etiketter: , , ,

onsdag, december 19, 2007

Gör Sverige till ett u-land igen; fortsättningen med Fredrik Härén

Fredrik Häréns föreläsning från Kunskapens dag finns i två delar på SVT:s YouTube-sida. Här är andra delen.
Låt Er väl smaka.

Etiketter: , , , ,

Nu är det dags för den stora synvändan

Genom Linus Olofsson har jag fått se den här inspirationsföreläsaren; Fredrik Härén.

Det skrevs även om Fredrik Härén i DN i september, men då gick det mig förbi. Bloggar som Linus-liv, eller rättare sagt bloggare som Linus, gör att jag ser fler och nya saker och sedan söker vidare och breddar eller fördjupar min kunskap.
Med risk för att vara lite Messerschmitt så kan jag stoltsera med att jag åtminstone kunde svara på några av de frågor Fredrik Härén ställer. ;-) Se filmen, försök svara på frågorna, tankarna lär komma.
I dagens värld finner jag det märkligt att inte fler ägnar tid åt omvärlds- och invärldsanalys. Hur kan konservativa till höger och vänster, som jag ser det för det mest socialister av olika slag, vara så blinda inför den värld vi lever i? Släpp hörnflaggan och kom in i matchen!

Kreativitet är framtiden, framtiden är här så släpp loss Din kreativitet! (Och för att nå fram till det röda laget, hindra ingen annans kreativitet!)

Etiketter: , , , ,

tisdag, december 18, 2007

The game just got bigger

Nu får Haninges unga bättre möjligheter att söka till ett stort antal gymnasieutbildningar.

Södertörnskommunerna går samman i en gymnasieregion, vilket får till följd att elever i regionen antas på lika villkor till alla gymnasieutbildningsplatser i de ingående kommunerna. Hittillsvarande system har gjort att elever i varje enskild kommun har förtur framför elever från andra kommuner. Nu ges alla elever lika villkor för att antas till den utbildning de anser vara rätt för dem.

Södertörnssamarbetet med en gemensam gymnsieregion är ett första steg som förhoppningsvis fler kommuner i länet följer efter. Administrativa gränser ska tjäna administrativa syften och inte begränsa individen. Nu utökas individens reella valmöjligheter, vilket är mycket positivt!

Etiketter: ,

måndag, december 17, 2007

Sydafrikansk lvrb

Även om jag i och med min nya tjänst som politisk sekreterare blir tjänstledig från Försvarsmakten avser jag fortsatt vara något återhållsam vad gäller kommentarer om politik som rör försvaret. Desto mer tid jag får i min nya yrkesroll desto mer distans torde jag även få till min hittillsvarande. För trots försvarspecifika yrkeskunskaper så är försvarspolitik och säkerhetspolitik områden som bör ges mer holistiska perspektiv; så distans till det dagliga värvet öppnar på sikt upp de här politikområdena mer för mig.

Men är allt inom försvaret verkligen politiska frågor, exempelvis val av vapensystem. Regeringens specifika styrkningarna i materielanslagsbudgeten liknar i mina ögon den typen av politik som drevs under och före andra världskriget; nära på riksdagsdebatt kring val av bestyckning på fartyg. Kan ni tänka er detaljreglering av det slaget inom andra politikområden?

Vad är det då som tas ställning till? Luftvärnsrobot (lvrb) till korvett typ Visby kanske för den utomstående betraktaren verkar vara ett tillval, ungefär som lågprofildäck till en bil, men icke! Före detta försvarsministern skrev så här på DN debatt i går:
"Jag fick i våras regeringens och riksdagens stöd för att anskaffa sydafrikanska luftvärnsrobotar till våra nya Visbykorvetter. Trots att pengarna fanns avsatta och det var fråga om köp just från hyllan så stoppades anskaffningen. Det medför att vi nu får fem korvetter, inköpta för 10 miljarder (!) kronor, som knappt kan skydda sig själva och som är omöjliga att sända ut i de internationella operationer som vi säger oss vilja prioritera.

Snacka om att kasta pengar i sjön!

MIKAEL ODENBERG
"
Det Odenberg tar upp där är till viss del rätt men inte pudelns kärna. Det oekonomiska är inte att avstå från inköp vilket får till följd att fartygen inte kan sändas på samma typ av uppdrag. Det oekonomiska kommer den dag Sverige försöker använda korvetter utan lvrb för att försvara transportfartyg med svensk trupp och materiel.

Eldrörsluftvärn som är vad svenska fartyg har idag ger självskydd men utsträcker inte skyddet till de eventuella NBG-soldater eller andra som är på väg in till ett konflikområde.

Samhällsekonomin tar skada när besparingar på ett materielsystem som lvrb blir kostnader i förlorade liv och förlorad materiel. Den dagen hoppas jag vi ska slippa, antingen genom luftvärnsrobotbestyckade svenska fartyg eller motsvarande fartyg från något av de andra NATO-länderna.

Etiketter: , ,

söndag, december 16, 2007

Svenska och utländska hantverkare

Regeringsbeslut från veckan gör nu så att lärlingsutbildning kan starta redan hösten 2008, toppen, äntligen kommer svenska ungdomar åter ges möjlighet att utbilda sig som lärlingar. Mig veterligen är det bara gymnasieelever i Haparanda som i dagsläget haft möjlighet att utbilda sig som lärlingar. Haparanda har ju ett samarbete med Torneå som gör att deras respektive elever fritt kan läsa i tvillingstaden likväl som i den egna staden. Nu kommer (resten av) Sverige ikapp.

Ett annat regeringsbeslut från veckan öppnar upp så att utlänningar med uppehållstillstånd i Sverige kan skaffa sig id-kort. Återigen toppen; förändringar som öppnar upp samhället och gör det mer tillgängligt. "Bakgrunden till utredningen är att det har visat sig att en del utlänningar som bor i Sverige inte har möjlig¬het att skaffa en allmängiltig id-handling. Det innebär bland annat att de inte kan få tillgång till viktiga samhälls-funktioner som att öppna ett bankkonto."

Följderna av ovanstående beslut blir att svensken som vill bli hantverkare snabbare kommer ut i arbetslivet; och att utlänningen som arbetar som hantverkare i Sverige kan öppna bankkonto, skaffa bostad, hämta ut medicin på apotek eller bara en sån sak som hyra film. Bägge dessa i framtiden verksamma hantverkarna får det bättre!

Etiketter: , ,

lördag, december 15, 2007

Haninge, den främste bland likar

I SvD den 13 december skrevs bl.a. nedanstående stycke om Haninge kommuns nya bidragsreglemente:
Att locka fler ungdomar till idrotten och att få dem att hålla på längre är ett viktigt syfte med Idrottslyftet – statens ”extrabidrag” på 500 miljoner kronor till idrotten.

Även om det är Anstrell och hennes politikerkollegor som fattat beslutet i Haninge finns mycket av idrottsledaren Lars Liljegrens tankegångar i kommunens nya koncept.

Liljegren var under många år ordförande i Stockholms idrottsförbund och utmanade Karin Mattsson i kampen om ordförandeklubben i Riksidrottsförbundet (RF).

I dag är Liljegren förvaltningschef – i Haninge kommuns kultur- och fritidsförvaltning.

–Jo, visst har jag sagt vad jag tycker. Men det är våra orädda politiker som tagit det här beslutet som ska äras, säger Lars Liljegren.
Orädda politiker (sic!), det kallas för att driva politik. Den politiker som bara klubbar igenom förvaltningens förslag till beslut utan egen tanke blir inget mer än en beslutsmaskin.

Nästa steg att fundera över är varför föreningsverksamhet i Sverige finansieras som det gör genom skattepengar eller "spelpengar". Vi har föreningsfrihet i Sverige, så var och en av oss kan starta eller gå med i föreningar. Spektrat av föreningar spänner från vänner som startar en förening för ett gemensamt intresse, till vägföreningar som förvaltar skogbilvägar, till fackföreningar och politiska partier men även sportanhängare och teatergrupper. En förening kan vara så mycket.

Vissa föreningar får dock extrafinansiering till sin verksamhet därför att politiker finner det gott. Här har Haninges politiker tagit ett gigantiskt steg i rätt riktning, men det kom inte med hos SvD.

Enligt Haninge kommuns hemsida är följande fem punkter de viktigaste i det nya bidragsreglementet:
  • Det lokala aktivitetsstödet utvidgas till att också gälla kulturföreningar
  • För att stimulera unga människor att pröva på flera aktiviteter begränsas det lokala aktivitetsstödet till ett visst antal tillfällen per säsong i samma aktivitet.
  • Stödet per deltagare ökar ju äldre ungdomarna är. Detta för att stimulera föreningarna att behålla ungdomarna längre upp i tonåren.
  • Grundbidraget till kulturverksamhet kompletteras med kulturarrangemangsbidrag och projektbidrag.
  • Möjligheten öppnas också för kulturmiljöföreningar att få projektbidrag för att under en begränsad period belysa, bevara eller dokumentera frågor i kultur- och kulturmiljöhänseende.
I Haninge gör vi helt rätt som även innefattar kulturföreningar! Ska stat, landsting eller kommun ge pengar till exempelvis ungdomsverksamhet så är begränsningar till endast sportvärlden synnerligen trångsynt.

Punkterna två och tre är de som tas upp i SvD och de har självfallet en politisk prägel, men av mer reglerande karaktär än den första punkten. Den första punkten frigör istället, för om en viss typ av aktivitet ges bidrag medan en annan aktivitet undanhålls bidrag så styr det människors val.

Hur mycket i Din vardag vill du att andra ska styra åt dig?

Etiketter: ,

torsdag, december 13, 2007

Livs- och karriärcoach, kamratskap och chefskap

SR P3 har i sin humorprogramserie Mammas Nya Kille skapat karaktären Peter Nilsson, livscoach.

Nu har Arbetsförmedlingen hakat på, skulle man kunna säga. AF erbjuder coaching via telefon. Toppenbra av både P3 och AF att lyfta fram coaching som ett sätt för människor att få ett bollplank för sina tankar och idéer. Ibland kan en coach vara helt rätt, för att hitta fram till pudelns kärna som enligt mig är drivkraften inom var och en av oss.

En coach är bara ett stöd, och ett tillfälligt sådant. Resten av livet är Ditt att leva! Se möjligheterna och förverkliga Dina idéer!
Eller för att citera Peter Nilsson:
"Att barnen svälter i Afrika, det är ett problem, det kan vi enas om."
En annan sak jag skulle vilja att vi kunde enas om är att personalutveckling inom den skattefinansierade sektorn måste bli bättre; för att offentlig sektor ska kunna stå sig i konkurrensen om personal mot arbetsgivare inom privat och civil sektor.

En snabb lösning för att få en jämställdare och konkurrenskraftigare arbetsplats kan synas vara att kort och gott privatisera utförandet; ty den offentliga sektorn har hittills inte varit den bäste av arbetsgivare. Finns där duktigare utförare på marknaden eller har vi personal som själva vill driva verksamhet så bör detta bejakas till gagn för våra medborgare.
Vi i Haninge har kommit långt inom bl.a. vår äldreomsorg, och där ska vi fortsätta att bli bättre. Vi måste det, hur ska vi annars behålla och rekrytera de medarbetare våra brukare efterfrågar?
Medborgarnyttan är kommunens existensberättigande som organisation. Vi är jämlikar och det är med tillförsikt jag nu ser att arbetet stärks, äntligen bryter vi de socialistiska bojorna som fjättrat kvinnor till offentlig sektor och lägre lön!

Vi politiker måste ge både våra anställda kvinnor och män såväl som våra brukande kvinnor och män likvärdiga förutsättningar! Vilket också Jämställdhetsminister Nyamko Sabuni skrev om på DN debatt, samt i ett pressmeddelande från Integrations- och jämställdhetsdepartementet: "Regeringen har beslutat att anslå 100 miljoner kronor som stöd till Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, för en stor satsning på jämställdhet i kommuner och landsting. Huvudsyftet är att kvalitetssäkra verksamhet och service till medborgarna utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Målet är hög kvalitet och goda resultat för både kvinnor och män."

Etiketter: ,

måndag, december 10, 2007

Samarbete om examina

Äntligen börjar uppluckringen av det ibland allt för stela system Sverige har. Dagens avtal mellan Frankrike och Sverige är ett steg i rätt riktning, se Utbildningsdepartementets pressmeddelande nedan.

Jag minns själv hur stelbent den svenska gymnasieskolan var när jag kom hem från Nya Zeeland; resultatet blev att jag spenderade tre år istället för två i den svenska gymnasieskolan. Det är således med stor glädje jag ser att nu högskolevärlden öppnas för mer gränsöverskridande erkännande av studier.

Med detta första steg för en öppnare svensk syn på examina så hoppas jag att även den svenska gymnasieskolan kan öppnas upp till att acceptera utländska utbildningar som del i gymnasieexamen.

"Pressmeddelande 10 december 2007
Utbildningsdepartementet
Sverige och Frankrike samarbetar om högre utbildning

Högskole- och forskningsminister Lars Leijonborg och Frankrikes högskole- och forskningsminister Valérie Pecrésse har vid ett möte i Stockholm idag kommit överens om att inleda ett samarbete för att stödja ett antal utbildningsprogram på avancerad nivå som ska genomföras gemensamt av svenska och franska lärosäten.

Tanken är att programmen ska mynna ut i att studenten ska kunna få en gemensam examen, "joint degree", eller dubbel examen från lärosätena.

Ministrarna vill genom detta initiativ stärka samarbetet mellan svenska och franska universitet och högskolor. Även Tjeckien kan komma att delta i samarbetet, vilket kommer att utgöra en markering under de tre ländernas ordförandeperioder i EU.

- Regeringen tycker att internationalisering av högre utbildning är viktig. Det europeiska samarbetet erbjuder studenter stora möjligheter, men tyvärr tar alltför få chansen. Tanken på "joint degrees" har diskuterats en tid och jag tycker det är intressant att få idén testad i praktiken, säger Lars Leijonborg.

Samarbetsprogrammet diskuterades vid ett möte mellan Lars Leijonborg och Valérie Pecrésse i Stockholm under måndagen."

Etiketter: , , , ,

torsdag, december 06, 2007

Miljöpolitik, kan den vara annat än liberal om den ska fungera?

Kvällens ämne för Liberala gruppen var Liberal, frihetlig miljöpolitik. Lene Johansson, Sofia Arkelsten och Magnus Andersson talade alla, i nämnd ordning. Intressant som vanligt vid Liberala gruppen, diskussionen tar alltid en annan vänding när det är frihetliga som diskuterar än när socialister, liberaler och konservativa ska debattera. För precis som framkom ikväll så är det med frihandel, tillväxt och utveckling som vi löser miljöproblem. Sen ska inte miljöpolitik vara ett separat område utan integrerat. Se helheten!

Helheten är att vi lever på samma planet och att inte bara vår miljö hänger samman utan även enskilda beslut och åtgärder verkar i en större kontext. Miljöpolitik och miljöpåverkan är inte solitärer, märkligt nog börjar debatten ibland som marknadsekonomi kontra planekonomi med socialister eller miljöproblematiks vara eller icke vara med klassiskt konservativa och det blir oftast fruktlöst.

Vi ska leva väl, förbättra för nu levande och för kommande generationer. Vi har ingen rätt att beröva kommande generationer välfärd, lika lite som vi bör beröva dagens tredje värld välfärd. Frihandel, tillväxt och utveckling är nyckelord för varje liberal och miljökämpe!

Etiketter: , ,