söndag, juli 31, 2011

Norge och Facebook

Jag var, i Grisslehamn, ute på seglingssemester i Stockholms skärgård när terrordåden i Norge skedde. Det första jag såg var Birgitta Ohlssons TT-citat på Facebook.

Oerhört obehagligt!
15:40 FLASH:Explosion i Oslo
En kraftig explosion i Oslo har skadat flera personer och förstört byggnader i regeringskvarteren (TT)
den 22 juli kl. 15:48 · · "

Sen började jag leta på norska vänners Facebooksidor. En efter en såg jag hur de kunde meddela omvärlden att de klarat sig.

mina tankar går till vänner i Norge. Tack Facebook som gör att jag kan följa deras uppdateringar och se att de är välbehållna.
den 22 juli kl. 18:58 · · "

Samtidigt längre norrut. Hälsingland hade bl a O-ringen och SM i fälttävlan vilket samlade många och tävlingsarrangörerna ordnade med kyrkor och tysta stunder. Själv följde jag såväl händelserna i Norge samt bearbetningen av känslorna därifrån via nätet. Sen har det varit ett samtalsämne på mångas läppar dagarna som följt.

Att gemensamt få bearbeta med en tyst minut eller genom samtal är båda bra. I följderna av tragedin finns samtidigt ljuset i den allmänna uppslutningen för Norge och att så mycket engagemang för ett öppet samhälle visas.

Det Birgitta Ohlsson saxat från TT kunde massmedia fylla på men det som slog mig var först om mina norska eller svenska vänner i Oslo klarat sig. Där slår sociala medier massmedia med hästlängder och jag är glad att så snabbt kunnat få ta del av så många enskildas besked.

Min uppfattning är att vi är många med personliga kopplingar över landsgränserna men också många som på ett mer allmänt plan känner med de drabbade. Det visar på starka band som Sveriges befolkning har till Norge och Norden, stark uppslutning bakom vårt demokratiska och öppna samhälle, och bortom de högtravande ord är det medmänsklighet.

Jag avrundar juli 2011 med:
Mitt deltagande i sorg och hopp om ljusare framtid.

Etiketter: , ,

måndag, juli 04, 2011

Debattboxning på säkerhetspolitiskt sommartorg

Allan Widman (FP) mot Anders Lindberg (S) om NATO.

Regionindelning

Anders Knape (M) har klockren sjukdomsinsikt.

Värmland till VG av egoistiska skäl samt att om regionerna blir små (läs Halland) kommer statens indelning bli större och staten spela ut de små delregionala aktörerna mot varandra.

Hipphipp-kajan däremot väljer den än mer lättsamma aproachen. Alldeles särskild en skön kommentar om min stockholmska.

Hagainitiativet: Greenwash eller trovärdigt miljöarbete, dag 2 Almedalen 2011

Underlag: Se www.hagainitiativet.se för deras SIFO-undersökning.

Vad kan företag göra för att öka sin trovärdighet? Använd myndigheters och vetenskapliga bedömningar 35 %, använd en oberoende klimatmärkning 33%, ge exakta uppgifter från företagen om klimatpåverkan 24 %, övr vet ej.

Paneldebatt:
Miljöinformation skiljer sig åt mellan reklam och vad företagen informerar om på sina hemsidor. Det förstnämnda kan vara miljömärken (390 st i Europa men inget oberoende ang klimat). Uppmärksamhet snabbt vid en ögonblicksbild kontra trovärdighet genom gediget budskap.

Greenpeace vänder på ovanstående genom exemplet där reklam inte får vara osaklig medan information går under tryckfrihetslagstiftningen.

Det kan också vara så att företag vill berätta om sina framsteg och där är otydliga. Frågan blir där om information kan bli otydlig för att ge sken av något bättre än vad det är eller för att de som arbetar med frågan snöat in och inte ser otydligheten.

Viss arbetsfördelning kan också ske mellan branchorganisationer och företag så att det smutsiga arbetet kan läggas på branchen. Men att beslå företag med greenwash används för att ta ner varumärken, även om de också bedriver ett gott arbete. Risken kan vara att företag inte vågar kommunicera sitt miljöarbete. Märkligt då miljöfrågor granskas mycket hårdare än t ex parfym eller skönhetsprodukter.

Slutsats var inte rädd att kommunicera goda exempel (även om det är riskabelt pga NGO:s, se nedan). Det kommer vara andra som fäller avgörandet om det uppfattas som greenwash men det är ändå viktigt att sprida kunskap för att alla inte ska uppfinna hjulet.

Ge beröm men skryt inte på falska premisser. Skryt sakligt.

Här är viktigt med lagstiftning som gör det olönsamt med oseriös kommunikation/reklam.

Sen är det inte staten som kommer lösa klimatproblemen utan företagen och de behöver det för sin lönsamhet samt för sitt långsiktiga värde vilket påverkar investerare och i förlängningen t ex våra pensioner.

Det går även att kommunicera som t ex Volvo som sagt "Vi producerar avfall" vilket talar om förbättringsområden och inte bara det företaget gör rätt.

SNF:s generalsekr: Aptjatter med småangrepp på det ena och det tredje från SNF är inte alltid konstruktivt. Därför väljer SNF istället att ibland ge sitt varumärke och trovärdighet till enskilda företags goda exempel. Det ger genomslag hos konsumenter vilket ger positiva effekter.

Å andra sidan kan också tjatter/kritik från NGO:s vara tillräckligt för att inte storföretag ska våga kommunicera vasst. För mycket är investerat i varumärken.

JM m fl företag upplever (å tredje sidan) att långsiktigt arbete inte är medialt intressant medan demonstratorprojekt får uppmärksamhet. Trots att det egentligen är det långsiktiga arbetet som ger den riktiga miljö-/klimatvinsten.

Därför: Berätta om hur stor del av verksamheten det är av det företaget pratar om. (Se ovan.)

Slutligen floskeltoppen: Modiga politiker, företag som går före och medvetna konsumenter.

Etiketter: , , ,

söndag, juli 03, 2011

Utlandspraktik, dag 1 Almedalen 2011

Föreningen Norden, Myndigheten för yrkeshögskolan m fl.

Mötesplats Östersjön.

Vägval Europa, dag 1 Almedalen 2011

KG Bergström och Lena Mellin pressar Carl Schlyter och Gustav Fridolin om MP:s tvetydiga EU-politik.

T ex att språkröret accepterar men inte vill svara på om han tycker det är rätt eller fel att MP tagit bort sitt krav på EU-utträde. Eller att MP:s två MEP:ar röstar olika i parlamentet.

Även att De Gröna avstod från att rösta om EU:s budget. MP gillar skatterna men inte att det ska gå till EU:s kassa. Kanske röstar de nej i nästa läge men det vet de inte än.

Några kloka tankar kommer ändå fram t ex att gynna ekosystemtjänster istf jordbruksstöd. Och att bankerna bör få stå delar av sina risker av lånen till Grekland.

Därefter tillbaka till tvetydigheten, kan tyckas men här finns en förklaring. Bra med inga svenska lån till Grekland. Däremot tycker MP att det var rätt med svenska lån till Irland. Detta därför att de gröna partierna i respektive land ville detta.

Sen anser de bra med regelverk för insyn men MP ogillar viteskraven för länder som överträder gemensamma ekonomiska spelregler.

Fridolin: EMU bör inte mer komma upp på den svenska dagordningen.

Lättsamt om surströmming och vargar och ganska klargörande.

Schlyter: Jag vill ha russinen i kakan men inte betala 30 miljarder.