fredag, december 13, 2013

Parklife, vinnaren i Europan 12 för Haninge

Haninge är en av fem platser i Sverige som deltagit i den europeiska arkitekttävlingen Europan 12. Idag presenteras det vinnande förslaget, Parklife.

Det tillsammans med andrapristagaren och två förslag som vunnit hederomnämnande finns nu att se och läsa om på kommunens hemsida www.haninge.se/europan

Det vinnande arkitektkontoret ska nu bjudas hit till Haninge och så kommer arbetet med att utveckla deras och andra goda förslag börja.

Peter Olevik Dunder (FP)


Etiketter: , , ,

torsdag, december 12, 2013

Parkeringar i Dalarö, nya och förändrade

Tidningen Skärgården skriver idag om att Dalarö kan få fler parkeringsplatser. Rätt så! Fler platser är dock endast en del av lösningen, vilket jag också uttalar i Skärgården. 

Prissättning som styr till ett mer jämnt nyttjande vore en förbättring. I dagsläget används inte Schweizerdalens tomtägarförenings betalparkering i den omfattning som är möjligt. Fler skulle kunna ställa sig och betala i Schweizedalen för att sedan gå till badet eller Askfatsahmnen med mera.

Peter Olevik Dunder (FP)

Etiketter: ,

onsdag, december 11, 2013

Byråkrati är en del av demokrati

Höstens stora rikspolitiska bråk har handlat om hur svensk lagstiftning om statens budget ska tolkas. Andra stora frågor som svensk skola så är partierna i stort överens om Folkpartiets skolpolitik, med ett eget lager av fernissa på ytan.

Märkligt kan tyckas. Men utfallet kanske är en följd av det som Viktor Barth-Kron beskrev i DN för en månad sedan, Jakten på den försvunna mitten.

Nu är den här frågan något allvarligare än att det endast berör en ytterst liten del av statens budget. Det är hela regelverket kring statens budget som står på spel! Hittills har för få inom media speglat detta och allvaret kring frågan. Obegripligt nog har riksdagsoppositionens företrädare tillåtits basunera ut sina pratminus utan att följdfrågor ställts. Äntligen kunde en vändning nyligen ses i tidningarna, även att röstningen i kammaren sedan blev nederlag för Sverige.

Både Folkbladets Widar Andersson (S) och Dagens Nyheters ledarredaktion (oberoende liberal) tog upp riksdagsförvaltningens rättsutredning och avkräver oppositionen ansvar.

Byråkratin gynnar demokratin, generellt och så även i detta fall. Att med allt annat än bred politisk enighet omkullkasta två årtionden av praxis som tjänat Sverige väl är hårresande. Vill de fyra oppositionspartierna (S, SD, MP och V) ha ett annat budgetregelverk kan de driva igenom en sådan lagstiftning. Nu försöker de sig på kortsiktiga politiska poänger, och saknar uppenbarligen ansvarskänsla. Beklagligt och beklämmande.

En from förhoppning är att väljare ska straffa S-SD-MP-V på valdagen i september nästa år. Politik i Sveriges lagstiftande församling, riksdagen, må gå i både den ena och andra ideologiska riktningen men det är med lag landet ska byggas.

---

Uppdatering 2013-12-12: Dagens Nyheters huvudledare idag tar också upp frågan, under rubriken Fortfarande hälften kvar. Även att det varken med den av riksdagen beslutade budgeten med höjd brytpunkt eller den av riksdagsoppositionen nu framröstade ändringen av den delen i budgeten är så att marginalskatten på arbete kommer "så lågt" som hälften kvar.

Etiketter: , ,