onsdag, juni 27, 2007

Jobbskatteavdrag 2.0, nja

Ett andra jobbskatteavdrag införs om ekonomin tillåter men något v2.0 är det inte tal om utan endast en liten uppgradering v1.1.

SR, SvD, DN, di har artiklar som beskriver huvuddragen med två alternativ, utfall för olika inkomstgrupper och att förslaget är villkorat av statens ekonomi med andra ord försett med brasklapp.

En sak ingen av dem nämner men som jag finner intressant nämns i regeringens pressmeddelande och återfinns på sidan 3 i promemorian:
"En sjöman som erhåller fullt sjöinkomstavdrag får i dag normalt inte något jobbskatteavdrag. Det beror på att sjöinkomstavdraget påverkar jobbskatteavdragets storlek. Inom ramen för jobbskatteavdragets andra steg förslås att även sjömän skall få lägre skatt genom jobbskatte-avdraget."
Sveriges Fartygsbefälsförening har som sig bör uppmärksammat utvecklingen i ärendet, själv bloggade jag 21 juni om SFBF:s (nära nog) öppna brev i frågan. Nu har SFBF fått ett första steg tillgodosett men ror först iland det vid statsbudgetens fastställande. Här illustrerat med ett citat från SFBF:s hemsida:
"Vid eftermiddagens presskonferens ställde föreningen frågan om vad som händer med jobbskatteavdraget för sjömän om ekonomin inte tillåter ett införande av ett andra steg. Finansministerns svar på detta var att man får ta ställning till detta i samband med budgetpropositionen senare i höst."
Ett annat undantag som jag anser värt att notera är att de som är över 65 år och jobbar får, med bägge alternativ, 900 kronor per år mer än de under 65. Pensionärer som inte jobbar får inte jobbskatteavdraget men de över 65 som jobbar får lite mer istället; ett litet incitament att fortsätta att vara yrkesverksam längre måhända? Ja visst är det så, PM s18:
"Ett högre jobbskatteavdrag ger starkare drivkrafter för äldre att stanna kvar på arbetsmarknaden."
Jag tycker att det ska bli riktigt spännande att se om någon skillnad kommer att märkas hos 65+:arna; frågor som uppstår blir förvisso vem som utför mätningen och vilka andra faktorer som tas hänsyn till.

När kommer version 2.0!? Blir 2.0 en valfråga 2010 månntro...

Etiketter: , , ,

söndag, juni 24, 2007

Partifinansiering, dolda agendor och partsintressen

Carl B Hamilton har skrivit och motionerat kring partifinansiering. Johan Petterson (cuf) lyfter även han frågan på sin blogg.

Den 19 juli förra året skrev jag om en kvinna som representerade Skogs- och Träfacket; "Till råga på allt så bar fackföreträdaren ett rött socialdemokratiskt nyckelband om halsen utanpå den röda T-shirten. Åh, så opolitiskt." Hon hade dessutom mage att påstå att LO visst inte bidrog med pengar till (s).

När bidrag till partier omnämns i debatt misstänkliggör vänstern modsens finansiering och liberaler upplyser om LO-fackens ledband på socialisterna. Hur konstruktivt är det verkligen att tala om den enes eller andres dolda bidragsgivare om politiken som förs motsvarar vad som utlovats?

Självfallet har alla LO-medlemmar rätt att veta var deras inbetalda medlemsavgiftskronor går och vice versa för de medlemmar vars organisationer stöder ickesocialister.

Allmänhetens intresse av var pengar kommer ifrån till de olika partierna bedömer jag som mindre än allmänhetens intresse av att utlovad politik är genomförbar och att den genomförs.

När socialister talar om arbetarklassen och vill att denna ska få det bättre på andra klassers bekostnad så spelar det ingen större roll om socialisterna fått pengarna från facken eller inte så länge fackens redovisning håller måttet. När liberaler talar om att öka välfärden i samhället så spelar inte heller där bidragsgivarens identitet roll, det är politiken som är den centrala.

Partsintressen kommer alltid vilja påverka politiker. Misstankar om dolda agendor kan komma när egna förslag saknas eller när förd politik inte stämmer överens med förd retorik. Visst ska partiernas finansiering debatteras och allmänheten upplysas men detta får inte ske på bekostnad av att den faktiskt föreslagna politiken debatteras.

Etiketter: , ,

torsdag, juni 21, 2007

Lägre skatt för vissa

Undantagen och avdragen i det svenska skattesystemet är många. De civila sjöbefälen, manskap och övriga till sjöss arbetande inom handelflottan har skatteavdrag för att kompensera den skattehöjning de drabbades av 1996. I riksdagen har tidigare motionerats om skattesänkningar/avdrag för de som tjänstgör i utlandsstyrkan. Själv hör jag som engagerad i FNUF att NordJobbare vill dra sig västerut för att få högre lön, Danmark, Norge, Island, Grönland. Reallöneskillnader kommer mellan länderna kommer bestå så länge vi inte har en integrerad arbetsmarknad men därtill så kommer skatterna. Sjömansskatten var Nordengemensam, Nordjobbare betalar lägre skatt än vi som förvärvsarbetar i samma land på årsbasis, de som är anställda i de baltiska staterna betalar lägre skatt än vi i Norden gör och alla skillnader är inte nödvändigt av ondo. Dock skulle allas vår välfärd öka om våra arbetsmarknader integrerades ytterligare; EU är ett gott steg i rätt riktning men även det nordiska samarbetet och inte minst genom att gräva där vi står och förenkla regelverk och undantag i Sverige så skulle vi alla bli rikare.

Det kan verka enkelt att ge avdrag till vissa yrkeskategorier - exempelvis matroser, trädgårdsmästare eller långtidsarbetslösa* - men allt har ett pris, för skatter/avdrag/undantag skevar och förändrar beteenden, det påverkar människors fria vilja. Viljan är lika fri men valmöjligheterna blir mer eller mindre gynnsamma.

*Långtidsarbetslöshet som yrkeskategori är kanske lite magstarkt men med tanke på att en individ under lång tid har möjlighet att utbilda sig, flytta och söka sig andra typer av arbeten så funderar jag om inte långtidsarbetslöshet ändå till viss del är ett val, om än kanske inte ett yrkesval.

I bostadsrättsföreningen där jag bor berättade chefen för förvaltningsbolaget vi anlitar att han har stora problem att hitta personal att anställa, så är Du arbetslös kan du väl höra av dig till honom.

Etiketter: , , ,

tisdag, juni 19, 2007

Förskoleutskottssammanträde samt Barn- och utbildningsnämndssammanträde

Idag: Tre år och en dag som anställd i Försvarsmakten, sedan sammanträde med först Förskoleutskottet och därefter hela nämnden.

Två ämnen som jag anser behöver kommenteras från dagens nämndsammanträde. Ett beklämmande och ett upplyftande.

1. Det numera omskrivna läget på Lundaskolan.
2. Den mycket lovande organisationsförändring som nu klubbats.

1. Både Metro och DN hade idag artiklar. Själv sattes jag först in i ärendet vid majoritetens koalitionsgruppmöte den 5 juni och fick även under nämnd kompletterande information från bl.a. rektor Karin Lönn. Att rektor skulle föredra ärendet på nämnd och ärendets natur gjorde att jag valde att inte gå ut med något blogginlägg, s hade inte samma goda smak utan valde att gå ut med ett pressmeddelande!

Notera även frågan till vänster i bild: "Är det rätt av Haninges grönblåa styre att rikta en anmärkning mot bland annat Martina Mossberg (m)?"

Anmärkningen i fråga är kommunfullmäktiges och riktades till föregående mandatperiods BUN. Eftersom Robert Noord (s) var ordförande i nämnden vid tillfället och Martina Mossberg i opposition gör det att deras skuldbörda skiljer sig åt i storlek trots att de båda tillhörde nämnden. BUN var för övrigt ensamma bland nämnderna om att få en anmärkning; ansvarfrihet fick de men en anmärkning väger tungt!

Nåja, läget på Lundaskolan var dock bekymmersamt nog utan s utspel. Kanske kan mediauppmärksamheten brukas men arbetet måste likafullt ske, det räcker inte med att problemet kommer till allmänhetens kännedom. Nu måste det bli "verkstad" som rektor Lönn uttryckte saken. Det lokala chefssamrådet som har företrädare från Kultur- och fritidsförvaltningen, Barn- och utbildningsförvaltningen, Socialförvaltningen och Närpolisen har haft och kommer ha ämnet uppe. Nämnden är uppmärksammad och villig att agera men att stjäla kraft till utspel är så fruktlöst och tröttsamt; att påstå att det ena eller andra partiet kräver "en fullständig och öppen redovisning av vad som skett och att ett handlingsprogram tas fram" är föga konstruktivt. Jag vill att vi når framgång i ärendet här och nu men även långsiktigt motverkar de strukturer som gör att detta kunnat ske; vilka är emot? Visserligen hamnar mycket i frågan på andra nämnder och förvaltningar så BUN blir förmodligen mer av vapendragare än härförare även om problemen uppdagats inom BUN:s verksamhetsfält.

2. Med ny indelning av verksamheten, nya verksamhetschefer och mindre rektorsområden kan det pedagogiska arbetet på allvar utvecklas vidare. Det är möjligt och till och med troligt att Haninge inte nått till vägs ände med dagens organisation; men med detta nya sätt att arbeta kommer arbetet med måluppfyllelse bli enklare att nå fram med och förhoppningsvis nå i mål med. Jag hyser mycket stora förhoppningar om att eleverna i Haninge kommer gagnas redan på kort sikt. (Med kort sikt menar jag ett till två år.) Långsiktigt är jag inte bara hoppfull utan anser mig kunna göra bedömningen att detta leder till avsevärt bättre förutsättningar för lärarna att göra att ännu bättre arbete. Grattis Haninge!

Etiketter: , ,

måndag, juni 11, 2007

Åter i de sysselsattas skara

Hade igår min sista tenta för terminen och idag min första arbetsdag för sommaren. Åter i Försvarsmakten på heltid och med det följer även en sommarsemester, vilket inte är illa.

Det må vara soligt och varmt men världen snurrar vidare trots att mycket här i Sverige nu cirkulerar kring uteserveringar. Några saker från de senaste dagarna som inte kan undgå kommentar:

Luf Väst demonstrerade när Kinas president Hi Jintao talade ombord Ostindiefararen Götheborg. De var dock inte ensamma enligt DN:
- Vi vill fortsätta att öka det politiska förtroendet och samarbetet, sade Hu Jintao.

Förutsatt att han inte blundade så måste president Hu Jintao ha sett dem, demonstranterna från bland annat svenska Amnesty som stod utefter kajerna i Göteborg och protesterade mot avsaknaden av mänskliga rättigheter i Kina.

På Gustav Adolfs torg, en bra bit från Frihamnen där Kinas president gick ombord på ostindiefararen "Götheborg", demonstrerade Falun Gong, en rörelse i Kina som är under hård press av Kinas ledning.

Även Liberala ungdomsförbundet Väst och Rättvisepartiet socialisterna utnyttjade statsbesöket för att lufta sina åsikter kring enpartistaten Kina.

Liberalerna hade en mindre banderoll där det stod "Shame on Hu!".
Luf, Amnesty och Falun Gong förstår jag var på plats men att Rättvisepartiet socialisterna, RS, var där finner jag anmärkningsvärt. Här i Haninge har RS visserligen demonstrerat och varit emot lite allt möjligt men att de demonstrerar när den kinesiske presidenten är på besök blir lite märkligt; visserligen framgår inte av DN-artikeln huruvida RS demonstrerade sitt stöd eller inte. RS är marxister precis som Folkrepubliken Kinas grundare Mao Zedong var; RS är även trotskister vilket de visade på 1970-talet. På sin Haningeblogg har de bilder på Trotskij och Lenin runt partisymbolen, två individer skapade stort lidande. Skillnaderna i synen på människovärde och den verklighet vi lever i blir extremt tydlig när extremister som RS förespråkar ett samhällsystem som vi övriga kan se är dömt att misslyckas
bara genom att titta på vad som skett i Kina.
Nu är Kina visserligen på väg åt rätt håll med marknadsreformer men det fortsätter än så länge att vara en diktaturstat vilket är mycket ledsamt.

Från den andra jättestaten Indien kom glada nyheter via e24. Percy Barnevik börjar med mikrolån och har som mål att skapa 1,3 miljoner arbetstillfällen!

Här i Sverige har vi den lägsta arbetslösheten på 16 år! Kapitalism skapar välfärd.

Etiketter: , , , ,

lördag, juni 09, 2007

Brandbergsfestivalen

Idag lördag kommer jag, förutom lite slutligt tentapluggande, besöka Brandbergsfestivalen och stå någon timme för att möta Brandbergsbor och tillresta i min egenskap av folkpartist i Haninge.

Igår fredag höll Liberala Studenter i Stockholm sin sommaravslutning i Rålambshovsparken och dagen dessförinnan höll koalitionen i Haninge en liten sommaravslutning.

Efter morgondagens tenta lär det bli avslutning där också tillsammans med ett antal klasskamrater, men sen är det slut på avslutandet för någon vecka. På måndag bär det ut till Muskö igen!

Etiketter: , , ,

måndag, juni 04, 2007

Jämtland

Frösön, Jämtland.
Strax höger om mitten i bakgrunden av bilden skönjas Åreskutan.
I helgen besökte jag vänner och bekanta i Östersund. Tjocktröjan som jag packat ner kom inte till användning, det gjorde däremot solglasögonen.

Det jämtländska landskapet kändes exotiskt trots att jag sett det många gånger tidigare, dessa besök har dock inte legat på senvåren. Först senvår i Polen, sedan Karlskrona, Stockholm och Handen. Så förra helgen Bollnäs och denna helg Östersund. Våren har övergått i sommar och rört sig längre och längre norrut, vore det inte för de snöklädda fjällen så kunde de senaste dagarna tagits för att vara svensk högsommar.

Nu har dock inte all min tid gått åt att beundra landskapet, mest tid har lagts på människor i min närhet och sedan har de politiska diskussionerna fått plats de med. Några minuter har även lagts på kurslitteratur och med en vecka kvar till tenta så lär det bli mer av den varan.

Etiketter: , ,