fredag, augusti 24, 2012

Spadtag för nytt sjöräddningsstationshus i Dalarö

Första spadtag togs i tisdag för Sjöräddningssällskapets (SSRS) nya stationshus i Dalarö. TV 4 Stockholm uppmärksammade händelsen samt att ett 60-tal personer deltog på plats. Montagebilder av byggnaden samt bild och länk till TV 4 ovan och nedan.

Sällskapets VD Rolf Westerström och stationens uppsyningsman Helge Skärlén samt undertecknad greppade spaden och inledde symboliskt bygget av det nya stationshuset. Byggnaden kommer ligga till vänster efter kanalbron och gå samma färgskala som Dalarö idrottshall som också ligger längs Dalarö kanal.

Sjöräddningssällskapets och annat frivilligarbete utgör en viktig grund för vårt gemensamma, vårt samhälle. Det offentliga som kommuner utgör också en viktig del av samhället. I rollen som företrädare för det offentliga bör kommuner även ge, i det här fallet, SSRS uppmärksamhet och visa uppskattning för allt det viktiga arbete som sker för samhället. En ny byggnad som denna förbättrar inte bara för SSRS utan även för Dalarö som ort. Åretruntverksamhet främjas och därmed en levande skärgård. Byggnaden är vidare förutom innehållsligt en blivande lokal institution även till utformningen med och bidrar till en levande ort i ständig utveckling.

Dalarö skans är en skans men orten Dalarö är inte Skansen. Dalarö har en stark kulturhistoria som ska värnas och vårdas och även en framtid som ska bejakas och ges utrymme. Stationshuset är en del av den framtiden, en ny årsring. Bokstavligt kommer nya årsringar även att växa runt knuten. Invid byggnaden kommer flera träd vara kvar, några tas bort och nya planteras.

Peter Olevik Dunder (FP)
Ordförande i stadsbyggnadsnämnden
Skärgårdsansvarig i kommunstyrelsen

http://www.tv4play.se/nyheter_och_debatt/nyheterna_stockholm?title=tv4nyheterna_stockholm_19_14&videoid=2211986

Etiketter: , , , , ,