måndag, september 27, 2010

Det korporativistiska Sverige hör dåtiden till

Även om några från S-fackligt håll nu säkert vill ropa "Go Home!" till Ulf Öfverberg så ser nog andra hans debattartikel i DN som den öppning till förnyelse av socialdemokratin som åter skulle kunna påbörjas nu under fyra år till i opposition.

2014 kanske S är ett parti som andra, inte bara storleksmässigt utan även står friare från särintressen. Jag är i alla fall av den uppfattningen att ett parti ska se till helheten.

Etiketter: , ,

torsdag, september 23, 2010

Mullberga

Barnsligt glad att se Mullbergaskolan på Twitter! Roades av deras blogg tidigare, sen kom en valrörelse ivägen för fortsatt läsning. Nu åter i ett normalare tempo så tillåter jag mig utsvävningar som Mullbergaskolans blogg igen. Upplyftande läsning för alla oss med tro på lärande. ;)

Etiketter:

söndag, september 19, 2010

Marit Paulsen (FP) inkomstförsäkringar


Folkpartiets övertygelse om att alla människor förtjänar nya livschanser medförde att vi var en av arkitekterna bakom det svenska välfärdssystemet. Vi bör också ta ansvar för och utveckla vår svenska välfärd för att bättre passa nutid och framtid. För alla människor förtjänar nya livschanser.

torsdag, september 16, 2010

Utmaningar i skolan

Vi ska ha höga förväntningar på alla elever! Bra lärare, höga förväntningar och mod att mäta hur mål uppnås är framgångsfaktorer.

Haninge har kommit mycket långt, bl a genom vårt arbete med kunskapskontroller. Vi har satt som mål att alla elever ska få lära sig läsa år 1 i skolan. Tidigare har det inte varit en självklarhet, nu knäcker nästan alla barnen läskoden redan år 1.

Skolans tidiga år är viktiga och där läggs grunden för fortsatt utbildning. Men även gymnasieskolan behöver reformeras. Många av de ungdomar som idag går arbetslösa har hoppat av gymnasiet. Bl a för deras skull behöver gymnasiet innehålla fler vägar än en. Högskoleförberedande program, yrkesprogram och lärlingsprogram. Alla vägar innehåller möjligheten att läsa in högskolebehövrighet, en möjlighet som även finns och kommer att finnas kvar är att läsa in behörigheten på komvux.

Men gymnasiet ska inte längre tvinga alla att läsa in högskolebehörighet. Det här skriver även Liberala ungdomsförbundets ordförande Adam Cwejman om på sin blogg.

Gymnasiet ska leda till jobb eller högre studier. Idag leder det även till utslagning. Gymnasiet behöver reformeras 2011. Rösta på Folkpartiet för att säkra en reform av gymnasiet. För Sveriges unga!

Etiketter: , , , ,

onsdag, september 15, 2010

Möt kommunpolitiker även efter valet

Några av de väljare jag talat med de senaste veckorna har frågat varför de aldrig träffat politiker. Det undrar jag också för i min roll som politiker så träffar jag medborgare varje vecka, men då oftast i enskilda frågor.

Så sent som idag, mitt i brinnande valrörelse, kom en dam på 85 år för att diskutera möjligheten till avvikelse från detaljplan. Hon ville kort och gått bygga till vilket har svårt att få stöd i gällande detaljplan. Men det är klart alla nästan 77 000 andra Haningebor träffade inte mig då.

Jag som politiker är alltså tillgänglig men alla uppfattar inte det. Vad att göra då? Kommunstyrelsens ordförande i Örebro Staffan Werme (FP) har ett bra svar. Han har satt sig på ett café i Örebro en dag i veckan och fikat en stund och där varit tillgänglig för vem som helst att komma fram och prata med.

Ett vinnande koncept som jag tar med till Haninge. Torsdagar kl 16-18 finns jag på Haninge kulturhus. Alla som vill är välkomna att ta en kopp med mig och prata.

Etiketter: , ,

fredag, september 10, 2010

Första spadtag vid Poseidons torgHär är talen från torsdagens första spadtag samlade. 196 nya hyresrätter börjar nu byggas och de beräknas stå färdiga sommaren 2012.

Etiketter: , , , ,

Avsiktsförklaring för ny terminal

I torsdags tecknade Haninge kommun och Storstockholms lokaltrafik en avsiktsförklaring om ny terminal- samt bussdepålösning.
"SL och kommunen är överens om att gemensamt arbeta för att genomföra en
förändring av nuvarande bussterminal där stravan skall vara att bygga ut en så
kallad dockningsterminal. Utredningsarbetet bör vidgas så att det inte enbart
omfattar de centrala delarna och terminalen utan även SLs behov att få fram en
ny bussdepå. Parterna skall härvid kontakta möjliga intressenter i syfte att gå
vidare med planering och genomförande i centrala Handen och nuvarande
depåområde. Sökandet efter intresseter inriktas mot att finna intressenter som
kan bidra till en innehållslig och gestaltningsmässig utveckling av
stations/terminalområdet i linje med vision 2015 för centrala Handen samt en
utveckling av nuvarande depåområde. Storleken av de kommande projekten medför
att intressenterna skall ha relevanta finansiella förutsättningar att vara en
drivande part i det arbete SL och kommunen har inlett."

Avsiktsförklaringen är bra, även om svenskan är dålig. Den är bra för att den är ett viktigt steg som tas framåt. Vi kan nu utveckla centrala Handen enligt den vision för 2015 som Haninge kommun och fastighetsägarna Stena, Fabege, Rudamco och Landic tog fram förra året. Första steget var att få till stånd den byggnation som Wallenstam nu uppför (196 hyresrätter) vid Poseidons torg. Nästa steg är denna avsiktsförklaring.

Etiketter: , ,

tisdag, september 07, 2010

Peter Olevik Dunder på Valpejl

Den som vill jämföra sina synpunkter mot riksdagskandidater kan använda sig av SR och SVT:s sajt Valpejl.se. Där finns även jag men en personbeskrivning och kommentarer till de svar jag lämnat till enkätens 50 frågor.

Sen visar Valpejl också ålder och inkomst. Mindre relevant kan jag tycka men det syns i kronor att jag vårterminen 2007 bland annat var heltidsstudent i nationalekonomistudent vid Stockholms universitet. Samtidigit som jag var student passade jag i och för sig på att extraknäcka lite i försvaret också. En övning till sjöss utanför Polen på några veckor och sen lite till. Så något CSN-stöd fick jag inte behålla.

Jag skulle nog kunna ses som ett exempel på varför det ska finnas begränsningar i studiestödssystemen. Önskvärt vore dock om det gick att lätta upp reglerna något för att inte träffa en kanske äldre studerande med familj lika hårt likviditetsmässigt.

Etiketter: , ,

lördag, september 04, 2010

Folkpartiet för försvarets skull

Därför Folkpartiet heter en mycket användbar handbok som jag och andra valarbetare bär med oss ut på kampanjer. Där står om stort som smått vad Folkpartiet gjort i regering, alternativen som presenteras från oppositionen och vad Folkpartiet vill göra under kommande mandatperiod.

Försvarets anslag skriver Officersförbundets Lars Fresker om på DN debatt idag. Folkpartiet har varit och är mycket tydligt angående försvaret. Allan Widmans blogg rekommenderas för den som vill följa det nära. Försvar av Gotland är en fråga där det är Folkpartiet övriga partier och det finns fler.

Förvisso är jag något partisk i frågan eftersom det rör mitt eget yrkesskrå. Men jag skulle nog ändå vilja hävda att där finns mycket som behöver läggas om och till för att uppnå ett rimligt försvar med balans mellan uppgifter och medel.

Folkpartiet tycker jag alla försvarsvänner i Sverige bör ta sig en titt på.

Lägg din röst på Folkpartiet 19 september!

Etiketter: , ,

fredag, september 03, 2010

Haninge först med ED95

Stockholm (sic!) är först i världen med publik station rapporterar Teknikens värld. Jordbro företagspark i Haninge är alltså först i världen. Nästa steg jag hoppas vi kan ro iland är fordonsgas.

Genom ED95 täcks många behov för tunga fordon men gasen skulle kunna underlätta även för privatbilismen att ställa om. Idag är närmsta gasmackar Skogskyrkogården och Årsta, bägge i Stockholm. Jordbro vore ett bra nästa ställe eller kanske det kommande Albyberg för vilket en detaljplan är under framtagande.

Etiketter: , ,