fredag, juli 31, 2015

Skadan av en ryckig energipolitik

Belgien vänder 180 grader om två av kärnkraftsreaktorerna i landet, berättar EU Observer. Istället för att avvecklas i år 2015 ska de två reaktorerna drivas vidare till år 2025. Jag tror det skapar problem för Belgien.

Genom att på målsnören förlänga 10 år på två reaktorer så säkrar Belgien sin energiförsörjning men förlorar samtidigt på lång sikt. För om ett lands politiker ändrar regelverk på kort sikt så slås investeringskalkyler omkull. Det är långsiktigt dåligt.

I sak så kan säkert reaktorerna gå 10 år till, det är inte det jag ifrågasätter. De kanske t.o.m. kan gå längre än så med bibehållen säkerhet. Problemet ligger i att framtida investeringar kommer ha större osäkerhetsmarginaler och därmed bli dyrare. Både kärnkraften i Belgien och andra energislag lär bli dyrare när risken i en investering blir större. Förutom kapitalförstöringen att avveckla något innan deras livslängd är slut så slår kortsiktigheten således bredare.

Peter Olevik Dunder

Ps. Jag är fortsatt framtidsoptimist. Och vill allt jämnt att Sverige ska satsa på 4:e generationens kärnkraftverk. Detta så att dagens och gårdagens kärnavfall kan användas som nytt bränsle och få väsentligt kortare slutlagringstid. Ds.

Etiketter: ,

torsdag, juli 30, 2015

BNP +3 procent! Det bådar gott.

Dagens Industri med flera rapporterar att BNP går upp klart över förväntan. Ja, 3 procent! Det bådar gott tycker jag. 

Problemet för Sverige ligger i att reformer inte görs vilket gör att vi som land blir än mer exportberoende. När exportens andel växer ökar vår sårbarhet också. Däri ligger en problematik. Sverige behöver inhemska reformer så att fler gynnas och kan stå på egna ben. Beskattning av exportföretag och anställda kan bidra till transfereringar men det är lindring snarare än bot.

Reformer som gör att också de som idag står långt från arbetsmarknaden bereds plats/möjligt att kliva in, det är vad Sverige närmast akut behöver. Därtill behövs tre saker till:

  1. Lägre beskattning på arbete generellt. Sånt kan ske på flera sätt, med olika effekt. Högre grundavdrag, statlig skatt utan brytpunkter och progressiva arbetsgivaravgifter är tre exempel.
  2. Modernare trygghetssystem. Danskarnas flexicurity brukar tas som exempel. Poängen är att ha system som individen tar med sig oavsett arbetsgivare, fack eller bransch. 
  3. Ökat fokus på arbetskraftsinvandring. Sverige kan gynnas än mer genom att företag får lättare att anställa personal från hela världen. Det gäller att Sverige då står sig i konkurrensen om de bästa - world wide.  

Peter Olevik Dunder

Etiketter: , , ,