lördag, maj 29, 2010

Värderingar och identitet

Sverige är en trygg plats på jorden. Vi har i modern tid varit förskonade från krig på svensk jord och vi har genom entreprenörer och liberala reformer byggt upp ett välstånd. Jag vill att vårt Sverige, det du och jag bygger, ska vara en ljus framtid för fler människor. Det är en utmaning att politiskt hantera integration och det bör handla mer om att tillåta människor att lyckas än att hitta omhändertagandesystem.

En av killarna jag bor med ska snart iväg till USA:s ambassad för intervjuer för att erhålla visum. Drömmen om Amerika, där var och en är sin egen lyckas smed, gör att många väljer att söka sig dit. USA är attraktivt för många. Där premieras entreprenörskap men där tillåts även en annan och större tjänstesektor än i Sverige.

Jag tycker att det är hög tid för oss att tillåta fler tjänstejobb. Alla människor ska tillåtas bidra. Integration handlar inte bara om arbetsmarknaden utan även om att känna sig behövd/efterfrågad. En väldigt mänsklig reaktion för de som inte släpps är att efter ett tag bestämma sig för att inte vilja släppas in.

En mediantid på 7 år för att komma i arbete är därför av ondo på många sätt. Människor i arbetsför ålder måste få tillåtas bidra och tillåtas få lyckas. Fram för fler tjänstejobb! Bort med alla ideologiska skygglappar, systemkrångel och hinder. Släpp människors kreativitet fri.

Etiketter: , , ,

söndag, maj 02, 2010

Ledare för Folkpartiet i Haninge

Det är med tillförsikt och ödmjukhet jag axlar rollen som ledare för Folkpartiet i Haninge. Samtidigt med detta träder jag även in i ledningen för koalitionen i Haninge för Folkpartiets räkning. Prm 1, 2.

Utmaningarna är många och det är roligt att fortsätta driva det positiva arbetet att utveckla Haninge. Folkpartiföreningen i Haninge blickar även framåt till nästa mandatperiod och öppnar för dialog på sajten haninge.nu som lanserades i torsdags kväll.

Etiketter: ,