onsdag, februari 23, 2011

Bostadsmarknaden, ränta och ränteavdrag

Mycket kan sägas om bostadsmarknaden i Stockholm eller för den delen Sverige. Fungerar gör den tyvärr inte. Bättre kan det bli med den nya ägandeformen äganderätter, bara bankerna börjar våga låna ut även till dessa.

På tal om att låna ut så har Carl B Hamilton (FP) nu drivit en ganska ensam kamp för sänkta ränteavdrag. Nu får han medhåll av fler, än mig och andra Folkpartipolitiker, nu även Bostadskreditnämnden. Bostadsbubblor är som det visat sig i t ex USA 2008 inte nyttigt. Högre bostadspriser i storstäderna ger dock möjlighet till ökat bostadsbyggande utan att behöva åtgärda t ex oligopolproblemen på byggmarkanden så förespråkare kommer finnas. Jag ser det inte som långsiktigt hållbart och förordar därför starkt den lösning Carl B föreslår.

Den 15 febr skrev Carl B i sitt nyhetsbrev: "Sänkt värde på ränteavdragen är en åtgärd som med kirurgisk precision skulle kyla av bostadsmarknaden och möjliggöra en för alla lägre styrränta och räntebana.

Ett sänkt ränteavdrag och ökad rörlighet på bostadsmarknaden genom sänkt flyttskatt (sänkt reavinstskatt vid försäljning av bostad) medför att riksbanken inte behöver höja räntan för alla företag och alla hushåll lika snabbt för att kyla av
bostadsmarknaden."

Etiketter: ,