tisdag, oktober 27, 2009

Nordisk Union med norska pengar och under dansk överhöghet

Nordisk Union som Utopia? Nja, men ett inlägg i debatten. Är unionstanken där vi ens vill hamna? Inte nödvändigtvis, vi kommer långt på självstyre men fler områden där vi samarbetar tätare skulle jag vilja se.

Hellre än utrikespolitik som Gunnar Wetterberg skriver om på DN debatt, eller reflektionerna som Per Westberg gör på sin blogg om (Kalmar och) norska pengar så tycker jag att sjukvård och utbildning är där vi ska börja.

Sjukvårdspersonal rör sig över gränserna redan idag och t ex islänningar åker till Sahlgrenska men mer samarbete inom specialistsjukvården är vad jag skulle vilja se.

Inom universitetsvärlden har vi kommit så långt att studenter kan bli antagna vid t ex svenska högskolor med betyg i norska eller danska istället för i svenska, sen är tentamenskraven andra. Ålänningarna studerar noga utvecklingen i det svenska skolsystemet för att åländska studenter inte ska utestängas. Allt sådant går att fila på för att få ner trösklar men det riktigt viktiga som jag ser det är att Norden ses som en utbildningsmarknad, dvs att specialiseringen och nischningen mellan nordiska högskolor ökar.

Etiketter: , ,

måndag, oktober 12, 2009

Demokratin för en tynande tillvaro i Ryssland

I valen 2006 hade FP Haninge besök från Jabloko S:t Petersburg. Då tilläts de fortfarande och de styrde till och med en stadsdel, i S:t Petersburg, med invånarantal motsvarande Haninge kommun. Förra året skickade FP brev till Jabloko då en av ledarna för partiet fängslats för att ha "gått mot röd gubbe" eller någon liknande påhittad orsak. Ryska domstolar förbjöd, på liknande grunder, partiet att delta i val där de "riskerade" att få väljarstöd. På deras hemsida nu kan man läsa om valfusket som förekommit, klart ledsam läsning. Demokratin för en tynande tillvaro i Ryssland.

Förra året var jag två vändor i Ryssland, först Kolahalvön i februari och sedan Karelen och S:t Petersburg i augusti. Blogginlägg: 26/8-08, 17/8-08, 10/8-08. Vid bägge besöken fick jag en något ökad förståelse för Ryssland, ryskt tänkande och rysk politik.

Putin och Putinpartiet Förenade Ryssland står för makten och stabiliteten, varför rösta på något annat? Varför rösta alls? Den uppfattningen jag fått är att Rysslands soffliggare bl a är intellektuell medelklass. Desillusionerade och eller ointresserade? Jag skulle förmoda det förra framför det senare.

Jag hoppas att vi får se den ryska skutan vända för den kurs som nu styrs leder djupare in i mörker.

Oppositionen utslagen i ryska lokalval, SR
Oppositionen utraderad i Ryssland, DN
Jabloko, partihemsida

Etiketter: , ,

tisdag, oktober 06, 2009

Välkommen Norge!

Sedan förra sommaren har vi i det då nytillträdda arbetsutskottet för Föreningarna Nordens Ungdomsförbund arbetar för att vara Norge behjälpliga med att få igång en egen ungdomsgren i Nordenrörelsen. Den 14 oktober stiftas Foreningen Nordens ungdom i Norge så äntligen, efter något års process.

Snabba ryck i sådana sammanhang får ändå sägas och nästa onsdag kan de som befinner sig i Oslo kl 10-15 på Haakon VII:s gate 9 delta i Diagnose: Norden. som är både seminarier och stiftande möte för http://www.norden.no/ung.

Att ha separata ungdomsorganisationer är en förutsättning för ett livaktigt nordiskt samarbete i förlängningen. Åldersklyftor kan överbryggas, det vet jag väl som växt upp med tre generationer på gården och i byn, men att ha det som ett grundkrav för att kunna delta stänger för många ute. Nu kan ungdomar i Norge själva driva sin verksamhet och därmed bättre tillgodose sina behov och önskemål om bra nordisk verksamhet.

Föreningen Norden i Norge har gjort ett fantastiskt fint arbete för att stötta ungdomsförbundet som varit och är i sin linda, det ska föreningen ha en stor eloge för och ett gott samarbete framgent lägger det även grunden för.

Redan den 23-25 oktober hoppas jag att vi åter får se norska observatörer vid Ungdomens Nordiska Råd i Stockholm.

Etiketter: , ,

torsdag, oktober 01, 2009

Folkpartiets internprovval, tredje videon på min YouTube-sida

En resa till Mariehamn och en appell för Regionalpendeltåg. Följ med från Handen på Södertörn till Mariehamn på Åland.

Prioritering av något betyder att något annat får stå tillbaka. Det ska inte stickas under stol med att några därmed blir missnöjda. Regionalpendel anser jag ska prioriteras, då binder vi samman Stockholmsregionen bättre.

Etiketter: , , ,