fredag, mars 27, 2009

De(S)information för destruktion av Sverige

- System error -

- eller vad blev slutsatsen när Sahlin och Östros räknade fram förslaget de nu presenterar på DN debatt? Magnus Andersson uttrycker det enkelt och klart: höjda skatter skapar inte jobb.

a) 5 miljarder kronor i ökade skatter leder med allra största sannolikhet till minskat skatteunderlag på annat håll i samhällsekonomin.

b) Möjligt att Sahlin-Östros räknat på ännu högre skatteuttag och att 5 miljarder är effekten efter de skadliga effekterna som skatteförslagen ger dragits ifrån.

Det vore, oavsett vilken av de två som är gällande, fortfarande intressant att se Sahlin-Östros kalkyl för att kunna bilda sig en uppfattning av hur mycket av vår välfärd S är villiga att offra för att driva igenom sina skattehöjarplaner.

Etiketter: ,

tisdag, mars 17, 2009

Är det moraliskt rätt av kommuner att leva av staten?

Regeringen har sparat i högkonjukturen och även realiserat tillgångar som Absolut Vodka till stort gagn för folkhushållet. Även kommuner har ett ansvar att spara i ladorna, men kommunalt självstyre till trots så är Sverige uppbyggt som en enhetsstat och det är riksdagen som dikterar villkoren för kommunerna.

Den kommunala skattebasen har inte samma bredd som staten och även om staten får lida när a-kassorna stjäl mer utrymme så är det kommunerna som står för det yttersta skyddsnätet. 

Samtidigt ska inte det yttersta skyddsnätets del av den kommunala ekonomin överdrivas. Den stora påverkan som kommer att ske i kommunsektorn är som SKL påpekar, att alla verksamheter ser om sitt hus när intäkterna viker.

Skattesänkningar som jobbskatteavdrag har varit mycket genomtänkta och bidragit positivt till samhällsekonomin. Nu är det läge, inte bara för riktade extrapengar till kommunsektorn utan även riktade satsningar för ökad efterfrågan på tjänster.

Etiketter: , , , ,

måndag, mars 16, 2009

Lär dig om retorik med Camilla Eriksson

Partivännen Camilla Eriksson skriver på bloggen Retorikiska om retorik. Idag lagt till en länk till Retorikiska där Camilla idag skriver om att tala i bilder.

Konsten att tala är inte allom given till politiskt intresserade och det är något jag tror vi alla har glädje av att ägna en tanke åt ibland, om inte annat för att kunna skärskåda vad våra valda ledare faktiskt säger.

Stort tack Camilla för den folkbildningsinsats du gör med din blogg!

Etiketter: ,

söndag, mars 15, 2009

Fredag den 13 mars 2009 var det 200 år sedan Högvakten gjorde sin sämsta dag på jobbet - inget ont som inte har något gott med sig

Nog finns det en del åsikter om Högvaktens huvudsyfte men för sisådär 200 år sedan var det ganska klart och tydligt att deras främsta syfte ändå var att skydda Hans Majestät Gustav IV Adolf. De (tyska) soldater som på den tiden stod för Högvakten vid Kungl Slottet märkte dock inte när kungen greps på inre borggården.

Farbrodern, sedemera Karl XIII, var utan tronarvinge och där fick Sverige chansen att förbättra sitt säkerhetspolitiska läge genom att först försöka få en dansk prins på tornen och när denna hastigt avled så öppnade sig ännu en möjlighet, nämligen den att få en erkänt skicklig fältherre på tornen.

Mer uppseendeväckande är dock en annan av statskuppens följder, nämligen 1809-års regeringsform. Där fick Sverige en maktdelning, om än en grov sådan med en regerande kung; den maktdelningen förfinades sedan med tvåkammarriksdagen. Sen hände något förskräckligt i slutet av 1960- och början av 1970-talet, Sverige övergick till enkammarriksdag samtidigt som statsministerns ställning stärktes ännu mer.

Jag tycker att Sverige gått rätt väg med en begränsad statschefsroll, men att regeringschefen istället blivit den nye enväldige regenten över Svea Rike tycker jag är djupt olyckligt. Detta borde grundlagskommittén enats kring att ändra. Jag tycker att Republikanska föreningen och deras gelikar borde ägna sin kraft åt det verkligt odemokratiska som skett i Sverige, nämligen att Riksdagen med nu gällande grundlag blivit regeringschefens transportkompani. Oavsett regering och oavsett partifärg borde vi kunna enas att bekämpa enväldet!

Etiketter: , ,

torsdag, mars 12, 2009

GMO idag och GMO nu i höst - samt fiskar och bröd till folket

Dagens DN debatt om GM-grödor kan kort sammanfattas som Samuel Danofsky gjort, "Mat für alle". Folkförsörjningen är en mycket viktig fråga både på kort och lång sikt och det som hävdas mot GMO idag är att det långsiktigt skulle vara skadligt.

Inom EU har två länder, mig veterligen, undantag avseende GMO och sedan 2008 har Nordiska ministerrådet (NMR) dvs våra regeringar i uppdrag att bl a undersöka möjligheterna för Norden att också bli en GMO-fri zon (rekommendation 16/2008 samt 34/2008).

Det ska, särskilt med tanke på dagens DN debatt, bli intressant att se vad "regeringarna" kommer fram till. Dessutom tillkommer en extra spännaning när man har i åtanke det faktum att Island som har de vänster-gröna i regering sitter med ordförandeskapet i NMR.

En annan viktig fråga för framtidens folkförsörjning är vattenbruket, vilket det kom en SOU om 11 mars. Det växande vattenbrukslandet, SOU 2009:26 (pdf 2,7 MB)

Etiketter: , , ,

onsdag, mars 11, 2009

Saltsjöbaden 2.0 blev visst bara BETA

Arbetsmarknades parter kunde enas om ett nytt huvudavtal, eller kanske inte ens om vad de skulle förhandla om. Jag har läst och lyssnat till DN, men endast ögnat på inledningarna av LO/PTK respektive Svenskt Näringslivs förslag. LO:s bristande vilja att förhandla om huvudavtalet kommer sig högst troligt av bedömningen att de nu har en gynnad ställning, som därmed skulle hotas.

1938-års huvudavtal förhandlades fram när nazisterna styrde ett korporatistiskt Tyskland och Stalinisterna en kommunistisk Sovjetunion. Världen har ändrats sedan dess och så även huvudavtalet till delar. Stora förändringar tvingades fram av lagstiftaren i form av LAS och MBL, där kunde alltså inte parterna enas varpå LO gick till sin partipolitiska gren. Ett tydligt avsteg från den svenska modellen och en belastning för samhällsekonomin genom bl a inlåsningseffekter på arbetsmarknaden.

Jag hade önskat att LO och PTK haft kraft nog att ta sig loss från betongen, nu brinner betongen/chansen inne. Ledsamt för alla som bor i Sverige, för på sikt blir vi alla fattigare genom det här suboptimerandet.

För de som fortfarande orkar läsa; Av att döma från respektive organisations uttalanden har LO en bättre och modernare kommunikationsstrategi genom att snabbt lägga ut videos och även bägge avtalsförslagen. Där LO brister i kommunikation, förutom i trovärdighet när bl a talar om att de inte vill ha in lagstiftaren, är i deras stela LO-kommentar om avslutade förhandlingar. LO:s webb-TV-inslag har jag länkat till nedan, tips hoppa in 4-5 minuter.

Svenskt Näringslivs uttalande bl a:
"– Redan när Svenskt Näringsliv bjöd in till förhandlingar i september 2007 förklarade vi att ordentliga begränsningar i möjligheterna att utnyttja konflikträtten, framför allt sympatiåtgärder, var nödvändiga. Vi sa också att dagens turordningsregler i LAS, sist in först ut, inte längre fungerar för företagen och inte heller innebär någon verklig trygghet för de anställda varför de måste ersättas med turordningsregler som bygger på de anställdas kompetens och skicklighet. Dessa två krav har jag mycket tydligt upprepat både under de inledande samtalen och under förhandlingens gång.
– Svenskt Näringsliv överlämnade i förra veckan ett heltäckande förslag till huvudavtal som också innehöll ett förslag till förstärkt omställningsstöd och till en partsreglering av den så kallade Laval-frågan.
– Men när LO och PTK idag återkom med en reaktion på detta förslag blev det uppenbart att de inte kan tillnärmelsevis tillgodose våra krav på förändringar när det gäller konfliktreglerna och turordningsreglerna i LAS. Deras förslag innehöll däremot en lång rad fackliga krav som bland annat skulle innebära betydande nya kostnader för företagen. En förutsättning för att diskutera dessa krav var naturligtvis att vi i rimlig utsträckning skulle få gehör för våra båda hjärtefrågor. När detta visade sig vara omöjligt fanns inga förutsättningar att fortsätta förhandlingarna, säger Jan-Peter Duker"

LO:s förhandlare
LO och PTK:s pressträff

Etiketter: , ,

tisdag, mars 10, 2009

Hälsning, svensk, ~nordist, europé, ~internationalist

Carl Bildts bevingade beskrivning om sig själv (från boktiteln: Hallänning, svensk, europé) tycker jag är talande för hur jag, och säkert många fler med Bildt och mig kan känna sig. Jag är hälsing utan att det på något sätt skulle vara ett motsatsförhållande till att jag också brinner för nordiska frågor eller för den del Haningefrågor.

Jag är den jag är utifrån bakgrund och erfarenheter samtidigt som jag utvecklas och får ett bredare spektrum som färgar mig. Nu följer jag med stort intresse Maciej Zarembas senaste artikelserie "i väntan på Sverige". 

Sunt förnuft kommer man långt på och det är genom att vara intellektuellt ärlig och faktiskt våga lyfta på stenar som jag tror att vi på allvar kan förbättra Sverige. Zaremba gör med integration samma sak som Jan Björklund med skolfrågor, Maud Olofsson med värderingsfrågor och Marit Paulsen med djurhållningsfrågor - de ryggar inte för det obekväma, de står upp för verkligheten.

Jag diskuterar gärna utvecklingsfrågor öppet och konstruktivt. Zaremba sätter huvudet på spiken i många fall men det krävs att fler pratar för att diskussion och debatt ska komma igång. Jag ser diskussionerna som är på samma gång är obekväma och konstruktiva som den smala vägen vilken bör vandras. Min förhoppning är att jag själv ska lyckas leva upp till och bidra till sådana diskussioner.

Artikel 2: Mät din snorre

Tidigare blogpost om Zarembas "i väntan på Sverige.

Etiketter: , ,

lördag, mars 07, 2009

Kamprad inte bara entreprenör utan även kommunikatör

IKEA:s Ingvar Kamprad svarade personligen på ett brev från en 8-åring. Kamprad har inte bara startat och driver ett världsföretag, han fortsätter att ha känslan för vad som är viktigt dvs kundnöjdhet. Att svara en 8-åring gav rubriker men i grunden så handlar det om att ge uppskattning till den visar engagemang vilket 8-årigen Ingrid gjorde, det handlar också om att faktiskt använda sig av den information som 8-åringen gav vilket jag är övertygad om att Kamprad kommer att göra.

Nöjda barnfamiljer sprider sig som ringar på vattnet och just förmågan att fokusera på kundnöjdhet ur flera aspekter är viktigt. Kvalitet på möbler skapar nöjdhet hos föräldrar men att samtidigt ha nöjda barn ger ett mervärde som förhöjer också föräldrarnas nöjdhet. Samtidigt som det långsiktigt bygger upp en kundstock.

Just frågan om att lyssna och plocka upp guldkornen i dialogen med engagerade medborgare ser jag som en stor fråga för vår demokrati. Politiken måste ta in samhällsmedborgare i skapandet av politik parallellt med att vi fortsätter driva opinion och presentera vår viljeinriktning. Som folkpartist så ligger detta intellektuellt ärliga förhållningssätt mig varmt om hjärtat och jag ser att vi har exceptionellt goda förutsättningar att vara de som utvecklar svenskt politiskt liv.

Folkpartiet håller nu i helgen det Liberala riksmötet och en stor fråga som jag ser det är att fånga upp tankar och idéer från Sveriges alla Marit Paulsens, alla dessa kloka jordnära frihetliga tanter som finns runt om i Sverige.

Vi kan och ska tala om ungdomar, men vi ska också tala om äldre och deras kunskap. Ingvar Kamprad och Marit Paulsen är två föredömen för oss alla. Släpp fram våra briljanta äldre!

Etiketter: , ,

onsdag, mars 04, 2009

Gåvor den gångna veckan - avskaffat kårobligatorium samt Zarembas nya artikelserie

Idag, på dagen en vecka efter min födelsedag väljer jag att åter uppmärksamma den present som regeringen presenterade 25 februari nämligen att kårobligatoriet kommer att avskaffas. Det här är en present som vi alla får del av, jmfr statskyrkans avskaffande.

De gånger jag läst vid civil högskola har det varit olika om jag varit kårmedlem eller inte, vilket kan tyckas mycket udda, men har sin förklaring i att jag var militär/gick uppdragsutbildning. Jmfr moderaten Göran Petterssons förklaring.

En annan mycket fin present som kommit i dagarna är Maciej Zarembas artikelserie om Sveriges sätt att integrera invandrare. Artikel nr 2 "Mät din snorre" kom igår. Det är läsning som jag varmt kan rekommendera, även om artikel nr 1 "Svensk? Var god dröj!" var bättre. Presenten i Zarembas artiklar är inte att Sverige varit bra på att nyttiggöra sig invandringen utan snarast att denne store journalist nu åter lyfter in en viktig fråga i samhällsdebatten. Om detta hoppas jag valet2010 kan handla avseende invandringen till Sverige. (Notera flörtandet med vänstern i artikeln, det skiljer sig från tidigare artiklar där LO fått pisk för sin främlingsfientlighet.)

Etiketter: ,