fredag, november 30, 2007

1 månad till 2008

Nu har elva tolftedelar (11/12) av år tvåtusensju (2007) passerat. Är det redan dags att luta sig tillbaka och slå igen butiken? Nja butikerna går väl för högvarv just nu så det är mer bildligt.

I december ska säcken knytas samman både kring klappar och arbeten. Nu summeras och värderas höstens arbetsinsats, vad har åstadkommits sedan semestern. Samtidigt är det redan nu dags att se framåt mot 2008 och vad som ska göras då. Mellan dessa två, bägge viktiga och lovvärda sakerna, så passerar december. Till det kommer ett helt paket med jultraditioner. Saffran och levande ljus, hösten och summering, 2008 och framtiden.

Låt inte december passera obemärkt, simma hela vägen in i kaklet!
Trevligt veckoslut :-)

Etiketter:

tisdag, november 27, 2007

Debaser och The Tube

Studieförbundet Vuxenskolan (SV) har skapat The Tube som samlar band från söder till norr och från smalt till brett. Måndag kväll hölls den tredje av tre spelningar som The Tube arrangerar på Debaser i höst.

Ikväll var det hip hop och grymt bra band! Först ut var Haningebandet Panetoz; afrikanska rytmer och ett härligt gung som levererades med sofistikation. Läs mer om vad grabbarna gör i Föreningen Vägen ut på vagenut.se. Att läsa om cirkelverksamheten i styrelsehandlingarna är inget mot att få uppleva det cirkelverksamheten levererar till musiksverige. Nästa steg i min upptäcksfärd blir att besöka studion i Jordbro, vilket jag ikväll kom överens med bandet om att göra redan innan jul.

De två tidigare måndagskvällarna hade rock samt pop med tyvärr hade jag inte möjlighet att närvara vid dessa. Hip hop är inte "min grej" i vanliga fall men jag var lite nyfiken och när jag först hört Panetoz och sedan Borlängebandet Follow him to the end of the desert så var jag såld, det var jättebra! Mer av det här! Men det är måndag kväll och det finns en morgondag så efter Umeåbandet Khumalo var det dags att bege sig hem.

Etiketter: ,

söndag, november 25, 2007

Liberala studenter och Ryssland

I helgen höll Liberala studenter årsmöte. Med vid årsmötet fanns bl.a. två gäster från Vitryssland. Situation för dessa två och andra demokratikämpar i världen måste vi uppmärksamma mer.

De senaste dagarna rapporteras om situationen i Ryssland.
Amanda Lövkvist skrev den 22 november:
"I Machatjkala har ordföranden för Jablokos avdelning i Dagestan och förstanamnet på Jablokos dagestanska lista till ryska dumavalet den 2 december, Farid Babajev, blivit skjuten i huvudet i sin trappuppgång, troligen ur en makarovpistol. Det hände vid niotiden rysk tid idag, den 21 november. Han befinner sig nu på sjukhus och tillståndet är allvarligt."
Amandas blogg har jag hittat genom Andreas Ribbefjord som länkar till henne och flera andra bra bloggar.

DN m.fl. skrev idag. DN skrev bl.a.:
"Den ryska valrörelsen inför nästa veckas dumaval blir allt mer dramatisk. På söndagen greps ännu fler ledande oppositionspolitiker av polisen. Efter lördagens tumult i Moskva blev det på söndagen nya demonstrationer i S:t Petersburg - men rysk tv rapporterade inte ett ord."
Liberaler måste stå upp mot det här! Vi kan inte tillåta att demokratin berövas våra grannar i Ryssland, dessa våra medmänniskor har rätt att förvänta sig vår solidariet!

Etiketter: , ,

fredag, november 23, 2007

Då var det klart 1/1-08 börjar jag

För två timmar sedan skrev Gilbert de Wendel och jag under anställningsbeviset. Från och med årsskiftet kommer jag att arbeta som politisk sekreterare i Haninge kommun.

Det ska bli jättespännande och roligt att arbete med politik på det här sättet.

Etiketter:

onsdag, november 14, 2007

Haninge Ungdomsråd

Ikväll arrangerade Haninge Ungdomsråd en fadderpolitikerträff. Ungdomsrådet hade bjudit in kommunpolitiker och organiserade fyra samtal i grupp kring fyra ämnen samt lite lekar, det senare för att skapa gemenskap politiker och ungdomar emellan.

Kvällens ämnen var i stort; våld, skoluniform, jobb/svartjobb, klimat. Tid till förfogande; två timmar.

Två timmar blir nätt med tid när dryga halvdussinet politiker och dubbla antalet drivna ungdomar vill bidra i samtalet. Ämnena togs upp två åt gången och samtalen fördes på två platser parallellt vilket kunde ha halverade antalet potentiella talare; men ungdomsrådarna hade fiffigt ordnat så att det var öppet att röra sig mellan och delta i bägge diskussioner inom given tidsram.

Även om det var många nya ungdomsrådare och några nya politiker vilket gjorde träffen lite stimmig så kunde diskussionerna summeras och träffen avslutas inom den övergripande tidsramen. Nästa möte den 20 februari kommer förmodligen se mycket annorlunda ut med drillade ungdomsrådare som styr ämnen och samtal i än större utsträckning.

Men redan kvällen som var visade på den inneboende kraft som dessa unga individer besitter. En av flera positiva saker från kvällen var att en av ungdomsrådarna såg möjligheterna att starta eget. Driva ett företag utifrån sin idé som jag definitivt ser både en och två företagsidéer i. Driva företag istället för att banka på kommunens dörr för att fylla upp ett tomrum han identifierat. Offentlig sektor är ingen helbrägdagörare. Människors egen skapandekraft behöver inte kanaliseras genom kommunen eller ens politiseras. Att nå ut med detta budskap är att få individen själv att skapa. Må det sen vara i privat sektor eller i civil sektor, huvudsaken är att individen ser möjligheten att själv skrida till verket med sina idéer, där har vi framtiden!

Etiketter: ,

måndag, november 12, 2007

Barnens parti

Måndagens nummer av PUNKT SE tar på sidan två (2!) upp tioåringen Rebecka Cardholm från Haninge som startat "Barnens parti (bp)".

Toppen att se drivna 10-åringar! Tack vare föreningsfriheten vi har i Sverige kan vem som helst starta en förening och således också ett politiskt parti. Det som dock skiljer politiska partier från andra föreningar är att vi ställer upp i allmänna val och där stöter en 10-åring på patrull. Myndighetsåldern i Sverige är 18 år och det först är då som individen kan bli invald i de politiska församlingarna.

Tack vare ungdomsförbunden kan ungdomar både driva politisk åsiktsbildning och påverka valda politiker. Ett ungdomsförbund har större genomslagskraft på det egna partiet än små enfrågepartier har, dock inte sagt att enstaka frågor inte kan hamna i fokus men partier och ungdomsförbund täcker ett bredare spektrum.

Barnkonventionen gör att alla beslut även ska ses ur ett barnperspektiv och där har vuxna inte alltid lätt, men Folkpartiet är av hävd ett parti som ger röst åt dem som själva inte kan göra sig hörda. Ge röst åt det Glömda Sverige brukar dock oftast handla om dem i utanförskap, hemlöshet eller med psykiska problem.

Rebecka gör sig dock med råge hörd, nu gäller det bara att hon tar till sig hur systemet är uppbyggt för att på så sätt även få sin vilja igenom, där är ungdomsförbunden en utmärkt skola. För även om det är förändring av nuvarande system som är målet så är vägen i en demokrati inom systemet.

Etiketter: , , ,

fredag, november 09, 2007

Tvååriga gymnasieprogram

Från grundskola till högskola på två år istället för tre eller fler. Nu har vi börjat arbetet i Haninge för att ge gymnasieelever mer frihet. Det är en i sig spännande utveckling vi startat; därutöver ska det bli spännande att se om andra kommuner följer efter.

Vad är det vi gör då? Folkpartiet liberalerna i Haninge sammanfattar förslaget i ett pressmeddelande från den 30 oktober (länkat här), detsamma återgavs i korthet i Mitt i Haninge den 6 november. Mer bakgrund går att få via diariet eller direkt på nätet (länkat här). Uppdraget majoriteten lagt har diarienummer: BUN22/2007:13. Barn- och utbildningsnämnden gav ärendet §155 år 2007 med rubriken Uppdrag till barn- och utbildningsförvaltningen om tvååriga gymnasieprogram.

Nedan återges Dnr BUN 22/2007:13

Uppdrag till barn- och utbildningsförvaltningen

Bakgrund

Dagens gymnasieskola är uppbyggd kring program där ett batteri av kurser lagts samman. Gymnasieprogrammen består av 2500 gymnasiepoäng vilket ungefär motsvarar antalet undervisningstimmar, vilka ofta är förlagda över tre års tid. Tidigare gymnasieskola innehöll bl.a. två- och fyraåriga linjer vilka även hade innehålls­mässiga skillnader. Dagens gymnasieskola skall innehållsmässigt vara den samma oavsett om utbildningen förläggs på två, tre eller fyra år. Vanligast är treåriga program, till och med International Baccalaureate som utomlands är tvåårigt läses i Sverige på tre år.

Vid svenska högskolor ges teknisk-naturvetenskapliga basår där gymnasiets naturvetenskaps­program läses på 40 veckor. Studenter som inte läst naturvetenskaps­programmet på gymnasiet får genom basåret en andra chans. Basår ger behörighet till, samt förbereder studenten för, naturvetenskapliga studier på högskolenivå. Basår kräver dock grundläggande högskole­behörighet. Studenten har således läst tre år på gymnasiet för att sedan läsa ytterligare ett år innan de egentliga högskolestudierna kan inledas.

Motiverade basårsstudenter läser med ett års studier in gymnasiets naturvetenskapsprogram. Motiverade gymnasister har att välja på flera utmanande treåriga program, varav naturvetenskaps­programmet är ett. Det är dags att tillåta en högre studietakt även för gymnasieelever. 2500 undervisningstimmar på två år istället för tre år är både en samhällsekonomisk vinst och en vinst för individen. Gymnasieeleverna ges mer frihet!

Kortare gymnasietid även vid yrkesprogram skulle dessutom till viss del kunna lösa problemet att cirka 600 elever bara i år på Södertörn inte kom in på de praktiska programmen. Längre dagar ger tid för fler att nyttja lokaler och maskiner, var på fler elever får möjlighet att läsa den utbildning de önskar.

Uppdrag

Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att utreda och ta fram ett tvåårigt naturvetenskapsprogram samt utreda och föreslå andra gymnasieprogram för tvåårig utbildning. Andra gymnasieprogram omfattar både studieförberedande och yrkesförberedande program.

Anvisningar

Skollag (1985:1100)

5 kap. Gymnasieskolan

3 § Utbildningen i gymnasieskolan skall utgöras dels av

utbildning på nationella program, som är avsedda att kunna

genomgås på tre läsår, dels av utbildning på specialutformade

program, som också är avsedda att kunna genomgås på tre läsår,

dels av individuella program.

Styrelsen för utbildningen får besluta att utbildningen på

nationella och specialutformade program får fördelas på en

längre tid än tre läsår. Efter regeringens medgivande får

styrelsen besluta att utbildningen får fördelas på kortare tid

än tre läsår.

Inom de nationella programmen kan finnas utbildningar med olika

inriktningar. Dessa kan vara nationellt eller lokalt

fastställda. Regeringen får meddela närmare föreskrifter om

dem. Lag (2000:445).

Gymnasieförordning (1992:394)

2 kap. Studievägar

18 § Av 5 kap. 4 a § skollagen (1985:1100) framgår att ett

specialutformat program i fråga om utbildningens nivå skall

motsvara ett nationellt program.

Eleverna har rätt till samma garanterade undervisningstid som

gäller för elever på nationella program. Om utbildningen till

övervägande del har en yrkesinriktad profil uppgår elevens

garanterade undervisningstid till 2 430 undervisningstimmar om

60 minuter. Förordning (2000:1376).

Redovisning

Förslag till tvåårigt naturvetenskapsprogram ska vara framtaget till nämndens sammanträde febr 2008. Utredning presenteras och eventuellt fler program föreslås till nämndens sammanträde april 2008.

Förslag till beslut

Majoritetsgruppen föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:

- Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att utreda och ta fram ett tvåårigt naturvetenskapsprogram.

- Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att utreda och föreslå fler tvååriga gymnasieutbildningar.

I februari nästa år får vi läsa resultatet av förvaltningens arbete. Min förhoppning är att det under våren kan leda till en ansökan till regeringen. Förslaget ligger enligt min mening helt i linje med BP08. Nedan utdrag ur ett fp-pressmeddelande från 4 augusti i år:

Leijonborg om det ekonomiska läget:

Kortare studietider minskar brist på arbetskraft

I sitt traditionella sommartal i Marstrand på lördagen redovisade Lars Leijonborg en del av folkpartiets utgångspunkter inför de diskussioner partiledarna i regeringen ska ha i augusti, bland annat om budgetpropositionen för 2008.

– Huvuduppgiften är att få fram fler människor som kan söka det rekordstora antalet lediga jobb. Om vi inte lyckas med det hotar överhettning. Reformer som på olika sätt ökar utbudet av arbetskraft måste i det här konjunkturläget ha prioritet. Det behövs ett större jobbavdrag, reformer för snabbare genomströmning i utbildningssystemet och nya grepp för att få sjukskrivna snabbare tillbaka i arbetslivet, säger Leijonborg.

– En väg att få fler att söka de lediga jobben är att se till att den tid studenterna tar på sig fram till examen minskar. Svenska ungdomar kommer ut i arbetslivet senare än ungdomar i andra länder. Det beror delvis på att många väljer att göra ett studieuppehåll efter gymnasiet men också på att studietiden inte används tillräckligt effektivt. Den genomsnittliga studietiden till en fil kand-examen är fyra år, vilket är ett år mer än det är tänkt. I en undersökning nyligen framgick att 40 procent av studenterna tycker att kraven är för låga – studier som ska vara på heltid motsvarar inte heltidsstudier, säger Leijonborg.

...

Det går bra för Sverige, men det kan bli bättre. Hinder måste bort så att individer ges mer utrymma att utvecklas. Byråkrati och system måste utformas till gagn för den enskilde inte till hinders. Om ordet är liberalism eller frihetlighet är egalt, men både system och organisationer vi ansvarar för ska sträva åt samma håll.

Etiketter: , ,

torsdag, november 08, 2007

UN SCR 1325 - United Nations Security Council resolution 1325 (2000)

På jobbet idag höll två individer från Högkvarteret en utbildning om jämställdhet och genus utifrån FN:s Säkerhetsråds resolution 1325 (från år 2000). 1325 handlar om Kvinnor, krig, fred och säkerhet. Dagens utbildning sattes i en internationell kontext, men resonemanget tog sitt avstamp i den egna fördomen för att sedan gå via ett strålande skådespel och väl förberedda övningar där vi som åhörare/elever aktiverades. Att i mitt yrke ständigt reflektera kring frågor som dessa är naturligt och därför är det särskilt roligt när det dessutom kan sättas i en ny eller större kontext.

När jag besökte FN-byggnaden i New York den 31 oktober försåg jag mig med ett exemplar av det uttalande som Sveriges FN-ambassadör Anders Lidén gjort om 1325 i Säkerhetsrådet den 23 oktober. Utanför Säkerhetsrådets lokal låg prydliga buntar med uttalanden från ett antal länder, varav Sveriges uttalande från då 10 dagar tidigare var ett.
Här FN:s officiella sammanfattning:
"ANDERS LIDÉN ( Sweden) urged the Secretary-General, the Security Council and all Member States to increase the number of women in senior peacekeeping field positions. Last year, Sweden had launched a national plan for the implementation of the resolution, based on a holistic view of security, development and human rights. The United Nations system had made considerable effort towards the same goals, but it needed to redouble its efforts to counter violence against women in conflict and post-conflict situations.

Central to that purpose was transitional justice, which would be the subject of a discussion today, organized by the Partners for Gender Justice and co-chaired by South Africa and Sweden, he said. The work of that partnership was important to implementation of resolution 1325 (2000) in its focus on empowering women to participate in, and gain improved access to, the justice sector. Sweden called on other Member States to carry its work forward by initiating concrete programmes in that area. More attention should also be paid to the incorporation of women into demobilization, disarmament and reintegration programmes. Experiences from Sierra Leone and Liberia had shown that former women combatants or those associated with fighting forces faced more difficulties than men in being accepted back into their communities."

Ambassadör Lidén avslutar den säkerhetsrelaterade delen av uttalandet med att (fritt översatt) säga att vi alla har ett gemensamt ansvar att bidraga till erfarenhetsutbytet som behövs för ytterligare implementering av SCR 1325.

Här anser jag att det är det effektiva nyttjande av personella resurser som är centralt. Självklart måste sunda säkerhetsbedömningar göras utifrån bl.a. kulturella förhållanden i landet, men sedan blir utnyttjandet av de förutsättningar och fördomar som finns viktigt för att uppnå maximalt resursutnyttjande. Realistiska och pragmatiska utgångspunkter i samspel.

Sist kom ambassadörens förhoppning (fritt översatt) om full jämlikhet, rättvisa och möjlighet för kvinnor inte bara i väpnade konflikter utan i livet självt.

Det måste enligt mig vara vårt mål! Jämlikhet - jämlikhet inför lag - jämlika möjligheter. Jämlikhet går bortom jämställdhet, alla är vi människor oavsett kön, handikapp, etnicitet, sexuell läggning, könsidentitet, ålder eller tro. Jämställdhet begränsar sig till kön medan jämlikhet är allomfattande. Liberalismens utgångspunkt är var och en av oss, därmed blir vårt samhälle liberalare ju fler vi får som ställer upp på jämlikhet.

Etiketter: ,