tisdag, januari 30, 2007

Vald i förtroende och Liberala gruppen

Har ikväll deltagit i både den av kommunen arrangerade utbildningen för förtroendevalda och Liberala gruppen. Liberala gruppen är ett initiativ från Fredrick Federley (c) och Annie Johansson (c); ett mycket bra initiativ tycker jag!

1. Den kommunala utbildningen hade ikväll temat Vald i förtroende och under rubriken Uppdrag och roll skulle Erik Nilsson (s) tala. Han valde rubriken Gisslan, pratkvarn eller ledare och mycket av det han tog upp om arbetet som förtroendevald fritidspolitiker tror jag mig kunna få nytta av. Talaren var en charmerande pragmatiker med mångårig erfarenhet som fritids- och heltidspolitiker.

Bland annat tog han upp frågans makt; att få, väl valda och upprepade frågor kan vara ett viktigt styrinstrument. Det här är något som kommundirektören i Haninge Madeleine Sjöstrand talat om tidigare när hon besökte folkpartiföreningen, så Nilssons upprepning av det här befäster min tro till ett sådant tillvägagångssätt som varande verkningsfullt.

Även annat av vikt och värde sades men genom att bara nämna konceptet styr genom att fråga hoppas jag det stannar i minnet.

2. Liberala gruppen var väldigt inspirerande. De tre talarna var Ulrica Fors (företagare), P J Anders Linder (politisk chefredaktör) och Maria Rankka (chef för Timbro).

En sammanfattning av vad som skedde vid Liberala gruppen postades av Annie Johansson kl 23:11, därför väljer jag att avstå från att författa en resumé. Jag lär dock återkomma till kvällens ämnen vid ett flertal tillfällen, både på bloggen och i politiken, frisinnet föder framgång.

måndag, januari 29, 2007

Utfryst och insnöad på tundran

Göran Greiders kolumn i dagens Metro gick under titeln "Normalitet på tundran". Efter att ha läst Greiders text så reflekterar jag över att han förutom tankar kring mordet på åttaåringen nämner en del av problembilden i psykitrin och rundar av med tundra som en liknelse för marknadsekonomi; allt detta utan att egentligen gå på djupet och dra några kopplingar till bakomliggande faktorer och lösningar.
Greider skriver bl.a. "Den som idag skrivits ut från psykiatrin faller fritt genom samhället. Att få ett jobb på den hårda arbetsmarknaden är i princip omöjligt - där finns ingen plats för den som är annorlunda, avvikande, eller inte högproduktiv.

I dag är samhället mycket hårdare än för bara tjugo, trettio år sedan - samtidigt som antalet vårdplatser i rättspsykiatrin minskat drastiskt"
Att de som är annorlunda, avvikande, eller inte högproduktiva slås ut av dagens höga ingångslöner är visserligen en problem som drabbar alla, även om arbetarrörelsen (dit Greider även hör) inte vill se sambandet.

Att psykitrin nedmonterats av tidigare regeringar har uppmärksammats av Folkpartiet och redan (2006-08-05) före valet fördes rapporten "En nystart för svensk psykiatri" fram. Arbetet med att förbättra den svenska psykiatrin påbörjades sedan också, redan 2006-11-27 lades budgeten för hälso- och sjukvårdspolitiken ut på nätet. Den inledande texten på nätet lyder: "Satsningar på en upprustad psykiatri är ett av regeringens förslag i årets budgetproposition. Regeringen föreslår att 500 miljoner kronor avsätts för personer med psykisk sjukdom och psykiska funktionshinder 2007."

På den kommunpolitiska fronten hade folkpartiföreningen i Haninge KPG ikväll, och det verkar kunna bli en riktigt intressant början på året i både partiet och nämnderna.

lördag, januari 27, 2007

Matematik och integration

Läste i DN om att det i Stockholms stad bedrivits ett projekt kallat "Matematik på modersmål".

Projektets tillvägagångssätt framgår till viss del av namnen, samt i följande beskrivning "
I projeket [sic!] har elever med modersmål som arabiska, farsi, somaliska och sorani erbjudits tvåspråkig matematikundervisning på fem skolor. Eleverna har oftast haft en lärare som både varit utbildad i matematik och modersmål."; men vad som inte framgår är det huruvida eleverna varit en integrerad del av den övriga skolan, har de kunnat delta i den ordinarie undervisningen?
"Professor Ubiratan D'Ambrosio, etnomatematikens grundare från Brasilien, har på inbjudan av Nationellt centrum för matematikutbildning föreläst bland annat på KTH om sin etnomatematik.

DN fick möta honom vid hans besök på Rågsvedsskolan. Han fick inblick i den tvåspråkiga matematikundervisning som pågår för arabisktalande och somalisktalande elever.

Elever i den arabiska gruppen hade varit 3 månader upp till ett år i Sverige och de blandade friskt svenska och arabiska för att förstå sin arabisktalande matematiklärare Nada Ayoubs matematiska exempel.

När professorn klev in bland eleverna i klassrummet så började de prata engelska och det blev en härlig stämning mellan eleverna och den mycket ödmjuka Ubiratan D'Ambrosio.
"
Mellan raderna framgår att de arabiska eleverna gått i skola och bl.a. lärt sig engelska innan de kom till Sverige. Det är också tydligt att det krävs en gruppindelning utifrån modersmål vilket endast lämpar sig för skolor där antalet elever med ett visst modersmål är tillräckligt stort.

Frågan är dock hur pass integrerade dessa elever är i övrig undervisning? De arabiska eleverna i artikeln torde kunna delta i den ordinarie engelskaundervisningen; och eftersom projektet endast rör matematik deltar de förmodligen i den övriga undervisningen på svenska, modersmålundervisning undantaget.

Priset för denna typ av undervisning blir att elever i invandrartäta områden där en grupp är tillräckligt stor för att bilda en egen klass skiljs från övriga elever. De elever som skiljts ges goda möjligheter att utveckla sina kunskaper men sämre möjligheter att lära känna elever med andra språk; m.a.o. kortsiktigt sämre integrationsmöjligheter. Långsiktigt leder goda kunskaper till jobb vilket har identifierats som en viktig faktor för integration.

Varför språk är viktigt för att uppnå goda resultat i matematikundervisning tas upp i en artikel på Stockholm stads hemsida.

Min fråga blir: Hur ska vi i Haninge på bästa sätt använda oss av olika språk i undervisningen?

Något för mig att tänka på när jag nu ger mig ut och skidar i spåren vid Rudan.

tisdag, januari 23, 2007

Fri debatt, fyra partier

Lars Leijonborg drog idag på allvar igång den fria debatt som jag hoppas ska kunna prägla den här och de kommande mandatperioderna för Allians för Sverige. Leijonborg och Dan Kihlström (kd) intervjuades av SR P1 Studio Ett om folkpartiets nya mediapolitiska program: Frihet, mångfald och kvalitet.

I december kom Vision Sverige 2014. Det är ett avstamp för framtiden och helt klart ett folkpartistiskt dokument med allt vad det innebär. Jag skrev redan då om 2014 efter att jag varit på Liberala klubbens träff.

Att de fyra allianspartierna kan ha en fri debatt som utvecklar politiken är centralt för att vi ska fortsätta att vara trovärdiga. Det går inte att luta sig tillbaka och hävda att alla ska med på samma politik, det krävs ständig utveckling och att våra partiers politik bryts mot varandra och för oss vidare.

Särskilt viktigt blir det när som nu oppositionen på riksplanet inte kommer med något eget. Debatten riskerar att sjunka till låga nivåer om inte förslag ställs mot varandra; exempel på det är den smutskastning som arbetarrörelsen (LO/SAP/SSU) genom IF/Metall i Norrbotten ägnat sig åt.

En livaktig politisk debatt behövs både för att vår politik för framtiden ska komma allmänheten till känna samt för att våra fyra partier är just fyra partier i allians och inte ett stort parti.

lördag, januari 20, 2007

Student

Från och med måndag är jag tjänstledig för studier. Under våren ska jag bland annat läsa Nationalekonomi vid Stockholms universitet.

Förutom att tillägna mig ämneskunskaper får jag förmodligen nya perspektiv på livet när jag nu på heltid ska läsa en eftergymnasial utbildning som inte är på internat. Enorma mängder tid för studier och fritid har släppts lös i min kalender; ett Mecka för utmaningar i självdisciplin och prioriteringar.

På den lokalpolitiska fronten har mitt engagemang som ersättare i Barn- och utbildningsnämnden börjat; inläsning, förankring och möten.

söndag, januari 14, 2007

Liberaler, Skandinaver och Nordister

Deltog igår eftermiddag vid en träff med temat: ”Mot en skarpare liberal profil 2010”. Träffen anordnades av fp-riksdagsledamöter från Stockholms län och stad. Riksdagsmannen Gunnar Andrén agerade värd och moderator. Riksdagsmännen Fredrik Malm, Carl B Hamilton och landstingsrådet Maria Wallhager agerade panel.

En stor bredd av ämnen avhandlades, från internationella till landstingskommunala. Förutom anföranden av panel och värd så frågade, ifrågasatte och talade många av deltagarna. Jag fann träffen mycket givande och anser mig kunna ha nytta av mycket av det som sagts. Sakfrågorna i sig var och är roligt och givande att diskutera; positivt på ett annat sätt var att få bekräftat hur väl förankrad socialliberalismen är bland oss som var där, det märks att vi är i ett idéburet parti.

Efter lördagens möte for jag med InterCity 183 till Göteborg. Resan inte bara gick genom Sverige, tåget jag åkte med stannade dessutom på en hel hög mindre orter. Lite exotiskt att få uppleva stationer som Örebro södra. Syftet med blixtvisiten på västkusten var att i dag delta som adjungerad vid Föreningen Nordens ungdomsförbunds styrelsemöte. FNUF "är en partipolitiskt obunden och ideell förening som arbetar för ett ökat nordiskt samarbete inom bland annat näringsliv, utbildning, kultur, media och miljövård." För Haningeungdomar och andra i regionen som är nyfikna på övriga norden rekommenderar jag FNUF:s lokalavdelning här i Stockholm.

Så lite om vädret:
Blåsten var påtaglig i morse när bussen jag åkte med bokstavligen kröp över bron från Hisingen. Blåsten gjorde sig även högst påtaglig genom att tågtrafiken från Göteborg ställdes in, så tåget jag bokat biljett på blev inställt. Efter att ha varit tvungen att boka en flygbiljett för att komma hem i tid så är jag nu är åter i Handen; hoppas blåsten för med sig ordentligt med snö också så att det blir möjligt att åka längdskidor.

På den lokalpolitiska fronten tar arbetet fart efter julen. Själv ser jag fram emot att få delta i arbetet som ersättare i Barn- och utbildningsnämnden.

torsdag, januari 11, 2007

Yrkeshögskola – del 2

Den 2 december började jag skriva lite om yrkeshögskolor. Nu har DN uppmärksammat SOU 2006:115, som Utbildningsdepartementet idag presenterade. Här två citat från DN-artikeln som jag i övrigt anser kan lämnas oläst;

…Anders Franzén som lett utredningen. Han vill att utbildningarna ska samlas under en myndighet, som bland annat får ansvara för finansiering och uppföljning.

- Studenterna får en tydligare bild av att det finns utbildningar som kan fördjupa och bredda deras kompetens. I dag tror man att det bara finns högskola, säger Franzén.

Även den nya regeringen är positiv till utredningen.

Att utredaren kommer fram till att finansiering och uppföljning ska ligga på samma myndighet verkar i mina ögon som en kopia av Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning, http://www.ky.se/kymyndigheten.html. Visserligen kan en myndighet användas för att agera controller men att varför ska en separat myndighet för uppföljning av yrkesutbildningar instiftas?

Redan idag finns högskoleverket hsv.se (inte att förväxla med verket för högskoleservice, vhs.se) och skolverket (inte att förväxla med myndigheten för skolutveckling). Skolverket har både grundskola och gymnasieskola vilket är en enorm bredd; medan högskoleverket har högskolorna vilket redan i dagsläget innefattar yrkeshögskoleutbildningar. Om nu yrkeshögskola ska inrättas som en definierad skolform så bör högskoleverket ges ansvaret istället för att en ny myndighet inrättas.

Utredningen rör eftergymnasiala yrkesutbildningar vilket är en stor bredd. Redan 2004 berördes KY-utbildningarnas framtida utveckling med avseende på Bologna- och Köpenhamnsprocesserna, (Departementsserien 2004:2, sid 42). Frågan då var ska KY-utbildningarna föras, till högskola eller yrkesutbildning? Finland har yrkeshögskolor och dessa ger yrkeshögskoleexamina och översätts till Bachelor. I dagsläget krävs i Sverige 120p/180hp för kandidatexamen/Bachelor; för examen från KY-utbildning ställs dock lägre krav.

Skolverket har en överskådlig och trevlig sammanställning av utbildningsväsendet i Sverige. Kanske är det dags att på allvar ifrågasätta gymnasieskolornas praktiska program om det efter tre år där ska krävas ytterligare skoltid för att kunskapsmässigt ha en yrkesutbildning det vill säga vara facklärd.

En parentes i sammanhanget kan nämnas att SCB kategoriserar en individ som facklärd efter två års utbildning efter grundskola, är det månne det tvååriga gymnasiet som spökar i statistiken. Det är enligt min uppfattning så att dagens gymnasieskola snarare har ett ideologiskt/politiskt syfte än ett utbildningsmässigt sådant för att motivera utbildningsinnehåll och utbildningslängd; låt icke detta fortplantas till yrkeshögskolan.

Jag anser at högskoleexamina och yrkeshögskoleexamina har mer gemensamt än vad yrkeshögskoleexamina och påbyggnad på praktiska gymnasieprogram har. Detta trots W.S.C.:s citerade ord i del 1 om yrkeshögskolan.

Yrkeshögskolorna bör även de omhulda konst och vetenskap medan påbyggnadsutbildningar till gymnasiets praktiska program bör fokusera på tillämpningar av och inom hantverket samt breddning av yrkeskunnande. Slutligen; underskatta inte det yrkeskunnande som skapas hos en individ (akademiker eller yrkesgesäll) när denna vid yrkesarbete omsätter sin kunskap i handling.

måndag, januari 08, 2007

Otillbörligt trams! Tillägg i ickedebatten.

Otillbörligt trams!

Kollade i morse in utdrag från morgontv på TV4.se och SVT.se, läst på flashback.info och läst diverse vänsterbloggar. Slående är hur olika vi över den politiska skalan bedömer läget, eller åtminstone hur olika vi väljer att presentera vår syn på läget.

Har nu ikväll läst DN:s, SR:s, m.fl.:s uppdateringar för att se om något skett under dagen. Visserligen har Vostok Nafta uttalat sig och meddelar att det som skett har gjort så enligt praxis; Peter Eriksson har då tonat ner sig men här i bloggosfären är läget fortfarande låst.

Varför är läget så låst? Är det TV4 som satt tonen redan 13 decemeber 2006 med rubriken "Fem miljoner i optionsvinst för Bildt"? Eller återigen TV4 28 oktober 2006 när reportern frågar ungefär såhär: Kommer du göra något som kommer allmänheten till del? Bildt svar är då att: Huvuddelen kommer allmänheten till del för det går i skatt.

TV4 har just nu en webfråga under artiklarna kring Bildt; frågan lyder:
"Var det rätt av Bildt att lösa in optionerna?"

Hur kan det anses relevant? Både TV4 och många vänsterbloggar ställer ungefär samma fråga. Den frågeställningen kan som jag ser det närmast översättas till: Var det rätt av Bildt att få betalt för utfört arbete?

Bilden jag lagt in har jag fått och den innehåller fråga och resultat tillsammans med den i skrivande stund aktuella ställning i TV4:s webfråga.

Själv röstade jag för, eftersom jag anser att det är rätt att få betalt för utfört arbete.


Söndagskvällens intervjus inledning med reporterns redovisning av det som kan debatteras som grundfråga, påstående eller påhopp: "Varför valde han att ta emot de här pengarna från Vostok Nafta" "4,8 miljonerna i vinst från det bolag som vill hålla sig väl med regeringen"

Vinsten är för att bolagets aktiekurs har stigit, vinsten således kommer av att någon annan köpt de aktier Carl Bildt köpt för sina optioner. Grundfrågan synes mig vara om det är okey att tjäna mycket pengar; där i jantelagen, där går mycket av skiljelinjen. Dock bedömer jag att politiska motiv för opposition och sensationella motiv för media väger tyngre än simpel jantelag.

söndag, januari 07, 2007

Höna av en fjäder - Hembränt på Nafta


Fick ett upprört telefonsamtal ikväll; Carl Bildt är på TV4, ni måste kolla! Sagt och gjort TV4.se Nyheterna.

Sökt lite på nätet om andra som tar upp händelsen.

Timo Söderlund: "Det som är klarlagt, är att Carl Bildt vare sig handlat olagligt, felaktigt eller gjort något regelvidrigt. Istället handlar frågan om att han i medias ögon borde tackat nej till ersättning för ett uppdrag han ägnat sig åt under 4 år, innan han tackade ja till att ta på sig ansvaret som Sverige utrikesminister."

Per Westberg: "
Carl Bildt har intervjuats i TV4 och där var han arg. Men jag har svårt att förstå varför han skulle avstå från sina optioner. Alla sansade bedömare måste inse att optionerna avser ersättning för nedlagt arbete och inte kompensation för framtida tjänster. Det är ju helt barockt att tro något sådant."

Via TV4:s hemsida finns en pdf-fil info om Vostok Naftas optioner; den har en kamrat till mig gjort om till gif-fil och rödmarkerat informationen om Carl Bildt. Så här invid står att läsa att optionerna delats ut 2005 och för att kunna utnyttja optionerna var detta tvunget att ske innan den 15 december 2006.

Nyhetsrapporteringen sedan Alliansens valseger har, upplever jag handlat om ministeravgångar, förändringar i a-kassan och en eventuell ny s-ledare. Däremot har inte oppositionen lyckats få media på egna politiska frågor. Jan Eliassons skor har väl fyllts av Carl Bildt, Sveriges nye utrikesminister Bildt är en internationell statsman vilket väl ersätter en internationell diplomat. Således är Bildt en nagel i ögat för oppositionen, Eliassons avgång lämnade inget tomrum.

Nu tar opposition och media chansen att spela på misstänkliggörande, korrupta ministrar och höga löner.

Bildt fick ersättning för styrelsearbete han genomfört. Miljonbelopp och mutor står nu på förstasidorna i media, inte något relevant. Hela mediauppståndelsen är en pseudofråga; för när Bildt år 2005 tilldelades optionerna, vilka tippade honom då som nästa utrikesminister?

Otillbörligt trams!

lördag, januari 06, 2007

Facket och tredje man

Att facket slår till mot tredje man verkar snart nog bli följetång, det som uppmärksammats mest är händelserna i en saluhall i Göteborg, men även företag i Smålandsstenar utsätts företag för liknande aktioner. I Göteborg är det Hotell och Resturang Facket samt Svenska Transportarbetareförbundet; i Smålandsstenar är det Skogs- och Träfacket; alla tre fackförbunden är LO-fack.

SR Jönköping rapporterade (2 jan 07) om riksdagsmannen Bengt-Anders Johansson (m) som tar upp en i dessa dagar högst aktuell fråga:
"Johansson tycker nämligen att det är fel och orättvist att fackets blockad mot företagen Ji-Ma och Skandrotrade i Smålandsstenar även drabbar andra företag än de som är direkt inblandade."

"- Jag vill inte säga att jag kräver en lagändring, men jag vill se hur man kan avskärma möjligheten att bredda ut konflikter så att det får oproportionella nivåer, säger Johansson.

Per-Åke Pålsson är ombudsman för skogs-och träfacket, och han är starkt kritisk till Bengt-Anders Johanssons idé.

- Det är ju därför vi sätter in sympatiåtgärder, det ska ju drabba tredje part!"

Enligt Skogs- och Träfackets hemsida hade de inga medlemmar på företaget. Likheterna med konflikten i Göteborg finns och rätt och fel i konflikten kan debatteras och åsikterna går ofta isär, inte helt sällan över den politiska skalan. Det jag vill fokusera på här är att båda konflikterna går ut över företag som inte har med konflikten att göra!

Sympatiåtgärder är enligt min uppfattning sådant som genomförs när ett fack inte själva har påverkansmöjligheter som är stora nog för att uppnå önskad verkan. Exempelvis om Transport slutade att hämta sopor hos en företagare därför att det fack som är i konflikt med företagaren inte själv kan utöva påtryckning. Sympatiåtgärder är undantagna fredsplikten, det innebär att ett fack som slutit kollektivavtal ändock kan strejka lagligt och utan att det anses som avtalsbrott om ett annat fack strejkar. Undantaget gör således ett företag som slutit kollektivavtal med vissa av de fack som är representerade på en arbetsplats kan drabbas av åtgärder från samtliga om ett fack utan avtal väljer att inleda konflikt. Att sedan tolka detta som att företag som har avtal och inte är del av konflikten ändå ska drabbas av konfliktåtgärder är i mina ögon extremt märkligt.

Återigen, när och hur ska Socialdemokrater (LO, SAP, SSU), socialister eller andra ur vänsterrörelserna försvara dessa tilltag?

Redaktionellt material?

Under rubriken Tekniker sökes - Hittelön för tips skrev en DN-reporter (4 jan 07) bland de kortaste redaktionella texterna jag sett. Den marknadsför ett företags rekryteringskampanj, eller så erbjuder den läsarna information om att det finns pengar att tjäna som privat arbetsförmedlare.

Kanske är det så här framtidens arbetsförmedling kommer att gå till i bristbranscher. Övriga branscher behöver också förbättringar främst för alla små- och medelstora företags skull, det är inte görligt att hantera strömmen av inkomna ansökningshandlingar som enligt utsago drabbar de företag som anmäler lediga jobb till arbetsförmedlingen.

Att vissa arbetsförmedlingar börjat besöka företag och fråga vad vilka anställningsbehov de har är en början. Kanske går det att förnya och effektivisera nuvarande statliga arbetsförmedlingsorganisation. Tilldelning av medel (pengar) i förhållande till antalet förmedlade jobb skulle inte det kunna premiera de effektiva arbetsförmedlingarna och rensa ut de ineffektiva? Nja, inte riktigt. Arbetsförmedlingar på mindre orter i exempelvis vissa hälsingekommuner skulle slås ut och detta inte för att de är så extremt ineffektiva utan för att deras klientel inte är benägna att flytta till arbeten.

torsdag, januari 04, 2007

Näringsdepartementet eller arbetsmarknadsdepartementet?

SR Ekot rapporterar idag den 4 januari att näringsdepartementet har ett förslag om a-kassan. Sedan den 1 januari så har näringsdepartementet inte ansvar för arbetslivs- och arbetsmarknadsfrågor, det har istället arbetsmarknadsdepartementet. Inget av de två departementen har något pressmeddelande om det a-kasseförslag Ekot rapporterar om, men så håller sidan regeringen.se att uppdateras under januari så det kanske kommer.

”Hittills har tid i Ams-åtgärd legat utanför arbetslöshetsförsäkringen och en person har kunnat förlänga ersättningstiden genom att gå emellan a-kassa och Ams-projekt. Enligt förslaget skulle det nu allså [sic!] inte längre vara möjligt.”
Det Ekot tar upp verkar bra, a-kassa och ams-projekt kan inte ersätta arbete. Personer som efter 300 dagar med a-kassa/ams inte återgått till arbete borde erbjudas ett nystartsjobb inte mer bidrag. Med nuvarande utformning av nystartsjobben krävs 365 dagar av personer 25 år och äldre såvida de inte beviljats uppehållstillstånd de senaste 3 åren. Kanske får vi se en ändring i antalet dagar om Eko-förslaget går igenom.

onsdag, januari 03, 2007

Sopberg och språkförslag

Stockholm må vara Sveriges största stad de spännande svenska nyheterna kommer nu från de näst- och tredje största städerna, Göteborg och Malmö.

Göteborg
Företag med kollektiv avtal får inte sina sopor hämtade. Transportarbetareförbundet sympatiserar nämligen med HRF och det väljer de att visa i handling, enligt DN/TT 22 dec 06 och 2 jan 07. Huruvida konflikten mellan HRF och Wild'n Fresh är rätt eller fel som konflikt råder det delade meningar om, men att sympatiåtgärderna som nu gör att företag som inte på något vis är part i någon konflikt ändock drabbas är förkastligt. Jag kan svårligen se hur arbetarrörelsen (LO, S, SSU), SAC eller övriga vänsterorganisationer skulle kunna försvarar detta tilltag.

Journalisten och bloggaren Thomas Frostberg ställer i en blogpost frågan: "Hur ska facket förhålla sig till en ny europeisk och internationell arbetsmarknad?" Vidare kan frågan ställas: Hur ska ickesocialister i LO-dominerade yrken organisera sig för att undgå partipolitiseringen av deras fackliga frågor? I somras bloggade jag om att LO-facket SEKO stod bakom en så kallat partipolitiskt obunden organisation. Det är min bestämda uppfattning att fackligt arbete inte gagnas av partipolitiska kopplingar, fackförbund ska företräda sina medlemmar inte endast ett visst partis medlemmar.

Malmö
Partikamrater till mig föreslår enligt SR, SvD, DN, m.fl. att svenska ska talas under lektioner. Jag upplever inget revolutionerande i förslaget, men så gick jag hela min grundskole- och gymnasietid i klasser där alla talade svenska undantaget det år jag gick i skola på Nya Zeeland.

Jag förmodar att situationen i Malmö är sådan att förslaget är lämpligt; SR intervjuade två ungdomar på en fritidsgård i Helsingborg där ett liknande förslag tydligen implementeras. Ungdomarna var positivt inställda till att så skedde.

Ett citat ur DN-artikeln.
"Integrations- och jämställdhetsministern Nyamko Sabuni (fp) säger till TT att hon ser förslaget som en pedagogisk lösning på skolor med många elever med invandrarbakgrund. Men hon vill inte se lagstiftning varken på nationell eller kommunal nivå, eftersom skolors elevstruktur ser så olika ut.

- Jag tycker det är upp till varje skola att själv bestämma om det finns behov för en sådan regel. Särskilt i storstadsområdena finns det skolor med stor del elever med invandrarbakgrund, och för många av dem är det bara i skolan de har möjlighet att prata svenska, säger Nyamko Sabuni.
"

Gott och väl kan kommunpolitiker hitta lösningar på problem de upplever, söka stöd för förslag och implementera dessa i den kommunala skolan förutsatt att eleverna kan välja en friskola; då blir valet individens!

I dagsläget kan kommunpolitiker motsätta sig en etablering av en friskola. Om malmöpolitikerna motsätter sig friskolor där andra eller flera språk talas på lektionerna kränker de individen. Men att införa svenska i den kommunala skolan är i sig bara ett nytänkande vars syfte torde vara att gagna eleverna, här finns ingen kränkningen valet är individens då andra skolor (friskolor såväl som andra kommuners) är nära.