tisdag, september 29, 2009

Folkpartiets internprovval, andra videon på min YouTube-sidaRingarna på vattnet från RUFS 2010 (Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen) sträcker sig bortom länsgränsen. En hållbar utveckling av Stockholmsregionen gynnar Sverige och därför är det så viktigt att ta steget fullt ut och även vara beredd att skjuta till infrastrukturmedel.

Filmen har även lite, som jag tycker, sköna bilder från den tätortsnära skogen vid Rudan.

Etiketter: , , , ,

lördag, september 26, 2009

Folkpartiets internprovval, första videon på min YouTube-sidahttp://youtube.com/OLEVIKDUNDER

Stort tack till Vincent Vensan Vukovic som gjort filmen.

Etiketter: , , ,

fredag, september 25, 2009

Skriftliga omdömen: Jan Björklund i TV4

Utbildningsminister Jan Björklund (FP) står upp för Haninge och för Sveriges lärar- och förskollärarkår. Björklund påtalar även att Haninges beslut är taget i bred enighet. Att så är fallet förstärker jag gärna, här har FP suttit i kommunledning sedan 1991 med olika koalitionsparter. Vi verkställde med kraft flumskolan och såg dess effekter. Vi valde då i bred enighet att vända utvecklingen, att ta vårt politiska ansvar och fokusera på kunskapsuppdraget. Det kräver att verksamheten följs upp. En del av det är skriftliga betygsliknande omdömen. Det fungerar och ändå vill några på riksplanet och de lokala trotskisterna tillbaka in i en återvändsgränd.Vanligen brukar M och S gruppledare framträda nu ska jag istället citera Carl Norberg (S) i Haninge: "Vad spelar det för roll om man skriftligt uppskattar individer i förhållande till vad samhället eftersträvar? Kommer individerna att lära sig mindre? Den minsta effekt som torde uppnås är ju i alla händelser att eventuella bristförhållanden kan uppdagas.

Ingen behöver väl göra varken mer eller mindre för att det sätts skriftliga omdömen? Och det som vederbörande upplever i form av olust genom detta har ingen förklaring i det skriftliga omdömet i sig, utan fastmera i den självsyn som individen ifråga har. Och då torde ju detta vara det mest effektiva sättet att uppdaga denna problemställning för att därigenom kunna åtgärda ett problem som annars kommer att växa sig starkare med tiden, och som i värsta fall till sist blir ohanterligt."

Etiketter: , ,

torsdag, september 24, 2009

Kvalitetssäkra verksamheten även i förskola och förskoleklass

Länsrätten ger Haninge kommun rätt, läs domen eller DN. Skolmyndigheternas märkliga lagtolkning är alltså felaktig, precis som hävdats tidigare.

Att verksamheter levererar torde vara okontroversiellt, men här som på andra håll finns någon form av rött skynke som hindrar. Märkligt kan jag tycka att dra en konfliktlinje vid något som så uppenbart fungerar.

Tur att vi här i Haninge har alla partier i nämnden med oss. Eniga för barnens väl.

______________________________________
Uppdatering: Se även Martina Mossberg och Robert Noord.

Etiketter:

måndag, september 14, 2009

Bara 100 jobbmail kvar

Lämnade jobbet (på kommunen) med bara 100 olästa mail kvar.


Bilden är från mitt jobb (i försvaret) de senaste tre veckorna då
jag varit tjänatledig från kommunen. Långt där borta syns ett
minröjningsfartyg.


1994 började Sverige röja minor i Baltikum. Nu är fler nationer med
och värdnationerna leder och planerar själva operationerna, så
utvecklingen har gått framåt för dem.


Inom säkerhetssamarbetet har de till och med gått om oss och anslutit
sig till NATO. Jag menar inte att det är okomplicerat eller
oproblematiskt att gå med i NATO-samarbetet men det är solidariskt
och det skulle kunna rädda svenska liv.