tisdag, februari 24, 2009

Leve den blivande Drottningen med gemål!

Kronprinsessan och Ockelbo-grabben nu får förlova sig, härligt! Hovstaterna på YouTube sprider budskapet till svenska folket.

Sveriges framtid som parlamentarisk och demokratisk monarki tryggas, vilket är glädjer 80% av befolkningen. 80% är ett massivt stöd som höjer sig över dagspolitik och mandatperioder, det ger Sverge stabilitet och är en pragmatisk och omtyckt lösning.

Idag hoppas jag dock att huvudfokus ska vara Viktorias och Daniels glädje och lycka, medan politiker får stå tillbaka.

Jag kan ta på mig många hattar; förtroendevald, medborgare eller officer men idag är det bara som svensk jag skriver. Som svensk vill jag framföra mina hjärtliga gratulationer!

Etiketter: , , , , , , , , , ,

tisdag, februari 17, 2009

Moderaterna har helt tappat förståndet, eller?

Bildligt talat satte jag apelsinjuicen i halsen i morse när jag började läsa DN debatt. Moderaterna föreslår i svepande ordalag en massa populistiska saker om regelverket för invandrare, illa! Men de bättrar sig om man tar sig igenom den första delen av artikeln så kommer de faktiskt ner till ett antal konkreta och rimliga punkter som de föreslår. Helt ute och cyklar är de inte, frågor måste kunna diskuteras och de radar faktiskt upp ett antal förslag som alla riksdagspartier bör kunna föra en dialog kring.

Det här kan tyckas påminna lite om den där folkpartistiska arbetsgruppen på skolområdet som kom fram till att matematik inte ska undervisas på arabiska. Grundtesen att undervisning ska bedrivas på svenska och att syftet är att barnen ska få svenska som språk är god och behjärtansvärd.

Men det blir ingen bra diskussion om när rubriker sätts som fokuserar på ytterligheter. Skolor i Malmö där huvuddelen av barnen inte har svenska som modersmål är en sådan ytterlighet. Där är det den pedagogiska professionen som bör göra ställningstagandet om/att svenska ska brukas i undervisningen i syfte att förbereda barnen för det svenska samhället.

Jag vill att alla svenska medborgare, av demokratiska skäl, ska kunna tala svenska. Det är på svenska som den politiska debatten förs och det är genom att kunna förstå och även uttrycka sig på svenska som man kan vara med och påverka hur landet styrs.

Det går alldeles utmärkt att arbete och bidra till samhället utan att tala ett ord svenska, det blir bara lite krångligare för individen. Det tycker jag ska stå individen fritt att själv välja, och då även leva med permanent uppehållstillstånd (PUT).

Fri rörlighet i Sverige, EU och världen ser jag som ett strävansmål. Tillstånd att uppehålla sig, leva och verka i det land man önskar borde stå var och en fritt. Ska man ytterligare bli en del av det land man valt att bo i och som medborgare delta i landets styre bör man kunna följa den fria debatten och kunna tillgodogöra sig vilka val man ställs inför. Det tycker jag är rättvist både gentemot individen och staten.

Etiketter: , , , , ,

onsdag, februari 11, 2009

Maud Olofsson talar värderingsskifte

Liberala gruppen

torsdag, februari 05, 2009

Konstruktiv klimatpolitik som även säkrar jobb och tryggar energiförsörjningen

Torsdag den 5 februari 2009 är en historisk dag. Sverige förstärker klimatarbetet, energiförsörjningen tryggas och arbetstillfällen i svensk industri säkras.

Idag togs beslutet som äntligen raderar ut osäkerheten som funnits i svensk energipolitik. Samma år jag föddes hölls en folkomröstning, nu med facit i hand är världen en annan än vad som då förutspåddes. Nu är de borgerliga partierna alla eniga kring framtiden för svensk kraftproduktion med tre stabila pelare, där de två stöttepelarna som hittills varit vattenkraft och kärnkraft nu kompletteras med en tredje stark pelare.

Äntligen är det slut med kaptialförstöringen, nu tillåts kärnkraften förädlas. Folkpartiet har länge varit mycket tydliga, moderaterna lite osynliga, kristdemokraterna kom ut ur garderoben på allvar på DN debatt nyligen och i och med regeringens överenskommelse så kan vi alla se att nu även centerpartiet anammat en långsiktigt hållbar politik.

Miljöpartiet gör ett tafatt försök att anpassa sig till det nya politiska landskapet medan socialdemokraterna målar in sig i ett hörn. Positivt är dock att de bägge vill föra samtal med Maud Olofsson. Kanske åtminstone LO:s politiska gren (also known as socialdemokraterna) kan förmås ansluta sig till en långsiktigt hållbar energipolitik, det vill säga regeringspartiernas överenskommelse.

Hittills har nya energikällor inte varit mer än en minimal del av kraftproduktionen. Nu kommer ökningen, samtidigt kommer kärnkraften att få bära mer av sina försäkringar och inga statliga pengar kommer att gå till kärnkraft samtidigt som de kontraproduktiva lagarna på området slopas. Mer marknadsekonomi är en av de saker som sades vid dagens presskonferens regeringen höll, helt rätt väg att gå. Mer marknadsekonomi till energisektorn!

Andra bloggare om energiöverenskommelsen:
Magnus Andersson (CUF) är reserverat postiv.
Bloggaren "den hälsosamme ekonomisten" påpekar att LO hyllar Jan Björklund och Göran Hägglund.
Jonas Morian (s) spexar till det med ett YouTube inlägg. Det som visas den tyska syntgruppen Kraftwerk. Underbar musik även om jag inte sympatiserar med budskapet.

Etiketter: , , , ,