tisdag, mars 25, 2008

Yrkeshögskolor - del 3

Från regeringens pressmeddelande idag: "Regeringens utredare Anders Franzén föreslår [i SOU 2008:29 Yrkeshögskolan - För yrkeskunnande i förändring], att all eftergymnasial yrkesutbildning utanför högskolan samlas i ett ramverk kallat Yrkeshögskolan. Den kan erbjuda vägar till utveckling för dem som har gymnasiekompetens, men där högskolan inte erbjuder relevanta alternativ"

Sakta men säkert kommer yrkeshögskolefrågan framåt. Jag har inte läst hela SOU:n ännu, bara sammanfattningen, sökt och skummat. På det hela taget är tanken god, vilket jag även givit uttryck för tidigare, se länkarna nedan. Dock vänder jag mig mot stycken som det här på sidan 242:
"De kommunalt finansierade påbyggnadsutbildningarna med nationellt fastställd kursplan, ca 1 120 platser, kommer också att övergå till yrkeshögskolan. Kvalitetsgranskning och dimension-ering m.m. blir därmed en fråga för Myndigheten för yrkes-högskolan. Utbildningarna riktar sig i hög grad mot den kom-munala arbetsmarknaden. En fortsatt kommunal finansiering är därför inte orimlig. Alternativt kan medel för dessa utbildningar, enligt Skolverkets uppskattning knappt 50 miljoner kronor, föras från den kommunala sektorn till yrkeshögskolan."
En liten rännil in i yrkeshögskolan ska finansieras från kommunal sektor?! 50mkr är en stor summa pengar men försumbar i sammanhanget. Skyfflandet av pengar fram och tillbaka mellan stat och kommun har bara förlorare, ingen av de två blir nöjda.

Pilotutbildningarna belyses särskilt och slutsatserna synes mig rimliga, gymnasieutbildning och högskoleutbildning till samma yrke är inte rimligt. Att polisen sedan har egen helikopterpilotutbildning, försvarets helikopterpiloter utbildas i Tyskland och övriga i privata flygskolor bör ses över på samma sätt som statens och landstingens bruk av helikoptrar bör ses över och samordnas, vilket även sker i en helikopterutredning. Kanske hade helikopterverksamheten på Berga inte behövt lägga ner om en samlad samhällsekonomisk bild funnits.

Annat som bör ses över är följande text ur författningskommentarerna där utredaren tar upp smala yrkesområden:
"[Det] framgår dock att bestämmelserna i lagen även har till syfte att till-godose behov av eftergymnasial yrkesutbildning inom smala yrkes-områden. I dessa fall kan det vara svårt att visa något behov av utbildningen på arbetsmarknaden. Däremot kan det från samhällets sida finnas intresse av att bevara vissa yrkeskunskaper. Vidare kan utbildningen ha betydelse för personers försörjning. Utbildningen skulle kunna avse t.ex. förgyllare, konstgjutare eller modist."
Märkligt nog finns inte den nordiska aspekten med här. Rimligtvis kan t.ex. förgyllare utbildas gemensamt inom Norden, varje land måste inte ha sin egen utbildning.

(Illustrationen har jag tagit från Skolverkets hemsida och sedan lagt till en yrkeshögskolaillustration.)

Mina tidigare alster på ämnet:
Yrkeshögskolor - del 2, 2007-01-11.
Yrkeshögskolor, 2006-12-02.

Etiketter: , , ,

torsdag, mars 20, 2008

Fred i vår tid - fred för vår tid

Den brittiske premiärministern Neville Chamberlain sa 1938: "My good friends, for the second time in our history, a British Prime Minister has returned from Germany bringing peace with honour. I believe it is peace for our time." Förmodligen har andra, före honom, yttrade likande ord. Fred, detta önskavärda tillstånd som stundtals bildar avbrott i "normaltillståndet" krig. Hur ledsamt och nedslående det än kan låta så är krig vanligare än fred, men nedanstående historia kan ändå ge en lite inblick i vad som motverkar krigshandlingar.

DN citerade igår den tyske pilot som hävdar att han sköt ner den franske författaren och piloten Antoine de Saint-Exupery.

"Nu säger den 88-årige tidigare Messerschmittpiloten Horst Rippert i en intervju
i Le Figaro att han tror sig ligga bakom försvinnandet. Även om han inte kan vara helt säker:

- Jag såg planet och sköt ned det över vattnet, det var först efteråt som jag fick veta att det var Saint-Exupery jag hade skjutit ner.

Den franske piloten försvann under en spaningsflygning mellan Borgo och Provence där han skulle samla in information om tyska trupprörelser.

- Jag läste hans böcker i skolan, vi älskade honom, säger Horst Rippert i intervjun. Hade jag vetat att det var han som satt i planet hade jag aldrig öppnat eld."

Känner du någon är du förhoppningsvis mindre benägen att skjuta, känner du en samhörighet är du förmodligen mindre benägen att skjuta och det gäller inte bara mellan länder utan även inom länder. EU är ett jättebra fredsprojekt, vi bör även skapa fredsprojekt på lokal nivå - här i Haninge förverkligar vi inom kort ett ungdomens hus, då gäller det att få en sådan bredd att inte en liten klick dominerar. Ungdomens hus i Köpenhamn är ett typexempel på ett haverat projekt, där en vänsterklick tagit över och stänger övriga ute.

Det finns en del att göra även på andra håll, lyssnade en stund på vänstermannen Per Wirtén i OBS i P1 idag, där han bl.a. förklarar Stegö-Chilòs avgång med att hon vad nyliberal och därmed var tvungen att avveckla all kulturpolitik inklusive sin egen post. Han refererade även till Naomi Kleins bok Chockdoktrinen i ett försök att bevisa att demokrati inte är så viktigt för "nyliberaler". Se och lyssna gärna Johan Norbergs sågning av Kleins bok, länk till ett tidigare inlägg jag gjort på ämnet. Liberal kulturpolitik är dock något som behöver talas om högre, slagsidan i svensk debatt syn bland annat i det lokala exemplet biografen i Brandbergen som får namnunderskrifter till stöd för sin verksamhet och i samma andetag påstås ha svårt att få besökare i tillräcklig utsträckning. Vill man se bra bio i Brandbergen så bygger det på att man faktiskt gör det, går och ser på bio där allstå. I annat fall finns det inget underlag för att hålla med tjänsten. Själv ser jag gärna film på bio och har övervägt Brandbergen några gånger, men har hittills inte gått på bio där. Vill jag ha möjligheten att gå och se bio i Brandbergen så är det även rimligt att jag betalar vad det kostar att hålla tjänsten, det vill säga antingen är med i en stödförening eller helt enkelt går på bio där. (Annat är det med Opera, åtminstone ur ett nationalekonomiskt perspektiv.)

SR P1 är öppna och skriver rubriken "vad säger kulturvänstern" så jag ger dem ett plus i kanten, de är öppna med att programmet inte är opartiskt - vilket gör P1 trovärdigare som just opartiska, när de låter åsiktsriktningar komma till tals under tydliga rubriker. Magnus Anderssons kritik av Public Service på politikerbloggen är dock befogad.

Etiketter: , ,

onsdag, mars 19, 2008

Lissabon och fler steg för ett bättre EU

Tjänstesektorn är personalintensiv och kan vara en ingång på arbetsmarknaden för många unga. Sektorn har tyvärr inslag av svartarbete, nu kommer Sverige bli av med en del svartarbete och dessutom får fler jobb ++

Regeringen presenterade idag förslaget att sänka arbetsgivaravgifterna för alla under 26 år till 15,74%. Principen att enkla regler är bra står finansminister Anders Borg bakom, men talar ändå om att det varit bättre om förslaget kunnat gälla endast tjänsteföretag. Jag tycker att dagens förslag är bra, till och med bättre än ett förslag där endast en sektor får lägre avgifter. DN citerar Borg:
"- Den slutsats jag drar är att man ska vara försiktig med komplicerade förslag.
Men sedan kan jag också säga att jag inte är en stor vän av europeisk byråkrati.
Europa står i spagat på grund av byråkratiska regler. Problemet med det förra
förslaget är det bidrag som EU-kommissionen gjort med begränsningarna, sade
Anders Borg på presskonferensen."
Borg sa lite mer i sammanhanget än vad DN citerade, bland annat
"... jag är inte en stor vän av europeisk byråkrati. Jag tycker det är oerhört
frustrerande att man [regeringen och EU-kommissionen] har samma uppfattning om effekten av förslaget och så sitter man [EU] med ett regelverk från 1950-talet."
samt "Europa står i spagat mellan Lissabonstrategin och byråkratiska regler. Det måste vi ta oss ur."
Länk till regeringen, citaten 24 minuter in i sändningen.

Sverige måste vara pådrivande för att EU:s byråkrati både minskar men även moderniseras. En demokrati behöver en byråkrati, men den ska vara ändamålsenlig för demokratin och den ska vara i fas med verkligheten. Statsstöd är inte en bra väg att vandra, det kunde EU enas kring redan tidigt, men nästa steg blir tyngre att ta när särintressen kämpar emot. Särintressen som är allt från lantbrukare i vissa länder till byggnad(s) i Sverige, de vill inte ha en solidarisk värld. Hur förklarar man annars försvaret av CAP eller motståndet mot EG-domstolens beslut i Vaxholmsmålet?

Nu kommer fler ungdomar få jobb i och med att personalkostnaderna minskar, lönerna hålls samtidigt fortfarande uppe. Här finns bara vinnare, stat och kommuner genom att färre går på bidrag, företagen genom att de kan anställa fler och den enskilde som får jobb! Win-win-win!

Etiketter: , , , ,

tisdag, mars 18, 2008

Tre frågor...

Folkrättsfråga:
Kommer de tre C-17 flygplanen i SAC, Strategic Airlift Capability, att målas om varje gång ett av de 14 ägarländerna väljer att använda det? Statsluftfartyg kan vara en känslig fråga.

(Länkar: DN och FM.) Bra att Sverige är med och bygger upp SAC. Lätt förväxlat med SAK Svenska Atlantkommitén som är en förening för upplysning och debatt kring NATO-frågan, ett vällovlig syfte det med och extremt viktigt i en annars lätt skev svensk NATO-debatt.

Sverige gör rätt när vi är med och tar ansvar för strategiskt transportflyg, äntligen är vi fria och inte längre i händerna på supermakter - tänk om (v) kunde se det.

Definitionsfråga:
Måste EU vara begränsat till Europa? Fler medlemsländer in i EU!

NATO-landet Turkiet ligger som bekant inte mer vid nordatlanten än Eurovisionsschlagerlandet Israel i Europa, så måste den Europiska Unionen hålla sig till Europa? Det känns ungefär lika konstruktivt som att vi skulle diskutera regionindelning i Sverige utfrån landskapsgränser eller folkland. Exempelvis Småland som en region istället för att gå åt olika håll eller att svealänningarna på Åland skulle kämpa för att åter införlivas i Sverige pga att det historiskt är en del av Svealand.

Tempus tar upp "Var slutar Europa?" och skriver om österrikiskan Benita Ferrero-Waldner, EU-kommissionär för utrikes relationer och omvärldspolitik, som reser runt i EU:s grannländer och "Hon kräver mera demokrati och lovar i gengäld ”stabilitet, säkerhet och välstånd”." Bravo!

Fler länder in i EU, det gör världen till en bättre plats. Samtidigt måste vi driva på utvecklingen i EU så att vi kommer bort ifrån CAP (LYMEC-kampanjen: CAP is crap!). Vi kan dock inte fastna i en mental låsning om vilka länder som ska kunna ges medlemskap.

Valfrihetsfråga:
Varför skulle finansiering av barnomsorg principiellt skilja sig från annan konkurrensutsatt offentlig verksamhet? Vårdnadsbidrag är en offentligt finansierade barnomsorg precis som förskolor med maxtaxa är det. Skulle den verkliga kostnaden för barnomsorg tas direkt från föräldrarna skulle få ha råd, vilket vore samhällsekonomiskt kontraproduktivt.

På DN går alliansens ledare idag ut och förklarar sin gemensamma syn på förskola och barnomsorg. Kul att de hakar på tåget på riksplanet, exempelvis talar de för att förskolechefer ska inrättas och motsvara skolans rektorer, Haninge har redan förskolerektorer. Haninge har dessutom kommit långt i arbetet med kvalitet. Det senaste exemplet är kvalitetskriterier i Haninges förskolor, vilket omfattar såväl fristående som kommunala förskolor.

Etiketter: , , , , ,

torsdag, mars 13, 2008

Klimat, nu och framtiden

Tänk globalt och agera lokalt, sas vid Agenda 21. Devisen är fortfarande giltig men lokalt är inte allenarådande, vi måste även agera inom större arenor. Norden är en sådan arena, EU en annan och FN en tredje.

TV4 rapporterar idag från EU-toppmötet om klimat och säkerhet. Bl.a. har Ryssland gjort anspråk på nordpolen genom att placera ut en flagga, mina tankar går till tidigare århundrades erövringar i "nya delar" av världen.

Högaktuell i sammanhanget nordpolen och Barents är Föreningen Nordens årsbok som handlar om just Barentsregionen. Boken var för övrigt den gåva Föreningen Nordens ungdomsförbund i Stockholm gav till dr Daniel Rauhut, Gabriel Ehrling, Sara Skyttedal, Johan Pettersson och Jakop Dalunde förra torsdagen. Mindre is och högre råvarupriser öppnar upp för utvinning av material från botten i arktis, men vi har inte att förglömma fortfarande stora miljöförstörande industrier och annat i norra Ryssland som påverkar. Barents är således inte bara en framtidsfråga utan i allra högsta grad en nutida fråga också.

Här finns stora naturtillgångar och stor potential, men mentaliteten att 5000 arbetare i en miljöfarlig fabrik för tillverkning av vara X är bättre än 800 arbetare i en miljövänligare fabrik för tillverkning av dito leder oss inte framåt. Grundläggande marknadsekonomi säger att 4200 personer frigörs för att kunna göra annat, men det resonemanget köper inte alla. Utveckling måste tillåtas om vi ska ta oss framåt, det här gäller alla områden.

Från det stora till det lilla, ett energineutralt höghus i Stockholm. På förslag från Centerpartiet i Stockholms, länk till Youtube. (c) föreslår ett 200 meter högt hus i Stockholm, perfekt! Fler höghus med ny teknik leder oss framåt till en mer miljövänlig vardag och dessutom byggs bostäder i områden där många vill bo.

Etiketter: , , ,

torsdag, mars 06, 2008

Föreningen Nordens ungdomsförbund i Stockholm (FNUS)


Ikväll höll FNUS Nordisk debatt. Från vänster i bild: Moderator från Studieförbundet Vuxenskolan, Gabriel Ehrling. Debattör från Kristdemokratiska ungdomsförbundet Sara Skyttedal. Debattör från Centerpartiets ungdomsförbund och Nordiska Centerungdomens förbund, Johan Pettersson. Debattör från Grön ungdom, Jakop Dalunde. Stort tack till er alla och ett stort tack till dr Daniel Rauhut, Senior Research Fellow vid Nordregio som höll mycket givande inledningsanförande.

Etiketter: ,

söndag, mars 02, 2008

Mer regionkommun

En kort uppdatering från norrlands-landstingens arbete i regionfrågan. Tips från Jonas Rask Samuelssons blogg.

Sist jag berörde ämnet var för en månad sedan, efter att ha lyssnat till Jan-Åke Björklund. Då skrev landstingen att de kommit över ens. Nu har de kommit ännu ett steg på vägen och "Man har dels enats om formuleringarna i den ansökan som vart och ett av landstingen senare i vår kommer att lämna in till regeringen, dels enats om att bilda en ideell förening för det fortsatta arbetet.
...

Den nya regionkommunen föreslås få namnet Region Norra Sverige och ges ansvaret för de regionala utvecklingsfrågorna samt hälso- och sjukvården.

Det blir ett sammanhållet regionalt utvecklingsuppdrag som bygger vidare på Skåne- och Västra Götalandsmodellen och på den av Ansvarskommitténs föreslagna "Lag om regionalt utvecklingsarbete". Det innebär att ta över ansvaret för utvecklingsfrågorna från respektive länsstyrelse och att leda och samordna det regionala utvecklingsarbetet i den nya regionen."

Jag hoppas att enighet också kan nås i Mälardalen kring regionfrågan. Arbetsmarknadsregionen Stockholm är större än den tidigare varit att det gagnar kringliggande städer kan ses i den helt frivilliga uppslutningen kring Stockholm Business Alliance.

Sjukvården kommer förmodligen vara den stora stötestenen när region diskuteras, men där kan vi se till Västra Götaland och deras positiva erfarenheter för landsbygden vad gäller sjukvård i en större region. SLL är befolkningsmässigt större än Västa Götalandsregionen så vinsterna borde vara de samma redan nu men det är de inte. En förändring behövs i Stockholm, för avsett politisk hemvist tror jag att vi alla kan enas att maktskifte varje mandatperiod, som varit fallet i Stockholm, inte är ett friskhetstecken.

Det behövs en ny organisatorisk indelning och en ny organisation, vilket utvecklingsfrågor och större bredd av medborgare kan ge. En ny indelning och byråkratin att betjäna bör skapas med dagens och framtiden behov i blick. Det är dags att komma bort från 1600 och 1700-talens då logiska indelningar, världen förändras och pennstreck på kartan ska inte hämma oss.

Etiketter: